Aktuális

Hírek, események

Aranybulla 800 logó.Az Országgyűlés elnöke a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára kiírt pályázattal is hozzá kívánt járulni az Aranybulla 800 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez. A pályázatra tizennégy munka érkezett be, melyek közül a szakmai zsűri négyet részesített elismésben. A díjátadóra az Aranybulla napján került sor az Országházban. A nyertes pályaművek az Aranybulla 800 honlapon olvashatók el.

Az ombudsmanok eskütétele, 1995. június 30.Az Országgyűlés 1993. június 1-jén kétharmados törvényként elfogadta az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról (ombudsmanról) szóló 1993. évi LIX. törvényt. Az első állampolgári szóvivők – több törvénymódosítás után – 1995. július 1-jén kezdték meg munkájukat.

Szabad György, az Országgyűlés megbízott elnöke köszönti az Európai Szabadkereskedelmi Társulás parlamenti képviselők bizottságát, 1990. május 25.Az Országgyűlés 1993. június 1-i ülésén elfogadta az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamaival 1993. március 29-én kötött szabadkereskedelmi megállapodást.

Roskovics Ignác Vak Wesselényi az uniót kimondó 1848. évi erdélyi országgyűlésen című festménye, 1896A Kolozsváron tartott utolsó erdélyi rendi országgyűlés 1848. május 29. és július 18. között alapvető fontosságú törvényeket fogadott el. Május 30-án az összesereglett magyar, székely és szász rendek, kiegészülve a rendi kiváltságaik alapján jelen lévő románság képviselőinek egy részével, egyhangúlag elfogadták az Erdély és Magyarország unióját kimondó I. törvénycikket.

Az északi miniszteri folyosó keresztboltozatának díszítőfestése gazdag figurális és növényi ornamentikávalAz Országház díszítőfestészeti alkotásai Scholtz Róbert és közel százfős műhelye megfeszített munkájának köszönhetők. Scholtz 1898. május 21-én írta alá a díszítőfestés és aranyozás második ütemére szóló szerződést.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2023. évi szeptember - október havi ülésterve (2023.09.25.)

Az Országgyűlés 2023. évi őszi ülésszaka szeptember 25-26-i (hétfő-kedd) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!