ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.11.20.15:00:48


2023. november 20. 15:00 órai állapot szerint

Elfogadott

NOVEMBER 20. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
NOVEMBER 21. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 10:35 órától
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
NOVEMBER 22. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 22:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 18:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
NOVEMBER 20. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Kb. 12:00 órától
Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának közgyűlése
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselő(k)ről
 

Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy a 2023. november 20-ai plenáris ülés napirendje egészüljön ki a következők szerint:

A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/638. számú törvényjavaslat zárószavazására a 2023. november 21-ei ülésnapon a határozathozatalok között 1. napirendi pontként kerüljön sor.

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy az Országgyűlés 2023. november 20-21-22-23-i ülésének napirendi javaslata az alábbiak szerint módosuljon:
A november 21-i (keddi) ülésnap napirendje egészüljön ki:
"A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/638. számú törvényjavaslat
zárószavazásával, új 1. napirendi pontként.

Megjegyzés:

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem az Országgyűlés 2023. november 20-21-22-23-i ülése napirendi javaslatának kiegészítését a Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/638. számú törvényjavaslat tekintetében a zárószavazással oly módon, hogy a zárószavazásra 2023. november 21-én (kedden) - 1. napirendi pontként - kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Momentum Mozgalom képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:45- kb. 16:00 óráig

2.
Kb. 16:00- kb. 17:00 óráig

3.
Kb. 17:00- kb. 17:40 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

4.
T/4090
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


5.
T/5745
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi egységes költségvetéséről
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


6.
T/5663
A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
H/5682
A Magyar Vállalkozók Napjáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/5387
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési Bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Költségvetési Bizottság nem tárgyalja [HHSZ 46. § (3) bekezdés]. A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előzetes elfogadásáról dönt.


9.
T/5893
Az egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/5877
A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/5654
Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire való kiterjesztéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


12.
T/5876
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


13.
T/4252
A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/5886
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
NOVEMBER 21. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 10:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
T/4090
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


2.
T/5745
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2024. évi egységes költségvetéséről
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


3.
T/5658
Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


4.
T/5879
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


5.
T/5880
A felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


6.
T/5387
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény végrehajtásáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a Költségvetési Bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Költségvetési Bizottság nem tárgyalja [HHSZ 46. § (3) bekezdés]. A HHSZ 47. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előzetes elfogadásáról dönt.


7.
T/5654
Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a World Aquatics Magyarországon működő intézményeire való kiterjesztéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


8.
T/5876
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


9.
T/5663
A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
H/5682
A Magyar Vállalkozók Napjáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/5886
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/5893
Az egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/5877
A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


14.
Interpellációk
A szavazás

15.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
16.
T/6068
Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


17.
T/6070
A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


18.
T/6072
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

19.
H/6078
A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

20.
T/6077
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


21.
T/6079
A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
NOVEMBER 22. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Az általános viták a lezárásig
1.
T/6069
A Hungary Helps Programról
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

2.
T/6074
Egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

3.
T/6073
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

4.
T/6071
A területfejlesztésről
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!


5.
T/6063
Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!


6.
H/6065
A Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


7.
H/6066
Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
(Kormány - honvédelmi miniszter)
Általános vita a lezárásig

8.
T/6080
A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 9:00 óra
Az általános vita a lezárásig
1.
T/6076
A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

Az együttes általános vita a lezárásig
2.
a)
T/6067
A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
  
 b)
T/6064
Az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Az általános vita a lezárásig
3.
T/6075
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról