Készült: 2022.05.27.19:58:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

104. ülésnap, 40. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka módosító javaslat(ok) elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:50

Felszólalások:  <<  40  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : Tisztelt Képviselőtársaim! Foglalják el a helyüket! Folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyeztéke a szavazógépben. Kérem, hogy megfelelő figyelemmel kövessék a levezető elnöknek a szavait. Köszönöm. Soron következik a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2019. december 10-ei ülésnapján elfogadott, az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/8016/12. számon, a köztársasági elnök levele T/8016/13. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető. A Törvényalkotási bizottság a módosító javaslatát T/8016/15. számon, jelentését pedig T/8016/16. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról döntünk. Arra figyelemmel, hogy…  (Folyamatos zaj.) kérem, képviselőtársaim, hogy egy kicsit figyeljenek ide, mert utána azt fogják mondani, hogy nem lehetett hallani  a 9-11., 13-16., 18-22., 24., 26-39., 41-52., 75. és 77. pontjának, továbbá 81. pontja 5-10., 13-16. és 18-25. sorainak elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Először a minősített többséget igénylő részekről határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8016/15. számú módosító javaslatának minősített többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Balczó Zoltán felállva: Igen!  Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslat minősített többséget igénylő részeit 159 igen szavazattal (Taps a Jobbik soraiban, közbeszólások ugyanonnan: Húú!), ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Karácsonyra készülünk, még nem a szilveszterre. (Derültség.)

Most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/8016/15. számú módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részeit 158 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény minősített többséget igénylő rendelkezéseit az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvény minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvény egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 133 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most 15 óra 38 perc van, áttérünk az interpellációk tárgyalására.

Gyüre Csaba képviselő úr, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: „Orvosoljuk az elmaradt illetmény-emeléseket továbbra is közösen!” címmel. Gyüre Csaba képviselő úré a szó.

Felszólalások:  <<  40  >>    Ülésnap adatai