Aktuális

Hírek, események

Az ofszet eljárással készült tíz forint a Pénzjegynyomdában, 1986A világcsúcsot döntő infláció megszüntetésére és a gazdaság stabilizálására a képviselők 1946. július 31-én elfogadták az államháztartásnak az 1946. január 1-től az 1946. október 31-ig terjedő viteléről szóló törvényt. A kormány 1946 tavasza óta dolgozott egy stabilizáló programon, melynek további elemeként 1946. augusztus 1-jén új valutaként – a máig hatályos rendelettel – megjelent a forint. Az első, 10 és 100 forintos bankjegyek 1946. június 3-i dátummal kerültek forgalomba.

A két kötet borítója.Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent a magyar országgyűlések történetével foglalkozó könyvsorozat nyolcadik része, A magyar országgyűlés a dualizmus korában című kétkötetes munka. Az első rész A képviselőház, a második A főrendiház alcímet viseli, ami arra utal, hogy a korszakban a két kamara egymástól jelentősen eltérő jelleggel bírt. A megnövelt terjedelem e periódusnak a hazai parlamentarizmus történetében betöltött fontos szerepét is hangsúlyozza, mivel ekkor alakult ki az a szabályrendszer és szervezeti keret, amely a mai napig meghatározza modern törvényhozásunk életét.

V4 FehérvárcsurgóKözös álláspont kialakítására törekednek Európa jövőjéről a visegrádi országok - közölte az Országgyűlés elnöke a V4-ek (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) parlamenti elnökeinek pénteki fehérvárcsurgói találkozóját követően.

1948. június 16. Leveszik a falról a névtáblát a péceli római katolikus iskola átvételén Forrás: MTI Fotóbank1991. július 10-én az Országgyűlés elfogadta a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló törvényt. Ennek értelmében az egyházak visszakapták az 1948. január 1-je után kártalanítás nélkül államosított ingatlanjaikat, kivéve a termőföldeket, a gazdasági létesítményeket és olyan vagyontárgyakat, amelyek jövedelemszerzésre szolgáltak.

Az Országgyűlés 2011. július 11-én döntött arról, hogy 2014. május 31-ig át kell alakítani a Kossuth Lajos teret. Az országgyűlési határozatban előírt felújítás, illetve a tér fejlesztése a Steindl Imre Program keretében valósult meg. A térrekonstrukció csaknem hét és fél hektárnyi terület teljes átalakítását és új funkciókkal történő ellátását eredményezte.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Jelenleg nincs elérhető ülésterv.

Az Országgyűlés 2022. évi tavaszi ülésszaka május 16-17-i (hétfő-kedd) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!