ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.05.29.11:47:25

Lezárva: 2023. május 22. 15:00 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2023. évi május - június havi ülésterve


No Előterjesztések májusjúnius
22, 23, 24 és 30512, 13, 14
Az ülés 1. hete Az ülés 2. hete
22, 23, 24
(H, K, Sze)
30
(K)
5
(H)
12, 13, 14
(H, K, Sze)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]        
2A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)        
3Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]        
4Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]        
5Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1619)        
6A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/2996)        
7A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/2997)        
8A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/2998)        
9Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3271)       lehetőség szerint a zárószavazás [3]
10Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényjavaslat (T/3677) [4] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
11A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/3756)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
12A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3757) [4]     TAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [6]
13Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3759) [4] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
14Az igazgatási szünetről szóló törvényjavaslat (T/3760) [7] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
15Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3768) [4]     TAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [8]
16A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3769)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
17Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3776) [4] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
18A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3777) [4] [9] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
19Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3778) [4] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
20A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3780)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
21Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4020)általános vita a lezárásig     lehetőség szerint a zárószavazás [3]
22A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv és módosításai kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4021)általános vita a lezárásig     lehetőség szerint a zárószavazás [3]
23A 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó szerve 31. ülésén 2012. december 13-án elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatban foglalt módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4022)általános vita a lezárásig     lehetőség szerint a zárószavazás [3]
24Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/4023)általános vita a lezárásig     lehetőség szerint a zárószavazás [3]
25A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslat (T/4024) [4] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
26A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/4025) [4] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
27A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvényjavaslat (T/4026)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
28A szerencsejáték szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4027)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
29Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4028)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
30A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4029)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
31A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/4030) [4] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
32Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4031) [4] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
33A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3676)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]      
34A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/4090)        
35A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2019. január - 2020. december) szóló beszámoló (B/2418) [9] [10] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/3666) általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. VAGY lehetőség szerint a határozathozatal [11]
36Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 szóló beszámoló (B/3378) [9] [10] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4003)        
37A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/3717) [12] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...)        
38Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]        
39A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2023.04.11-i ülésnapján elfogadott "A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról" szóló törvény (T/3089/13)vita a TAB jelentéséről és módosító javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás [13]      
40A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3753)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [14]      
41A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3755)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [14]      
42Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/4091) [15] tárgyalás és döntés      
43Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/4092) [15] tárgyalás és döntés      
44Politikai vita a magyar munkavállalók bérrendezéséről címmel benyújtott politikai vitakezdeményezése (V/3987) [16] [1]   a vita    

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.

[4] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[5] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[6] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Amennyiben az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalja, és összegző jelentését benyújtja.

[7] Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[8] Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalja és összegző jelentését benyújtja.

[9] Nemzetiségi napirendi pont!

[10] A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[11] Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor kerülhet!

[12] Bizottsági előkészítéstől függően!

[13] A Törvényalkotási Bizottság a jelentését benyújtotta.

[14] A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.

[15] Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

[16] A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. (2023. május 30. - 2023. június 12.)

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat