ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.06.10.14:45:21


2024. június 10. 14:45 órai állapot szerint

Elfogadott

JÚNIUS 10. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
és
legkorábban 17:00 órától
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 11. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 13:00 órától
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
JÚNIUS 10. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezések
 
Ügyészség Napja
[A 2011. évi CLXIV. törvény 80. §-a alapján.]

 
A magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapja
[A 28/2016. (XI. 14.) OGY határozat alapján.]

Napirend előtti felszólalások
 
Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló (5 perc)

Megjegyzés:

A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök engedélyezte.


Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
  T/8560/1
Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról
(kormány (miniszterelnök-helyettes))

Megjegyzés:

A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz!

Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés a kivételességi javaslatot elfogadta.


Döntés napirend módosításáról
 
Javaslom, hogy az Országgyűlés 2024. június 10-11-i ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy a 2024. június 11-i (keddi) ülésnapon az üléskezdésre 9:00 órakor kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot elfogadta.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
a.
B/6713/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről és jelentés a postapiacról 2023 címmel benyújtott beszámoló (B/6713) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

b.
B/6923/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2023. évi tevékenységéről címmel benyújtott beszámoló (B/6923) esetén a kijelölt Kulturális Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

c.
B/8091/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának 2023. évi tevékenységéről címmel benyújtott beszámoló (B/8091) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

d.
B/8179/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Országos Atomenergia Hivatal, Országgyűlési Beszámoló, 2023 címmel benyújtott beszámoló (B/8179) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

e.
B/8483/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2023 címmel benyújtott beszámoló (B/8483) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:40- kb. 16:00 óráig

2.
Kb. 16:00- kb. 17:00 óráig

Legkorábban: 17:00 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
3.
H/8554
A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

A HHSZ 128/A. § (7) bekezdése alapján a határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.

A HHSZ 128/A. § (9) bekezdése alapján az Országgyűlés a határozati javaslatról vita nélkül határoz.

Az Alaptörvény 13. cikk (3) bekezdése alapján a megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A szavazás titkos.


kb. 40 perc
Szünet
A szünetben titkos szavazás
Megjegyzés:

kb. 20 perc

A titkos szavazás eredményének kihirdetése
A határozathozatalokat követően
4.
Kb. 18:00- kb. 18:40 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

5.
T/7105
Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/8217
A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/6547
A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Vita a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatáról és jelentéséről
8.
T/4252/9
A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.12.12-i ülésnapján elfogadott "A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - építési és közlekedési miniszter)
Vita a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról

Megjegyzés:

Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezései az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek.

A HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre a HHSZ 79. § (3) bekezdése alapján nem kerülhet sor.

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság jelentését benyújtja.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 11. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Az összevont vita
1.
T/8560
Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Összevont vita

Megjegyzés:

Kivételes eljárásban!


Legkorábban: 13:00 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
2.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


3.
Interpellációk
A szavazás

4.
H/8309
Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló jelentése elfogadásáról
A határozathozatal

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor kerülhet!


5.
T/6547
A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/8560
Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Kivételes eljárásban!


7.
T/4252/9
A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.12.12-i ülésnapján elfogadott "A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - építési és közlekedési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezései az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek.

A HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre a HHSZ 79. § (3) bekezdése alapján nem kerülhet sor.

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság jelentését benyújtja.


8.
T/7105
Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/8217
A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


10.
S/8561
Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról (Dr. Juhász Imre)
(az Országgyűlés elnöke)

Megjegyzés:

Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ. [Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság elnökét titkos szavazással választja meg. [Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]


60 perc
Szünet
40 perc
A szünetben titkos szavazás
A választás eredményhirdetése - Eredményes választás esetén: eskütétel
Megjegyzés:

Az Alkotmánybíróság elnöke az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Eskütv. 1. § (1) bekezdés a) pont]

Miniszteri eskütétel
 
Dr. Hankó Balázs - kultúráért és innovációért felelős miniszter

Megjegyzés:

A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 16. cikk (1) és (9)]
A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
[Alaptörvény 16. cikk (7)]


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról