Készült: 2020.09.20.07:27:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2013.05.23.), 322. felszólalás
Felszólaló Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:35


Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A pünkösd után hosszúra nyúlt háromnapos parlamenti hét utolsó napirendje, a munkanevén T/11113. számú törvényjavaslat a halgazdálkodásról és a hal védelméről szól. Utolsó napirend szerint, de a horgásztársadalom szemében több mint tíz éve várt és óhajtott pillanat jött el. Joggal mondhatjuk tehát, hogy az ülésteremben rajtunk kívül ezen a késői órán legalább 350 ezer horgásztársunk is figyel.

Kevés olyan alkalom van, amikor egy javaslatról szólva a parlamenti szokásoktól eltérően még az ellenzék sem mondhatja azt, hogy érdemi társadalmi vita nélkül került a Ház elé. Erről a törvényjavaslatról kisebb-nagyobb körben 13 éve beszélt a horgásztársadalom. Mindenki vérmérséklete és habitusa alapján indokolta vagy követelte a szükségességét, és várták, hogy megszülessen.

Több levél, cikk, televíziós műsor, több parlamenti konferencia és meghatározhatatlan számú egyeztetés előzte meg az önök előtt fekvő javaslatot. Például 2013. március hó 26-án Áder János köztársasági elnök, akit éppen a mai napon választottak meg a horgászat nagykövetének, a következőket mondta a parlamenti napon. "Sokáig kerestem azt az egyetlen mondatot, hogyan is lehetne egyetlen mondatban összefoglalni az új szabályozás tétjét. Azt gondolom, hogy a tétje ennek a szabályozásnak, hogy a tisztességes horgászok és halászok vagy pedig a rapsicok paradicsoma lesz-e Magyarország. Sokan lehet, hogy a teremben ülők közül is beszélnek horgász-halász kibékíthetetlen ellentétről. Szerintem rossz a kérdésfelvetés. A demarkációs vonal valójában nem itt húzódik. A demarkációs vonal valójában a tisztességes halászok és horgászok és a tisztességtelen halászok és horgászok között húzódik." Valamint még azt mondta az elnök úr: "Nyugodtan mondhatom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a 24. órában vagyunk, és azt is nyugodtan mondhatom, hogy ha valamiből, akkor mások példájából érdemes tanulni. Érdemes tanulni például a tengeri túlhalászás tapasztalataiból. Ha a Földközi-tengerből eltűntek halfajok, ha már az óceánok bizonyos területein is ez a probléma jelentkezik, akkor azt gondolom, hogy nekünk különös gonddal kell vigyáznunk azokra a vizekre, a Dunára, a Tiszára, a Balatonra és a többi folyónkra, ahol ma még lehet horgászni és halászni, és értelmes szabadidős tevékenységet folytatunk nem keveset, nem kevesen. A legnagyobb civil szervezetről van szó, a legnagyobb létszámú olyan szervezetről, amelynek a tagjai hosszú-hosszú évek, évtizedek óta ugyanezt a hobbit űzik."

Tárgyaltunk tehát a horgászok, a halászok képviselőivel, figyelembe vettük uniós tagságunkból eredő kötelezettségeinket. Végeredményben mindenki egyetértett azzal, hogy az 1997. évi XLI. törvény helyébe mindenképpen új szabályozásnak kell kerülnie.

Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország természetes vizeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági erőforrás, amivel történő gazdálkodás kiemelten fontos nemzetgazdasági feladat. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy mit tartok én magam a legfontosabb céljának a törvényjavaslatnak. Ilyen például a halállomány védelme a természetes vizekben. Ilyen például a halfajok közül az őshonosak védelme, fejlesztése és az invazív fajok gyérítése, lehetőség szerint kiirtása; társadalmi, gazdasági szempontok figyelembevétele a horgászat és a horgászturizmus fejlesztésében.

Fontos a halak időbeli, területi, módszerbeli természetes élőhelyeinek védelme. Halakkal kapcsolatos alapelv a hasznosítás, az értékmegőrzés, a halászati őrzés. Fontos, bár kicsit mindig elmegyünk mellette, a vízgazdálkodás és a vízszintszabályozás. A halállomány megóvása felelős állami szerepvállalást feltételez, ezért a halgazdálkodási jog a magyar államot illeti meg. Fontos szempontként természetesen a medertulajdonosok jogait is jobban védi a javaslat.

A horgásztársadalom részéről legjobban várt része a törvénynek a természetes vizek kezelésének horgászok kezébe történő adása. Ezzel természetesen nemcsak jogot, de komoly kötelezettséget és nagy felelősséget is vállalnak a horgászok. Meg kívánom jegyezni, hogy a javaslat e része nem arra vállalkozik, hogy a nagy történelmi hagyományokkal bíró és Európában már nem igazán jelen lévő természetes édesvízi halászat beszüntetését érje el. Foglalkozik viszont azzal, hogy a hagyományos módszerek megőrzését szem előtt tartsa. Foglalkozik azzal, hogy az eszközök és azok számának korlátozásával, ellenőrizhető és nyilvántartott módon történő szabályozásával, a kifogott halak útjának a kifogástól a kereskedelmen keresztül a megvásárlásig tartó folyamat szigorú és következetes ellenőrzésével hozzájáruljon a szürkegazdaság felszámolásához. És persze foglalkozik a szelektáló és állományjavító halászat és az invazív fajok kiirtásával foglalkozó halászat fontosságával. Természetesen nemcsak a halászok, de a horgászok részére is vannak és lesznek tiltott módszerek. Ezek visszaszorítása komoly társadalmi érdek, amit egyrészt ennek a törvénynek, másrészt pedig a büntető tárgyú törvényeknek kell védeni.

Erre a javaslat kétirányú megoldást tartalmaz. Az első a taxatív módon felsorolt módszerek és tilalmak, a második pedig nyilván a rugalmasság és a fejlődés figyelembevételével a végrehajtási rendeletben a változó eszközök folyamatos felvétele és a tiltása. Ezt már segíti az idén életbe lépett büntető törvénykönyvi változás a kiróható büntetések szigorításán keresztül. Mindezek azonban nem érhetik el a céljukat hatékony és szigorú ellenőrzés és értékmegőrzés nélkül. A horgászat és a horgászsport, a horgászturizmus Magyarország gazdasága szempontjából eddig méltatlanul rangján alul kezelt terület. Eddig nem számoltuk ki, de a 350 ezer horgász által generált gazdasági érték nagyon komoly, hiszen ha csak az eszközök megvásárlását, azok áfatartalmát, az utazási, a szállás- és egyéb járulékos költségeket számoljuk, máris jelentős számot kaphatunk, ami miatt jogosan gondolhatjuk, hogy fontos nemzetgazdasági érték a horgászat.

Természetesen a javaslatban vannak előremutató részek is. Ilyen például az online értékesítés és regisztráció lehetősége, szigorú számadásúvá történő nyilvánítása a horgászattal kapcsolatos engedélyeknek, állami jegyeknek, fogási naplóknak. Fontos része valóban a turistaengedély, aminek időben és módszerben módon történő meghatározása természetesen - ahogy Pál Béla az előbb elmondta - egy nagyon komoly lehetőség. Azt gondolom, hogy a következő időszakban fogunk sokat beszélni arról, hogy hogyan lehet más országok tapasztalatait figyelembe véve azt a szabályt megalkotni, amivel azokat a célokat, amiket a képviselő úr mondott, el lehet érni. Nyilván nagyon fontos, hogy ez a javaslat a közösségek és horgászszervezetek partnerként való kezelését is tartalmazza. Azt hiszem, a törvény előkészítése során nagyon sok mindent figyelembe vettünk, és amikor erről a törvényről beszélünk, azt is érdemes megjegyezni, hogy folyamatosan változott.

(23.50)

Módosító javaslatok még most is készültek, önök is készítettek, mi is készítettünk. Nyilván abban a pillanatban, amikor majd ezt egységes szerkezetben látjuk, akkor lehet értékelni, hogy pontosan mik is ezek. Néhányat megjegyeznék: az első természetesen a horgászvizsgával kapcsolatos szabályoknak a pontosítása, alapelvekben történő pontosítások, illetve magának a hatálybalépés határidejének az előrehozása. Terveink szerint azt szeretnénk elérni, hogy 2013. szeptember 1-jén életbe tudjon lépni a törvény.

A törvény egy kerettörvény, és természetesen a részletszabályokat a rugalmasság miatt a végrehajtási rendelet tartalmazza. Szeretnénk elérni azt, hogy a törvény elfogadásának idején már rendelkezzünk egy olyan végrehajtási rendelettervezettel, amivel ki tudjuk azokat az igényeket is elégíteni, amelyek menet közben megfogalmazódnak.

Végül örülök, hogy ez a javaslat már itt van a Ház előtt, és innen is üzenjük, hogy szeretnénk egy nagyon jó törvényt alkotni, és köszönjük azt a sok segítő, sokszor korholó és türelmetlen hozzászólást is, amelynek mind-mind egy volt a célja, hogy ez a törvény minél előbb megszülessen. Ugyancsak a nyílt napon elhangzott mondattal szeretném befejezni. Michael Jordan, aki nem tudom, hogy horgászik-e, de mindenképpen ezt nyilatkozata: "Vannak emberek, akik szeretnék, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. Vannak emberek, akik remélik, hogy bizonyos dolgok megtörténnek. És vannak olyan emberek, akik tesznek azért, hogy ezek a dolgok valóban megtörténjenek."

Ebben bízva köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból. - Pál Béla tapsol.)
Felszólalások:  Előző  322  Következő    Ülésnap adatai