ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.05.22.15:05:17


2023. május 22. 15:00 órai állapot szerint

Elfogadott

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 22. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:45 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁJUS 23. KEDD
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 10:35 órától
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁJUS 24. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 20:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 30. KEDD
üléskezdés:
11:00 óra
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
MÁJUS 22. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről
 

 

Napirend előtti felszólalások
 
Alexov Lyubomir, szerb nemzetiségi szószóló (5 perc)

Megjegyzés:

A nemzetiségi szószóló napirend előtti felszólalását a házelnök engedélyezte.


Legkorábban: 14:45 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés időkeretben történő tárgyalásról
  V/3987
Politikai vita a magyar munkavállalók bérrendezéséről

Megjegyzés:

A vitára az országgyűlési képviselők rendelkezésére álló 4 órás időkeretben kerüljön sor.

Az Országgyűlés az időkeretes tárgyalásra vonatkozó javaslatot elfogadta.


Döntés napirend módosításáról
 
Javaslom, hogy az Országgyűlés május 22-23-24. (hétfő, kedd, szerda) és május 30. (kedd) ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról című T/4026-os törvényjavaslat általános vitájára ne kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Mi Hazánk képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot nem fogadta el.


Döntés napirend módosításáról
 
Amennyiben a fenti javaslatomat az Országgyűlés nem fogadta el, kérem az alábbiról is a döntést:

Javaslom, hogy az Országgyűlés május 22-23-24. (hétfő, kedd, szerda) és május 30. (kedd) ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról című T/4026-os törvényjavaslat általános vitájára szerdán utolsó napirendi pont helyett szerdán első napirendi pontként kerüljön sor.

Megjegyzés:

A Mi Hazánk képviselőcsoportjának kezdeményezése!

Az Országgyűlés a napirend módosítására irányuló javaslatot nem fogadta el.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy a 2023. május 22-ei plenáris ülés napirendje egészüljön ki a következők szerint:

A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/638. számú törvényjavaslat zárószavazására a 2023. május 23-ai ülésnapon a határozathozatalok között elsőként kerüljön sor.

Megjegyzés:

A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 15. § (4) bekezdése alapján kezdeményezem, hogy az Országgyűlés 2023. május 22-23-24-i és május 30-i ülésének napirendi javaslata az alábbiak szerint módosuljon:
A május 23-i (keddi) ülésnap napirendje egészüljön ki:
"A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/638. számú törvényjavaslat zárószavazásával, új 1. napirendi pontként.

Megjegyzés:

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot - a napirendi javaslat kiegészítésére irányuló részt érintően - az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.
Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
  B/3758/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

A Közbeszerzési Hatóság 2022. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről címmel benyújtott beszámoló (B/3758) esetén a kijelölt Gazdasági Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:50- kb. 16:20 óráig

2.
Kb. 16:20- kb. 17:20 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

3.
T/3756
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


4.
T/3778
Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/3780
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/3769
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/3760
Az igazgatási szünetről
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/3759
Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/3753
A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/3755
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/3676
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/3777
A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/3776
Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Vita a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról és jelentéséről
14.
T/3089/13
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2023.04.11-i ülésnapján elfogadott "A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - igazságügyi miniszter)
Vita a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság a jelentését benyújtotta.

A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre (külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 23. KEDD
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 10:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
T/3676
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


2.
T/3753
A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


3.
T/3755
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


4.
T/3756
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/3776
Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/3777
A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/3759
Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/3778
Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/3760
Az igazgatási szünetről
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/3089/13
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2023.04.11-i ülésnapján elfogadott "A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság a jelentését benyújtotta.

A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre (külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor.


11.
T/3769
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/3780
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Az Országgyűlés hozzájárulása előterjesztés visszavonásához
13.
T/1619
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - technológiai és ipari miniszter)
-

Megjegyzés:

A HHSZ 66. § (1) bekezdése alapján az előterjesztő az általa benyújtott törvényjavaslatot a részletesvita-szakasz lezárultáig visszavonhatja, ezt követően a visszavonáshoz az Országgyűlés hozzájárulása szükséges.


Döntések, határozathozatalok
14.
H/4091
Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


15.
H/4092
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


16.
Interpellációk
A szavazás

17.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
18.
T/3677
Az állami építési beruházások rendjéről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


19.
T/4027
A szerencsejáték szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

20.
T/4028
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Általános vita a lezárásig

21.
T/4024
A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


22.
T/4030
A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Az együttes általános vita a lezárásig
23.
a)
T/4022
A 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó szerve 31. ülésén 2012. december 13-án elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatban foglalt módosításának kihirdetéséről
(Kormány - energiaügyi miniszter)
  
 b)
T/4021
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv és módosításai kihirdetéséről
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig

Az általános viták a lezárásig
24.
T/4029
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

25.
T/4020
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 24. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Az együttes általános vita a lezárásig
1.
a)
B/2418
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2019. január - 2020. december)
(Kormány - nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter)
  
 b)
H/3666
A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2019. január - 2020. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.


Az általános viták a lezárásig
2.
T/4031
Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


3.
T/4023
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

4.
T/4025
A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


5.
T/4026
A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 30. KEDD
Üléskezdés: 11:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 12:35- kb. 14:05 óráig

2.
Kb. 14:05- kb. 15:05 óráig

Szünet
Kb. 16:00 órától
A vita
3.
V/3987
Politikai vita a magyar munkavállalók bérrendezéséről
Vita

Megjegyzés:

A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. (2023. május 30. - 2023. június 12.)

Uniós napirendi pont!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról