ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.12.08.13:53:11

Lezárva: 2023. november 20. 15:00 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2023. évi november - december havi ülésterve


No Előterjesztések novemberdecember
20, 21, 22, 23
(H, K, Sze, Cs)
27
(H)
4
(H)
11, 12
(H, K)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]        
2A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)        
3Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]        
4Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]        
5Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/3271)        
6A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/4252) [3] Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája [4]     döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
7A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5387) [1] [5] [6] és ÁSZ vélemény (T/5387/1) a bizottsági jelentés(ek) vitája és a zárószavazás [7]      
8A köznevelés területén alkalmazandó diszkriminációellenes intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/5445) [5]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
9A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5446) [3]   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
10Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire való kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat (T/5654)a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]      
11A közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5655) [3]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
12Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/5658)a zárószavazás [9]      
13A magyar építészetről szóló törvényjavaslat (T/5662) [3] [5]   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
14A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5663) [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [10]      
15A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5876) [1] a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]      
16A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5877) [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]      
17A sporttal összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5878) [3]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
18A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/5879)a zárószavazás [9]      
19A felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/5880)a zárószavazás [9]      
20A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5881) [1]   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
21Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5882)       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
22Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról szóló törvényjavaslat (T/5883)   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
23Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5884) [3]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
24Egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5885) [3]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
25A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5886)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11] [10]      
26Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5887) [3]   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
27A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5888)   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
28Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5889) [1]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
29A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5890)       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
30A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5891)   TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
31Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5892)       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
32Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5893) [1] [5] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]      
33Egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5894) [3]       a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]
34Az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/6064) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
35A Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról szóló határozati javaslat (H/6065) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
36Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozati javaslat (H/6066)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
37A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6067)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
38Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6068) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
39A Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslat (T/6069)általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
40A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6070) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
41A területfejlesztésről szóló törvényjavaslat (T/6071) [5] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
42A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6072)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
43Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6073)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
44Egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6074)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
45Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6075) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
46A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/6076)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
47A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6077) [3] [5] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
48A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6078)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
49A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényjavaslat (T/6079) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
50A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6080) [3] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
51A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/4090)a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]      
52A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/5745)a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [8]      
53Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 szóló beszámoló (B/3378) [5] [12] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4003)        
54A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2022. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/3717) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6058)        
55A Magyar Nemzeti Bank 2022. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/4055) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [13]        
56Az ügyészség 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/5010) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6059)        
57Éves beszámoló az Országgyűlés részére az Állami Számvevőszék 2022. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámoló (B/5481) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6047)        
58Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2022. évi beszámolója szóló beszámoló (B/5618) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6056)        
59Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]        
60A Magyar Vállalkozók Napjáról szóló határozati javaslat (H/5682)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]      
61Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6063) [5] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[4] A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.

[5] Nemzetiségi napirendi pont!

[6] A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési Bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[7] Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Költségvetési Bizottság nem tárgyalja [HHSZ 46. § (3) bekezdés]. A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előzetes elfogadásáról dönt.

[8] Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

[9] Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.

[10] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[11] Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[12] A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[13] Bizottsági előkészítéstől függően!

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat