ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.07.24.10:23:22

Lezárva: 2024. június 10. 14:45 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2024. évi június havi ülésterve


No Előterjesztések június
10, 11
(H, K)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]  
2Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]  
3Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]  
4Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3271)  
5Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása szóló törvényjavaslat (T/7105) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
6Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8560)összevont vita döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás [5]
7A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/3717) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6058)  
8A Magyar Nemzeti Bank 2022. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/4055) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [6]  
9Az ügyészség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/5010) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6059)  
10Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2022. évi beszámolója szóló beszámoló (B/5618) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6056)  
11Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletben (ALTHEA) való magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/7268) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/7964)  
12Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2023 szóló beszámoló (B/7848) [7] [8] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8482)  
13A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2023. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/8026) [6] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...)  
14Jelentés az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló beszámoló (B/8307) [1] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8309) A határozathozatal [9]
15A Magyar Nemzeti Bank 2023. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/8336) [6] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...)  
16A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8435)  
17Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]  
18A köztársasági elnök által Alaptörvény-ellenesség miatt visszaküldött, az Országgyűlés 2023.12.12-i ülésnapján elfogadott "A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről" szóló törvény (T/4252/9) [10] vita a TAB jelentéséről és módosító javaslatáról, döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás [11]
19Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló határozati javaslat (H/6394) [1]  
20A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslat (T/6547)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [12]
21A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat (T/7992)  
22A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8217) [13] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
23A gyermekek védelme érdekében az internetes pornográf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatással és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8218)  
24A személygépkocsikra és a motorkerékpárokra vonatkozó egynapos autópálya-matrica árának csökkentéséről szóló határozati javaslat (H/8024)  
25Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása szóló törvényjavaslat (T/8176) [3]  
26Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról (Dr. Juhász Imre) szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/8561) [14] [15] a választás
27A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról szóló határozati javaslat (H/8554) [16] [17] [18] tárgyalás és döntés

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[4] A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.

[5] Kivételes eljárásban!

[6] Bizottsági előkészítéstől függően!

[7] Nemzetiségi napirendi pont!

[8] A HHSZ 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[9] Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor kerülhet!

[10] Az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény egyes rendelkezései az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek.

[11] Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság jelentését benyújtja.

[12] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[13] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[14] Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmánybíróság tagjai közül elnököt választ. [Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 24. cikk (8) bekezdés]

[15] Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság elnökét titkos szavazással választja meg. [Ogytv. 44. § (1a) bekezdés]

[16] A HHSZ 128/A. § (7) bekezdése alapján a határozati javaslathoz módosító javaslatot és bizottsági jelentést nem lehet benyújtani.

[17] A HHSZ 128/A. § (9) bekezdése alapján az Országgyűlés a határozati javaslatról vita nélkül határoz.

[18] Az Alaptörvény 13. cikk (3) bekezdése alapján a megfosztási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A szavazás titkos.

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat