Készült: 2021.06.17.22:01:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

86. ülésnap (2019.10.22.),  29-37. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:53


Felszólalások:   25-28   29-37   37-58      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/7687. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Rétvári Bence úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó.

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az egyezmény a 2019. április 15-ei magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó keretében került aláírásra. Az egyezmény aláírásának a célja a középfokú és felsőfokú végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerhetőségének megteremtése a két ország viszonylatában, célja továbbá a kormány balkáninyitás-politikájával összhangban a magyar és a szerb felsőoktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségek fejlesztése, mindezek révén pedig a magyar-szerb kapcsolatok erősítése. Az egyezmény hozzájárul az országok közötti oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatok ösztönzéséhez és fejlődéséhez, hosszú távon javítja az ország versenyképességét, mivel a Magyarországon tanuló, hazánk iránt ezáltal elkötelezetté váló külföldi diák és kutató idővel kiemelt külgazdasági kontaktpontja lehet hazánknak. A külföldi diákok és kutatók részvétele a magyar felsőoktatásban és tudományos életben gazdasági, tudományos előnyökkel és országképjavítási lehetőségekkel jár. Az egyezmény jelentősen javítja mind a magyar hallgatók kifelé irányuló, mind a szerb hallgatók Magyarországra irányuló mobilitási szándékát. Az egyezmény emellett várhatóan megkönnyíti a magyar, illetve a szerb felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek munkavállalását is a partnerországokban.

Hangsúlyozni szeretnénk az egyezménynek a nemzetpolitikai, illetve nemzetiségpolitikai vonatkozásait, hiszen segíti mind a vajdasági magyar, mind a magyarországi szerb közösség tagjainak az anyaországban való tanulását és foglalkoztatását is.

Az iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről a két ország között kötött hatályos egyezményt 1980. március 7-én írták alá egyrészről a Magyar Népköztársaság, másrészről pedig Jugoszlávia részéről. Kihirdetése óta jelentős társadalmi és politikai változások mentek végbe mindkét országban, országaink oktatási rendszerében, és ezek indokolttá tették egy új egyezmény megkötését. Kérem a tisztelt Országgyűlést a javaslat megvitatására és támogatására. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.  Szórványos taps a Jobbik soraiban.)

(10.20)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Zsigmond Barna Pál képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Annak idején, 1980 márciusában a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselői ültek le egymással, hogy a két ország közötti oktatási egyezményt aláírják. Azóta a két ország helyzete és a nemzetközi rendszer igencsak megváltozott. Szerencsére örömmel jelenthetjük ki, hogy a magyar-szerb kapcsolatok pozitív irányba fejlődtek, sőt, ahogy Szijjártó Péter miniszter úr fogalmazott, történelmi magaslatra értek fel. Gondoljunk itt az infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra, a határátkelőhely-kiépítésekre vagy akár a jogi és kulturális együttműködésre, a vajdasági magyar közösség helyzetére. Ezek mind azt bizonyítják, hogy mára egy kölcsönösen előnyös, szoros stratégiai partnerség alakult ki Szerbia és Magyarország között. Ráadásul, azt hiszem, nem túlzás kijelenteni, hogy a kiváló magyar-szerb kapcsolatok jelentősége túlnő a két országon, ez az erős jószomszédi viszony ugyanis akár az egész régió európai integrációjának kapuja lehet, még akkor is, ha jelenleg nagy erők próbálják ellehetetleníteni ezt. Ha az Unió hiteles akar maradni, nincs más választása, meg kell nyitnia az utat a nyugat-balkáni bővítés felé. Addig is nekünk itt, Magyarországon az a dolgunk, hogy Brüsszel politikai manőverezésétől függetlenül kitartóan segítsük Szerbia európai integrációját. Ha már az integrációról van szó, meglátásom szerint a kultúra és az oktatás ennek a folyamatnak az egyik zászlóshajója. Arról nem is beszélve, hogy minél kevesebb akadály hárul a kulturális és szellemi javak szabad áramlása elé, annál biztosabb alapokon fog állni a magyar-szerb barátság. Ennek az egyezménynek a korszerűsítése tehát mindkét félnek hasznára válik majd.

Végül és persze nem utolsósorban kiemelkedően fontos az új egyezmény életbe lépése a vajdasági magyar testvéreink számára, legyen szó akár gimnazistákról, akik Magyarországon szeretnének egyetemre járni, vagy munkavállalókról, akik itt szeretnék kamatoztatni Szerbiában megszerzett tudásukat, vagy éppen a fordított relációban is igazak ezek a kérdések.

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, támogassák az előttünk lévő egyezmény kihirdetéséről szóló jogszabályt. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok és a nemzetiségi szószólók soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Steinmetz Ádám képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának, aki a pulpitusról kívánja beszédét elmondani. Parancsoljon, képviselő úr! (Dr. Steinmetz Ádám a szónoki emelvényre lép.)

DR. STEINMETZ ÁDÁM, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban szeretném megjegyezni, hogy Szerbia Magyarország számára kiemelt reláció, a szomszédunkkal összeköt közös történelmünk, kiterjedt gazdasági és kulturális kapcsolataink is. Bízom benne, hogy hamarosan Szerbia is az Európai Unió tagjává válik, amit Magyarországnak bizonyos feltételekkel szükséges támogatnia. Az előttünk fekvő, T/7687. számon nyilvántartott törvényjavaslat, illetőleg egyezmény az oktatás és a tudomány területén lévő kapcsolatainkat szilárdítja meg. Magyarország és a Szerb Köztársaság által államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre, tudományos fokozatot tanúsító okiratokra, továbbá felsőoktatási intézmények képzései keretében folytatott résztanulmányokat  így például félév, kredit, vizsga  igazoló okiratokra terjed ki. És szükségesnek tartom elmondani, hogy az egyezmény hatálybalépése után kiállított okiratokat a két ország egyenértékűnek ismeri majd el.

Az egyezmény elfogadása nagymértékben hozzájárul a két ország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok bővítéséhez, elősegíti a magyar hallgatók Szerbiába, illetőleg a szerbiai, köztük a vajdasági magyar hallgatók Magyarországra irányuló nemzetközi mobilitását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Szerb Köztársaságban, különösen a Vajdaság területén jelentős magyar kisebbség él, mint az önök számára is köztudott, a határon túl élő testvéreink számára pedig ez az egyezmény megkönnyíti, megkönnyítheti a felsőoktatásban való részvételt, a diplomaszerzést, a meglévő diplomáik elismerését és egyúttal végső soron a magyarországi munkavállalásukat is.

Fontosnak tartom továbbá megemlíteni, hogy a 12. cikk (2) bekezdése szerint az egyezményt a felek bármelyike felmondhatja a későbbiek folyamán, meglátva ennek az egyezménynek a gyakorlatát, illetőleg az ebben foglalt célkitűzések valóra válását és annak minőségét.

Összefoglalva: egyetértve az egyezményben foglaltakkal, annak elfogadását fogom javasolni a Jobbik-frakciónak.

Köszönöm a figyelmet. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Mesterházy Attila képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!

MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, ahogy államtitkár úr is és az előttem szólók is részletesen ismertették, ezért ettől én távol tartanám magamat, hogy ismételjek, de helyesen és jól fogalmaztak, amikor arról beszéltek, hogy nemzetpolitikai szempontból vagy a jószomszédi viszony szempontjából is kiemelt jelentősége van ennek az egyezménynek. Ezért természetesen a Magyar Szocialista Párt frakciója is támogatni fogja ezt az előterjesztést. Zsigmond képviselőtársam fölvetett még egy nagyon fontos aspektust, ugyan nem szorosan a tárgyhoz kötődik, de mégis érdemes a megemlítése és a megerősítése, ez pedig, hogy valóban, a Nyugat-Balkán ügye lekerült az EU bővítési asztaláról, ami egy végzetes hiba, egy stratégiai tévedés egészen biztosan az európai uniós vezetők részéről. És talán van abban dolgunk és feladatunk, hogy erre ráirányítsuk a figyelmét képviselőtársaimnak Nyugat-Európában és egyéb más, vagy európai uniós, vagy éppen NATO-beli tagországok tekintetében. Éppen ezért a magam részéről annak a bizottságnak, amelyben vezető szerepet vállaltam, elnöke vagyok a NATO-ban, a következő évi egyik legfontosabb kiutazása a nyugat-balkáni irányba fog történni, hogy ezáltal is felhívjuk a kollégáink figyelmét arra, hogy van még mit tenni ebben a tekintetben. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Mivel kettőperces felszólalási lehetőséggel senki nem kívánt élni, most további képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem, kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Mivel további felszólalásra nem jelentkezett senki, ezért az általános vitát lezárom. Megkérdezem Rétvári Bence államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Dr. Rétvári Bence jelzésére:) Államtitkár úr jelzi, nem kíván reagálni.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására pénteken 16 óráig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/7700. számon a parlamenti informatika hálózaton elérhető.

Elsőként megadom a szót Fónagy János úrnak, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkárnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Államtitkár úr, öné a szó.
Felszólalások:   25-28   29-37   37-58      Ülésnap adatai