ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.01.29.20:37:27

Lezárva: 2022. december 5. 15:30 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2022. évi december havi ülésterve


No Előterjesztések december
5, 6, 7
(H, K, Sze)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]  
2A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/637)  
3A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)  
4Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]  
5Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]  
6A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1618) [3] [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
7Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1619)  
8Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1623) [3] [5] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
9Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1785) [3] [5] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [6]
10Egyes törvények közadatokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1786)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [6]
11A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1788) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
12Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1790)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
13A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló határozati javaslat (H/1834)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
14Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló törvényjavaslat (T/1836)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
15Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1837) [7] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
16A Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról szóló határozati javaslat (H/1838)biz. jelentések vitája és a zszav. [8]
17Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1839) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
18A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló törvényjavaslat (T/1840) [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
19Az agrártermékek eredetvédelméről szóló törvényjavaslat (T/1841)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
20Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1842) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
21A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1843)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
22Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1844) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [6]
23Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1845) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
24Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1846) [3] [5] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
25Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1847)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
26A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1848) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [4]
27A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1877) [1] [5] [9] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [10]
28A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2029)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11] [4]
29A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2030) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]
30Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2031) [3] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]
31Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2032) [3] [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]
32A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/42) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [12]  
33A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2021. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/314) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2018)  
34Az ügyészség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/950) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2017)  
35Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2021. évi beszámolója szóló beszámoló (B/1655) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2016)  
36A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/105)biz. jelentés vitája és a zszav. [8]
37A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1698)biz. jelentés vitája és a zszav. [8]
38Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2014) [3] [5] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [11]
39A belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló beszámoló (B/2168) [1] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2169) együttes összevont vita, döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [13]
40Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]  
41A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2022.10.25-i ülésnapján elfogadott "Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről" szóló törvény (T/1306/9)  
42A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/2276) [14] választás
43Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (Dr. Bándi Gyula) szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/2146) [15] választás
44A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és két tagjának választásáról (S/...) [16] választás [17]
45Dr. Apáti István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/2275) [18] tárgyalás és döntés
46Kérelem az Igazságügyi Bizottság 3/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására szóló az Országgyűlésről szóló törvény 61. § (5) bekezdésében meghatározott kérelem (Ü/2217) [19] tárgyalás és döntés
47Kérelem az Igazságügyi Bizottság 4/2022-2026. IÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására szóló az Országgyűlésről szóló törvény 61. § (5) bekezdésében meghatározott kérelem (Ü/2218) [19] tárgyalás és döntés
48A Magyar Kultúra Napjáról szóló határozati javaslat (H/2227)összevont vita döntés össz. mód. jav.-ról és a zszav. [20]
49A Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat (P/2254) [21] [1] összevont vita döntés össz. mód. jav.-ról és a zszav.

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[4] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[5] Nemzetiségi napirendi pont!

[6] A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.

[7] Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat sarkalatos részeinek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[8] Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

[9] A HHSZ 92. § (3) bekezdése és 99. §-a alapján a törvényjavaslat részletes vitáját - a Mentelmi Bizottság kivételével - valamennyi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság is lefolytatja. A törvényjavaslat tárgyalása során a költségvetési bizottság kijelölt bizottság, a többi állandó bizottság és a nemzetiségeket képviselő bizottság vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[10] Az előterjesztő HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Költségvetési Bizottság - előrehozott eljárásában - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[11] Az előterjesztő HHSZ 46.§ (2a) bekezdése szerinti kérelme alapján a Törvényalkotási Bizottság - előrehozott eljárásban - az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[12] Bizottsági előkészítéstől függően!

[13] A HHSZ 142. § (4) bekezdése szerinti kivételes eljárásban!

[14] A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (6) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőcsoportok jelöltjeinek taggá történő megválasztásáról az Országgyűlés egyszerre, egy csoportban szavaz.

[15] Az alapvető jogok biztosának helyettesét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja, titkos szavazással. [Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés e) pont, 30. cikk (3) bekezdés.] [Ogytv. 44. § (1a) bekezdés.]

[16] A Bizottság elnökét és két tagját az Országgyűlés titkos szavazással, kilenc évre választja meg. [2013. évi CCXLI. törvény 7. § (1) bekezdés] A megválasztáshoz a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges. [Ogytv. 61/A.§ (2) bekezdés q) pont]

[17] Jelöléstől és bizottsági eljárástól függően!

[18] Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

[19] A DK képviselőcsoportjának kezdeményezése!

[20] Határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel!

[21] A politikai nyilatkozat elfogadásához az országgyűlési képviselők több mint felének "igen" szavazata szükséges.

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat