ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.12.05.15:41:20


2022. december 5. 15:30 órai állapot szerint

Elfogadott

DECEMBER 05. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
DECEMBER 06. KEDD
üléskezdés:
8:00 óra
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
DECEMBER 07. SZERDA
üléskezdés:
8:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 16:15 órától
ülés befejezése:
kb. 21:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
DECEMBER 05. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
 
Kissné Köles Erika, szlovén nemzetiségi szószóló (5 perc)

Megjegyzés:

A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök engedélyezte.


Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Miniszteri eskütétel
 
Lantos Lajos Csaba - energiaügyi miniszter

Megjegyzés:

A Kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek.
A Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Alaptörvény 16. cikk (1) és (9)]

A minisztert a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
[Alaptörvény 16. cikk (7)]


Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
 a)
B/2168/1
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
  
 b)
H/2169/1
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

-          a határozati javaslathoz módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség;

-          az összevont vitára 2022. december 6-án kerüljön sor;

-          az összegző módosító javaslatról történő döntésre 2022. december 7-én kerüljön sor;

-          a zárószavazásra 2022. december 7-én kerüljön sor.

Megjegyzés:

A HHSZ 142. § (4) bekezdése szerinti kivételességi javaslat!

A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz!

Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő kezdeményezése.

Az Országgyűlés a kivételességi javaslatot elfogadta.


Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
  H/2227/4
A Magyar Kultúra Napjáról
(az Országgyűlés elnöke)

Megjegyzés:

Elfogadásához a HHSZ 65. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
  H/2227/3
A Magyar Kultúra Napjáról

- módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő három órán belül legyen lehetőség;

- az összevont vitára 2022. december 7-én első napirendi pontként kerüljön sor;

- az összegző módosító javaslatról történő döntésre 2022. december 7-én kerüljön sor;

- a zárószavazásra 2022. december 7-én kerüljön sor.

Megjegyzés:

A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz!

Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő kezdeményezése.

Az Országgyűlés az előterjesztés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalását elfogadta, erre figyelemmel a kivételességi javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Javaslom, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata egészüljön ki
"a Magyar Kultúra Napjáról" szóló H/2227. számú határozati javaslat tárgyalásával és elfogadásával a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésben, vagy ha ahhoz az Országgyűlés nem járult hozzá, a kivételességi javaslatban foglaltak szerint.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Javaslom továbbá, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata egészüljön ki
"a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról" szóló B/2168. számú jelentés, valamint a jelentés elfogadásáról szóló H/2169. számú határozati javaslat tárgyalásával és elfogadásával akként, hogy az együttesen lefolytatott összevont vitára a 2022. december 6-i (kedd) ülésnapon első napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra a 2022. december 7-i (szerda) ülésnapon kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Javaslom továbbá, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata egészüljön ki

"a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról" szóló P/2254. számú politikai nyilatkozat tárgyalásával és elfogadásával akként, hogy az összevont vitára a 2022. december 7-i (szerda) ülésnapon második napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra a 2022. december 7-i (szerda) ülésnapon kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend kiegészítésére irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés napirend módosításáról
 
Javaslom továbbá, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy a 2022. december 7-i (szerda) ülésnap kezdetére 16:15 óra helyett 8 órakor kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés napirend módosításáról
 
Javaslom továbbá, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy
"az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló T/2014. számú, "a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról" szóló T/1618. számú, "az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról" szóló T/2032. számú, "az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/1790. számú, valamint az "egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról" szóló T/1837. számú törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és összegző módosító javaslatainak vitáira a 2022. december 6-i (kedd) ülésnapon az "egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról" szóló T/2031. számú törvényjavaslat vitáját követően kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy a 2022. december 5-ei plenáris ülés napirendje egészüljön ki az alábbi indítványok tárgyalásával:

1. A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/638. számú törvényjavaslat, melynek általános vitájára a lezárásig december 6-án 1. napirendi pontként, illetve
2. A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/637. számú törvényjavaslat, melynek általános vitájára a lezárásig december 6-án 2. napirendi pontként kerüljön sor.

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy az Országgyűlés 2022. december 5-6-7-i ülésének napirendi javaslata az alábbiak szerint módosuljon:
A december 6-i (keddi) ülésnap napirendje egészüljön ki:
"A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/637. számú törvényjavaslat, valamint
"A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről"szóló T/638. számú törvényjavaslat
általános vitájával azok lezárásáig, új 1-2. napirendi pontként.

Megjegyzés:

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
  B/2197/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

A Bethlen Gábor Alap 2021. évi tevékenységéről és működéséről címmel benyújtott beszámoló (B/2197) esetén a kijelölt Nemzeti Összetartozás Bizottságát a beszámolóról történő határozathozatalra

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:40- kb. 16:00 óráig

2.
Kb. 16:00- kb. 17:00 óráig

3.
Kb. 17:00- kb. 17:40 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

4.
T/105
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


5.
T/1698
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


6.
T/1877
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Költségvetési Bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/2030
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/1788
A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/1836
Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
H/1834
A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/1848
A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
H/1838
A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


13.
T/1844
Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/1839
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/1843
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
DECEMBER 06. KEDD
Üléskezdés: 8:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Kb. 9:35 órától
Az együttes összevont vita
1.
a)
B/2168
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
  
 b)
H/2169
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
Az a) - b) pontok együttes összevont vitája.

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

A HHSZ 142. § (4) bekezdése szerinti kivételes eljárásban!

A vita közben az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője bármikor felszólalhat.


A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

2.
T/1786
Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


3.
T/1785
Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány - nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


4.
T/1842
Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/2029
A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/1845
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/1623
Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/1846
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/1841
Az agrártermékek eredetvédelméről
(Kormány - agrárminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/1840
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről
(Kormány - agrárminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/1847
Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/2031
Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/2014
Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/1618
A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/2032
Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


16.
T/1790
Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


17.
T/1837
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Tárgyalás
18.
Ü/2217
Kérelem az Igazságügyi Bizottság 3/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(DK)
A tárgyalás

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!


19.
Ü/2218
Kérelem az Igazságügyi Bizottság 4/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(DK)
A tárgyalás

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
DECEMBER 07. SZERDA
Üléskezdés: 8:00 óra
Az összevont vita
1.
H/2227
A Magyar Kultúra Napjáról
Összevont vita

Megjegyzés:

Vita közben a kétperces hozzászólásokat bele kell számítani az időtartamba.

Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!


Az összevont vita
2.
P/2254
A Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról
Összevont vita

Megjegyzés:

A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Vita közben a kétperces hozzászólásokat bele kell számítani az időtartamba.


Legkorábban: 16:15 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
3.
T/105
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


4.
T/1698
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


5.
T/1847
Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/1786
Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


7.
a)
B/2168
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról
  
 b)
H/2169
A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

A HHSZ 142. § (4) bekezdése szerinti kivételes eljárásban!

A vita közben az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője bármikor felszólalhat.


8.
H/2227
A Magyar Kultúra Napjáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Vita közben a kétperces hozzászólásokat bele kell számítani az időtartamba.

Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!


9.
P/2254
A Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Vita közben a kétperces hozzászólásokat bele kell számítani az időtartamba.


10.
T/1618
A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/1623
Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/1788
A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/1842
Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/1785
Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány - nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/1846
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


16.
T/1845
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


17.
T/1839
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


18.
T/1844
Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


19.
T/1848
A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


20.
T/2030
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


21.
T/2031
Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


22.
T/2032
Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


23.
T/2014
Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


24.
T/1837
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


25.
H/2275
Dr. Apáti István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


26.
S/2276
A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
(az Országgyűlés elnöke)

Megjegyzés:

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (6) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőcsoportok jelöltjeinek taggá történő megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz.


Kb. 17:15 - 17:45
Titkos szavazás
27.
S/2146
Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (Dr. Bándi Gyula)
(alapvető jogok biztosa)

Megjegyzés:

Az alapvető jogok biztosának helyettesét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja, titkos szavazással.
[Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.] [Ogytv. 44. § (1a) bekezdés.]


28.
S/...
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és két tagjának választásáról

Megjegyzés:

A Bizottság elnökét és két tagját az Országgyűlés titkos szavazással, kilenc évre választja meg. [2013. évi CCXLI. törvény 7. § (1) bekezdés]
A megválasztáshoz a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges. [Ogytv. 61/A.§ (2) bekezdés q) pont]

Jelöléstől és bizottsági eljárástól függően!


Kb. 18:25 órától
A választás eredményhirdetése - Eredményes választás esetén: eskütétel
 
A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak eskütétele

Megjegyzés:

Megválasztását követően az Országgyűlés által megválasztott személy az Országgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat tesz. [Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) a) pont.]


 
Az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesének eskütétele

Megjegyzés:

Az alapvető jogok biztosának helyettese a megválasztását követően az Országgyűlés előtt esküt tesz. [Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 10. § (2) bekezdés, Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) a) pont.]


 
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak eskütétele

Megjegyzés:

A Bizottság tagja hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. [2013. évi CCXLI. törvény 10. §] [Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) a) pont.]


Döntések, határozathozatalok
29.
T/1841
Az agrártermékek eredetvédelméről
(Kormány - agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


30.
T/1840
A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről
(Kormány - agrárminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


31.
T/1790
Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


32.
T/1836
Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


33.
T/1843
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


34.
H/1838
A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


35.
H/1834
A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


36.
T/1877
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Költségvetési Bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


37.
T/2029
A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


38.
Interpellációk
A szavazás

39.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


40.
Ü/2217
Kérelem az Igazságügyi Bizottság 3/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(DK)
A döntés

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!


41.
Ü/2218
Kérelem az Igazságügyi Bizottság 4/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására
(DK)
A döntés

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról