ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.06.23.12:00:45


2022. június 23. 12:00 órai állapot szerint

HB_utan

JÚNIUS 27. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
és
legkorábban 17:00 órától
ülés befejezése:
kb. 19:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 28. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 29. SZERDA
üléskezdés:
8:00 óra
ülés befejezése:
kb. 19:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
JÚNIUS 27. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés
 
Országos polgárőrnap
(A 2011. évi CLXV. törvény 23. § -a alapján)

Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 14:40- kb. 16:00 óráig

2.
Kb. 16:00- kb. 17:00 óráig

Legkorábban: 17:00 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
3.
T/286
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


4.
T/287
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


5.
Interpellációk
A szavazás

6.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
7.
Kb. 17:15- kb. 17:55 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 28. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Kb. 10:35 órától
Az együttes általános vita a lezárásig
1.
a)
T/369
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

  
 b)
H/368
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig

Megjegyzés:

A határozati javaslat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.


Az általános viták a lezárásig
2.
T/361
Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési
képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


3.
H/364
Az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


4.
T/367
Egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 29. SZERDA
Üléskezdés: 8:00 óra
Megemlékezés
 
Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról
(A 23/2012.(III.28.) OGY határozat alapján)

Az általános viták a lezárásig
1.
T/362
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Általános vita a lezárásig

2.
T/366
Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


3.
T/363
A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

4.
T/365
A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

5.
T/360
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Uniós napirendi pont!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról