ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.10.21.10:45:41


2022. október 21. 10:30 órai állapot szerint

futar

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 24. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
és
legkorábban 16:00 órától
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
OKTÓBER 25. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 10:35 órától
ülés befejezése:
kb. 19:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
OKTÓBER 26. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 21:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 13:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
NOVEMBER 02. SZERDA
üléskezdés:
11:00 óra
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
OKTÓBER 24. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
 
Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló (5 perc)

Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Az ülés napirendjének elfogadása
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
Megjegyzés:

V/1550. - "Gyermekeink jövőjéről, a közoktatás minőségéről és feltételrendszeréről"
A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás időkeretben kerüljön sor.

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
  B/1348/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2020. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól címmel benyújtott beszámoló (B/1348) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

A határozathozatalokat követően
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

1.
T/1311
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztés egy része az Alaptörvény alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


2.
T/1308
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


Legkorábban: 16:00 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
3.
T/1311
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztés egy része az Alaptörvény alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


4.
T/1308
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról
A zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


5.
H/1513
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


6.
H/...
Mentelmi ügy (Csárdi Antal - LMP)
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Benyújtástól függően!


7.
H/...
Mentelmi ügy (Novák Előd - Mi Hazánk)
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Benyújtástól függően!


A határozathozatalokat követően
8.
Kb. 16:15- kb. 17:45 óráig

9.
Kb. 17:45- kb. 18:45 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

10.
H/542
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


11.
T/1203
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


12.
T/1306
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/1206
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/1207
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/1305
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


16.
H/1314
A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 25. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 10:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
T/1201
A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


2.
T/1204
A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


3.
T/1205
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


4.
H/542
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
A zárószavazás

Megjegyzés:

A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


5.
T/1203
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


6.
T/1306
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/1206
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/1207
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/1305
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


10.
H/1314
A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


11.
Interpellációk
A szavazás

12.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
13.
T/1616
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


14.
T/1618
A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!


Az együttes általános vita a lezárásig
15.
a)
T/1621
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
  
 b)
T/1609
Egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 26. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Az általános viták a lezárásig
1.
T/1620
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


2.
T/1622
Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


3.
T/1614
Egyes adótörvények módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!


4.
T/1623
Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


5.
T/1617
A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


6.
T/1611
A 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 9:00 óra
Az általános viták a lezárásig
1.
T/1615
A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

2.
T/1619
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
NOVEMBER 02. SZERDA
Üléskezdés: 11:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 12:35- kb. 14:05 óráig

2.
Kb. 14:05- kb. 15:05 óráig

Szünet
A vita
Megjegyzés:

16:00 órától

3.
V/1550
Gyermekeink jövőjéről, a közoktatás minőségéről és feltételrendszeréről
Vita

Megjegyzés:

Amennyiben az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot elfogadja.

A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. (2022. október 28. - 2022. november 10.)


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról