ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.06.20.14:55:06


2022. június 20. 14:50 órai állapot szerint

elfogadott

JÚNIUS 20. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
ülés befejezése:
kb. 19:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 21. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 13:30 órától
ülés befejezése:
kb. 18:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 22. SZERDA
üléskezdés:
8:00 óra
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 23. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés:
8:00 óra
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
JÚNIUS 24. PÉNTEK
üléskezdés:
8:00 óra
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
JÚNIUS 20. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésről
  H/315/1
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

Az Országgyűlés azaz Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/315. számú határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy

 

-          a határozati javaslat külön döntés nélkül az Országgyűlés tárgysorozatára kerüljön;

-          a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;

-          a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági jelentés benyújtására ne legyen lehetőség;

-          a határozati javaslat elfogadására vita nélkül, 2022. június 21-én kerüljön sor.

Megjegyzés:

Elfogadásához a HHSZ 65. § (1) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Az Országgyűlés a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés kivételes eljárásban történő tárgyalásról
  H/279/2
A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról

Megjegyzés:

A kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz!

Elrendeléséhez a HHSZ 62. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztő kezdeményezése.

Az Országgyűlés a kivételességi javaslatot elfogadta.


Döntés napirend módosításáról
 
Amennyiben az Országgyűlés "A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról" szóló H/279. számú határozati javaslat kivételes eljárásban történő tárgyalásához hozzájárul, indítványozom, hogy a határozati javaslat összevont vitájára az Országgyűlés 2022. június 21-i (kedd) ülésnapján a napirend előtti felszólalásokat követően, első napirendi pontként kerüljön sor.

Amennyiben az Országgyűlés "A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról" szóló H/279. számú határozati javaslat kivételes eljárásban történő tárgyalásához hozzájárul, indítványozom, hogy az Országgyűlés 2022. június 21-i ülésnapján a határozathozatalok kezdésére 10.35 óra helyett 13.30 órától kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Fidesz képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot elfogadta.


Döntés időkeretben történő tárgyalásról
  T/152
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)

Megjegyzés:

A törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeretben kerüljön sor.

Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot elfogadta.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
H/346
Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról
(az Országgyűlés elnöke)
Döntés a módosító javaslatokról és a határozathozatal

A határozathozatalokat követően
2.
Kb. 14:40- kb. 16:00 óráig

3.
Kb. 16:00- kb. 17:00 óráig

4.
Kb. 17:00- kb. 17:40 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 21. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Az összevont vita
1.
H/279
A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról
Összevont vita

Megjegyzés:

A vita közben az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője bármikor felszólalhat.

Kivételes eljárásban!


Legkorábban: 13:30 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
2.
H/201
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
A határozathozatal

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a határozathozatalra a HHSZ 84. § (7) bekezdése alapján sor kerülhet!


3.
T/208
A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


4.
T/209
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


5.
T/210
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos-szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


6.
H/315
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról
A határozathozatal

Megjegyzés:

Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!


7.
H/279
A globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A vita közben az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője bármikor felszólalhat.

Kivételes eljárásban!


8.
Interpellációk
A szavazás

9.
S/...
Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjegyzés:

Benyújtástól függően!


10.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
11.
T/286
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


12.
T/287
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 22. SZERDA
Üléskezdés: 8:00 óra
Az általános vita megkezdése
1.
T/152
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
  
  T/152/3
Állami Számvevőszék véleménye
(Állami Számvevőszék)
Általános vita megkezdése

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

A HHSZ 92.§ (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság - a költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában - vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke tartalmazza!

Az általános vita a 40 perces előterjesztői nyitóbeszéd elmondásával kezdődik, amelyet az Állami Számvevőszék elnökének 30 perces, majd a Költségvetési Tanács elnökének 30 perces felszólalása követ.

A képviselői felszólalások a vezérszónokok 30-30 perces felszólalásával kezdődnek, melyeket az elsőként szólásra jelentkező független képviselő felszólalása követ.
További képviselői felszólalásokra ezt követően lesz lehetőség.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 23. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 8:00 óra
Az általános vita folytatása
1.
T/152
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
  
  T/152/3
Állami Számvevőszék véleménye
(Állami Számvevőszék)
Általános vita folytatása

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

A HHSZ 92.§ (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság - a költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában - vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke tartalmazza!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
JÚNIUS 24. PÉNTEK
Üléskezdés: 8:00 óra
Az általános vita folytatása és lezárása
1.
T/152
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
  
  T/152/3
Állami Számvevőszék véleménye
(Állami Számvevőszék)
Általános vita folytatása és lezárása

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 91. § (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság feladatait a Költségvetési bizottság látja el.

A HHSZ 92.§ (3) bekezdése alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság - a költségvetési törvényjavaslat valamennyi szerkezeti egysége vonatkozásában - vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

A képviselőcsoportok és a független képviselők rendelkezésére álló 30 órás időkeret felosztását a napirendi javaslat függeléke tartalmazza!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról