ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.06.06.17:42:51

Lezárva: 2022. szeptember 22. 12:30 óra
HB_utan

Az Országgyűlés 2022. évi szeptember - október havi ülésterve


No Előterjesztések szeptemberoktóber
263, 4, 5, 6 és 1017
Az ülés 1. hete Az ülés 2. hete
26
(H)
3, 4, 5, 6
(H, K, Sze, Cs)
10
(H)
17
(H)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]        
2A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/637)        
3A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)        
4Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/705) [1] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárás
5Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/706) [1] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárás
6A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1201)   általános vita a lezárásig    
7Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1202) [3] [1] [4] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárás
8A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslat (T/1203)   általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárás
9A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1204)   általános vita a lezárásig    
10Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1205)   általános vita a lezárásig    
11Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1206)   általános vita a lezárásig    
12Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1207)   általános vita a lezárásig    
13Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 szóló beszámoló (B/16) [5] [6] [2] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/542)        
14A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/42) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [7]        
15A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/143) [2] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/1827) [7]        
16A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2021. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/314) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2018) [7]        
17Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]        
18A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2022.07.12-i ülésnapján elfogadott "Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről" szóló törvény (T/287/9)        
19A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/105)        
20Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1110) [8] tárgyalás és döntés      
21Hegedüs Andrea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1111) [8] tárgyalás és döntés      
22Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1112) [8] tárgyalás és döntés      
23Hajnal Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1113) [8] tárgyalás és döntés      
24Tóth Endre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1114) [8] tárgyalás és döntés      
25Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1115) [8] tárgyalás és döntés      
26Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1116) [8] tárgyalás és döntés      
27Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1117) [8] tárgyalás és döntés      
28Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/3074) [9] [10] a döntés      
29A Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány (S/1240)a választás [11]      

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[4] Nemzetiségi napirendi pont!

[5] A Házbizottság döntésétől függően: Nemzetiségi napirendi pont!

[6] A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[7] Bizottsági előkészítéstől függően!

[8] Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

[9] Az Ogytv. 51. § (8) bekezdése alapján a kérelemről az Országgyűlés vita nélkül, a kérelem benyújtását követő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb az ülést megelőző hét utolsó munkanapján beérkezik. Ellenkező esetben az Országgyűlés a kérelemről az annak benyújtását követő második ülésén dönt.

[10] Határozati javaslat benyújtásától függően!

[11] A Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha az első szavazás eredménytelen, második szavazást kell tartani. Ha a második szavazás is eredménytelen, a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A második és további szavazásra a köztársasági elnök új jelölteket javasolhat. [Ve. 20. § (1) - (3) bekezdés] A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés. [Ve. 25. § (1) bekezdés és 25. § (1) és (3) bekezdés]

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat