ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.03.06.16:00:09


2023. március 6. 16:00 órai állapot szerint

elfogadott

MÁRCIUS 06. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
és
az interpellációk elhangzását követően
ülés befejezése:
kb. 20:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁRCIUS 07. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 19:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁRCIUS 08. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 14:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
MÁRCIUS 06. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Miniszter napirend előtti felszólalása
 
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter

Megjegyzés:

A HHSZ 18. § (3) bekezdés b) pontja alapján - arra figyelemmel, hogy a miniszter felszólalása meghaladta az öt percet - a képviselőcsoport vezetője vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja 5 perces hozzászólásra kérhetett szót.
A minisztert ötperces viszonválasz illette meg.


Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Képviselői mandátumigazolás és eskütétel
 
Ráczné Földi Judit (DK)

Döntés sürgős tárgyalásról
  T/3131/1
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról

Javasolom, hogy

-       a törvényjavaslat általános vitájára 2023. március 7-én (kedden) a napirend előtti felszólalásokat követően 3. napirendi pontként kerüljön sor;

-       módosító javaslat benyújtására 2023. március 7-én (kedden), az általános vita lezárásáig legyen lehetőség;

-       a részletesvita-szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg;

-       a Törvényalkotási Bizottság a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. § (2) bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat.

 

A fentiekre tekintettel a HHSZ 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem az Országgyűlés 2023. március 6-ával kezdődő ülése napirendi javaslatának kiegészítését .

Megjegyzés:

Az Országgyűlés a sürgős tárgyalás elrendeléséről - az előterjesztő által megjelölt tartalommal - vita nélkül dönt. A sürgősség elrendeléséhez a jelen levő képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Az Országgyűlés a sürgősségi javaslatot elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy a 2023. március 6-ai plenáris ülés napirendje egészüljön ki az alábbi indítvány tárgyalásával:

Dobrev Klára Árnyékkormánya által javasolt a magyar polgárok életét érintő intézkedésekről szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó P/3048. számú javaslat, melynek összevont vitájára a lezárásig március 7-én 1. napirendi pontként kerüljön sor.

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 15:50- kb. 17:10 óráig

az interpellációk elhangzását követően határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
2.
T/3000
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Thaiföldi Királyság közötti Átfogó Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


3.
T/2999
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia Kormánya közötti Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


4.
Interpellációk
A szavazás

5.
S/3165
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
(az Országgyűlés elnöke)

A határozathozatalokat követően
6.
Kb. 17:20- kb. 18:20 óráig

7.
Kb. 18:20- kb. 19:00 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁRCIUS 07. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Az általános viták a lezárásig
1.
H/3086
Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


2.
T/3088
A Magyarország Kormánya és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

3.
T/3131
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Sürgős tárgyalásban!


4.
T/3089
A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


5.
T/3087
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁRCIUS 08. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Az együttes általános vita a lezárásig
1.
a)
B/42
A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
(Magyar Nemzeti Bank)
  
 b)
H/2280
A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról