Készült: 2021.06.17.01:00:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

64. ülésnap (2019.04.01.),  312-319. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 21:21


Felszólalások:   306-311   312-319   320-323      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Bánki Erik és Nyitrai Zsolt képviselők által benyújtott T/5243. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetőek.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Dunai Mónikának, a bizottság előadójának.

DUNAI MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. március 28-án tartott ülésén megtárgyalta a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/5243. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 28 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány 2010-ben kiemelt stratégiai ágazattá nyilvánította a sportot, mert felismerte annak jelentőségét az ország hosszú távú fejlesztése szempontjából, hiszen tudjuk jól, a sport szinte valamennyi ágazatra pozitív hatást gyakorol. Éppen ezért a sport nemzetstratégiai ágazattá való kiemelése a magyar nemzet érdekeit és jövőjét szolgálja.

A most tárgyalt törvényjavaslat a sportdiplomáciai tőke növelését és hosszú távú elmélyítését támogatja, amely módosítás a jogszabályba egy új, a hazai sportszövetségi rendszerben ez idáig nem ismert új szervezetet, intézményt vezet be nemzetközi sportszövetség néven. Ebből következően a törvénymódosítás definiálja a kontinentális sportági szövetség fogalmát.

A tervezet az újonnan bevezetendő szervezet hazai alapítására vonatkozó részletszabályokat is tartalmazza oly módon, hogy az alapítás vonatkozhat egy teljesen új szervezetre, azaz eredeti alapítás, vagy már egy meglévő sportszövetségből, tehát jogutódlással jönne létre a nemzetközi sportszövetség hazánkban, megteremtve ezzel a lehetőségét annak, hogy nemzetközi sportszövetség székhelyét Magyarországra helyezhesse át.

Csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által nemzetközi szövetségként elismert vagy bizonyos határidőben elismerésre kerülő szervezetek kérhetik nyilvántartásba vételüket. Az alapításhoz szükséges eljárási szabályok a NOB elismertségről szóló nyilatkozatához és a területért felelős miniszter támogató nyilatkozatának meglétéhez kötik az alapítást.

Tisztelt Képviselőtársaim! Összegezve tehát: jelen javaslat összhangban van a stratégiában megjelenő célok megvalósításával, és lehetőséget biztosít nemzetközi sportszövetségek részére, hogy székhelyüket Magyarországra helyezhessék.

Ez utóbbi különösen fontos a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok folyamatos, célvezérelt, összehangolt ápolása és fejlesztése miatt, valamint így lehetőség van nagy létszámú, jelentős nemzetközi befolyással bíró sportdiplomatáknak rendezendő konferenciák lebonyolítására is, amely nagyszámú vendégéjszakát eredményez, és magas költési hajlandóságot mutató turistákat vonz Magyarországra, a fővárosba.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy amennyiben valóban egyetértenek azzal, hogy a sportot kiemelten kell támogatni Magyarországon, nemcsak önmagáért, hanem azért is, mert a sportnak, amint elmondtam, valamennyi ágazatra kihatása van (Korózs Lajos: Hogy több pénzt tudjatok lopni! Nézd végig a taolistát!), kérem, támogassák ezt a benyújtott törvénymódosítást. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.  Korózs Lajos közbeszól.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e esetleg most hozzászólni. (Jelzésre:) Nem. A kormány részéről Orbán Balázs államtitkár úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni a vitához. Öné a szó, államtitkár úr.

DR. ORBÁN BALÁZS, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Magyarország Kormányának a sport és sportpolitika terén egyértelműen meghatározott célja, hogy minél több nagy presztízsű nemzetközi versenyt rendezzünk, ehhez álljon rendelkezésre megfelelő számú és minőségű sportinfrastruktúra, és minél több gyermek sportoljon Magyarországon, lehetőség szerint napi szinten. Ez az amatőrsport része a dolognak.Annak érdekében, hogy ezt a hármas célt maradéktalanul meg tudjuk valósítani, elkészül a „Budapest 2030” kiemelt nemzetközi sportesemény-stratégia, amely részletesen bemutatja a kitűzött célokat, a közeljövőben és a jövőben megrendezésre kerülő nagy presztízsű nemzetközi sportversenyek pozitív hozadékát, amelyek többek között az alábbiak.

Budapest Párizs és London mellett egyike legyen Európa három legfontosabb globális sportfővárosának, erősödjön a versenysport mind az olimpiai, mind a paralimpiai számok tekintetében, és sportdiplomáciai tőke halmozódjon fel hazánkban, a társadalmi kohéziót is erősítse az, hogy Magyarország sportnemzet. A „több mint egy sportrendezvény” szemlélet meghaladása, azon történő túllépése is rendkívül fontos számunkra, illetőleg ehhez a stratégiai céltételezéshez tartozik még az is, hogy Magyarország fővárosa, a budapestiek otthona is fejlődjön, épüljön, szépüljön. A stratégia egyeztetése jelen pillanatban folyamatosan zajlik.

Azt el tudom önöknek még e tekintetben mondani, hogy Budapest már ma is globális sportfőváros. Ez az alábbi négy tényezőnek köszönhető. Az itt rendezendő felnőtt- és korosztályos nemzetközi sportesemények számosságát és rangját tekintve is kiemelt helyen vagyunk. Kiemelt helyen vagyunk az egyre bővülő korszerű sportinfrastruktúra tekintetében is.

(20.00)

Harmadrészt kiemelt helyen vagyunk a sport népszerűsége és a nemzeti összetartozásban betöltött szerepe miatt is, illetve szintén kulcsfontosságú Budapest növekvő nemzetközi vonzereje, amelyek közül kiemelhetők a gazdasági és a biztonsági szempontok.

A javasolt céltételezésünk tehát az, hogy Budapest egyike legyen London és Párizs mellett Európa top három globális nemzetközi sportfővárosának. Ennek eszközei természetesen a hazai sportági szakszövetségekkel, Budapest városával, a nemzetközi diák-, hallgatói és szabadidő-sportegyesületekkel és a további egyesületekkel, szövetségekkel való hatékony együttműködés. Ezek mellett fontos az, hogy a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk és menedzseljük. Nagyon fontos a sportinfrastruktúra fejlesztése és működtetése, illetőleg a pályáztatási rendszerben bevezetett irányítási és profi szervezetrendszer is.

Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy a Ház előtt fekvő törvényjavaslat alkalmas arra, hogy ezeket a stratégiai céltételezéseket szolgálja, és alkalmas arra, hogy a sportdiplomáciai tőke növelését és hosszú távú elmélyítését támogassa. Mi három fő szempontot látunk. Az egyik a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok folyamatos menedzselése és erősítése szempontjából fontos. Fontos az is számunkra, hogy a nemzetközi befolyással bíró sportdiplomatáknak rendezett konferenciák által számukra is egy állandó kapcsolatot tudjunk kialakítani Budapesttel és Magyarországgal, és ez természetesen nagyszámú vendégéjszakát is eredményez, amely tovább támogatja az idegenforgalom, vagyis a turizmus fellendülését.

Éppen ezért arra szeretném kérni önöket, hogy a holnapi napon is támogassák a most tárgyalt törvényjavaslatot. A kormány így fog tenni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. A kijelölt Kulturális bizottság nem állított előadót, így most a képviselői felszólalások következnek. Steinmetz Ádám képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. Öné a szó, képviselő úr.

DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Úgy fogalmazott Dunai Mónika képviselőtársam, hogy a sportot kiemelten kell támogatni. Ha valaki, akkor én ezzel abszolút egyetértek. És az államtitkár úr által elmondottakkal is, tehát a sportnak számos jótékony hatása van, és ki kell mondani, hogy 2010 óta Magyarországnak egy sportszerető kormánya van, különösen a versenysport élvez olyan támogatásokat, amiket korábban nem kapott meg. Viszont rátérve erre a konkrét törvényjavaslatra, ez most arról szól, hogy a nemzetközi sportszövetségeket Magyarországra csábítsuk, és igazság szerint ebből még nem következik az, hogy itt nemzetközi sporteseményeket is fognak rendezni. Nyilván ez egy óriási presztízst jelentene Magyarország számára, és nem véletlen, hogy Bánki Erik képviselőtársam benyújtotta ezt a törvényt, a sporttal kapcsolatban számos pozitív tartalmú törvényjavaslatot láthattunk tőle az elmúlt időszakban, gondoljunk csak a többszörös olimpiai érmesek járadékának felemelésére. Úgyhogy alapvetően én nem vagyok ez ellen, sőt kéne örülni annak, hogy mondjuk, a FINA-nak vagy az UEFA-nak Budapesten lenne a székhelye, csakúgy, mint a Nemzetközi Súlyemelő-szövetségnek. Ez mind szép és jó.

Amit viszont kifogásoltam itt a parlamenti vitában és korábban is a Kulturális bizottság előtt, hogy mi szükség van arra, hogy a magyar adófizetők pénzéből állami támogatásban részesüljenek ezek a nemzetközi sportszövetségek, vagy egyáltalán mi szükség van arra, hogy ezt így deklaráljuk a törvény szövegében. Nem érzem úgy, hogy feltétlen az adófizetők pénzét erre kellene fordítani; és ahogy elmondta Bánki Erik képviselőtársam, még konkrét tárgyalások sincsenek a tekintetben, hogy mely sportszövetségek jönnének ide, akkor, úgy gondolom, arról sincs szó, hogy konkrétan milyen formában valósuljanak meg ezek a támogatások.

És akkor itt van a másik kérdéskör, hogy itt a törvényjavaslat arról szól, hogy Magyarországra csábítsuk ezeket a sportszövetségeket, nem pedig konkrétan, hogy Budapestre. Pedig beleírhattuk volna azt is, hiszen ha racionálisan gondolkodunk, akkor természetes, hogy egy 2 milliós világváros, mondjuk, kellemesebb feltételeket tud teremteni egy sportszövetség székhelyének, az infrastrukturális háttérre gondolok itt elsősorban, mint, mondjuk, Balatonboglár. De teszem azt, ha Balatonboglárra szeretné vinni valaki a székhelyét  nem zárom ki ennek lehetőségét , akkor mi szükség van a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter jóváhagyására, mi szükség van erre ahhoz, hogy valaki Balatonbogláron jegyeztesse be a szövetséget a székhelyeként? Tehát mindenképp úgy gondolom, hogy ha ez az irány, akkor inkább az EMMI sportért felelős államtitkársága lenne az, amelyik igazából ezt a jóváhagyást megadja. Nem igazán értem, a Miniszterelnökségnek nem tartozik a feladatkörébe a sport, tehát úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne átgondolni.

És akkor végezetül csupán egy sportszakmai felvetés, amit már elmondtam korábban is. Ez a törvényjavaslat a NOB jóváhagyásához köti a székhely áthelyezését Budapestre, de értelemszerűen számos nemzetközi sportszövetség így elesik ettől a lehetőségtől, és én úgy gondolom, vagy úgy gondoljuk többen ebben az Országgyűlésben, hogy nem lenne szabad megvonni a lehetőséget, mondjuk, a nemzetközi testépítő szövetségtől vagy a nemzetközi dzsúdzsucuszövetségtől, most hogy csak egypárat említsek, még akkor sem, ha jelenleg ezek a sportágak nem olimpiai sportágak, és a nemzetközi presztízsük nem mérhető, mondjuk, egy labdarúgáshoz vagy egy kézilabdához, vagy hogy egy kicsit elfogult legyek, a vízilabdasporthoz. És akkor Bánki Erik úgy fogalmazott, hogy persze, ezt majd menet közben átgondolhatjuk a későbbiek folyamán, de én azt gondolom, hogy ha most lefektetünk és megalkotunk egy ilyen törvényt, vagy módosítunk egy ilyen törvényt, akkor figyelemmel lehetnénk ezekre a sportágakra is.

Úgyhogy summa summarum, a módosító javaslataimat továbbra is fenntartom, és kérem tisztelettel az Országgyűlést, hogy holnap ezekről a javaslatokról külön-külön is szavazzunk, alkossunk véleményt. Itt a mai nap során számos törvény vitája lezajlott, aminek a végén a kormánypárt részéről, illetőleg a kormánypárti képviselőktől rendre elhangzott az a kérés az ellenzék felé, hogy támogassák ezt a javaslatot, és támogassák ezt a kezdeményezést. Most én kérem önöktől, hogy támogassák ezeket az, úgy gondolom, sportszakmailag abszolút megalapozott és jóindulatú módosító javaslataimat. Úgyhogy bízom a nagyvonalúságukban, és bízom a pozitív elbírálásban. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Szórványos taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kérdezem, valaki kíván-e még hozzászólni a vitához. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom. Megkérdezem Bánki Erik képviselő urat, hogy kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, képviselő úr.

BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném megköszönni először is mindazoknak a képviselőtársaimnak, akik a törvényjavaslat általános vitájában itt a parlamentben, részletes vitájában pedig a Kulturális bizottság, illetve a Törvényalkotási bizottság ülésén részt vettek. Mindkét fórumon valamennyi ellenzéki felvetésre válaszoltam, így Steinmetz Ádám képviselő úr felvetéseire is, amelyek közül a hatásköri illetékesség tekintetében feltett kérdésére, illetve javaslatára reagált is a Törvényalkotási bizottság, és a Törvényalkotási bizottság a módosító indítványába beemelte a sportért felelős miniszter egyetértését. Valóban, képviselő úrnak ebben teljesen igaza volt.

Az alapvetést és a kiindulási pontot, hogy miért a Miniszterelnökséget vezető miniszter az, aki ebben az esetben illetékes, azzal indokoltuk, és az volt ebben a motiváció, hogy ennek Budapest fejlődése szempontjából olyan jelentőségű következményei és hatásai lehetnek, amelyek mindenképpen ezt indokolják, hiszen itt nemcsak egy sportdiplomáciai sikerről, eredményről lehet szó, ahogy azt Steinmetz Ádám képviselőtársam is elmondta, hanem valóban, ennek van egy nagyon komoly turisztikai hatása is, nemcsak azokkal a versenyekkel, amelyek Budapesten megrendezésre kerülnek, hanem azokkal a konferenciákkal, sportszakmai és szövetségi konferenciákkal, amelyeket az esetlegesen idetelepülő szövetségek szerveznek. De méltányolva és elfogadva képviselő úr javaslatát, a Törvényalkotási bizottság módosító indítványába ez bekerült, amelyet én előterjesztőként a bizottsági ülésen is támogattam.

(20.10)

A másik vitapont közöttünk abban volt, hogy miért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támogatott és őáltala elismert nemzetközi szövetségek esetén nyílik meg ez a lehetőség, amelyet a mostani törvénymódosítás ad. Itt nemcsak az olimpiai sportágakról beszélünk, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert nemzetközi szövetségek száma 35, az olimpiai sportágak száma pedig nem éri el a 30-at, tehát nincs teljes átfedés a kettő között.

Azt gondoljuk, és ebben képviselő úr is egyetértett a parlamenti vitában, hogy ma a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az, amely sportpolitikai szempontból a legnagyobb presztízzsel rendelkező nemzetközi szövetség, és mi azt gondoltuk, hogy indulásként vegyük alapul a NOB szakmai állásfoglalásait ebben a tekintetben. Azt jeleztem az általános vitában is képviselő úrnak, hogy két-három év múlva, amikor meglátjuk, hogy valóban van-e komoly érdeklődés, és sikerül-e Magyarországra nemzetközi sportszövetségek székhelyeit áttelepíteni vagy esetleg itt létrejövő sportszövetségeknek székhelyet biztosítani, és ebben zökkenőmentesen és gördülékenyen haladunk, akkor érdemes megfontolni esetleg ennek a kibővítését. Én előterjesztőként nyitott maradnék e tekintetben, és a kormány képviselője, államtitkár úr is jelezte a Törvényalkotási bizottság vitáján, hogy ők is erre nyitottak. Tehát azt gondolom, hogy a kormányzat részéről is megvan ebben a tekintetben egyfajta támogatottság.

Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon komoly lehetőséget ad ez a törvényjavaslat, hiszen Közép-Európában és Kelet-Európában nincs olyan kiemelkedő nemzetközi sportszövetség, amely székhellyel rendelkezne, és ennek az előnyeit bármelyik körülöttünk lévő ország városa élvezné. Tehát azt gondolom, hogy ez nemcsak a turizmus terén, nemcsak a sportdiplomácia terén, hanem Magyarország, illetve Budapest presztízsét illetően is egy nagyon komoly előnyt jelenthetne. Arról nem beszélve, amit szintén elmondtam az általános vitában is, hogy ennek komoly költségvetési hatása is van, hiszen a számításaink szerint egy alkalmazott után közvetlen és közvetett módon a költségvetésnek 14-15 millió forint bevétele van. Tehát egy olyan nemzetközi sportszövetség által, aki Magyarországra települ, éves szinten több mint egymilliárd forint bevételhez juthat a magyar költségvetés.

És végül képviselő úrnak arra a felvetésére szeretnék megnyugtató választ adni, amelyet szintén mind az általános, mind a részletes vitában elmondtunk. Ezt Fürjes Balázs államtitkár úr is megerősítette a részletes vita során, hogy nincs szándékában a kormánynak olyan költségvetési támogatást adni ezeknek a szövetségeknek, amely bármilyen tekintetben borzolhatná a kedélyeket, vagy problémát okozhatna. Elmondtam ott is, hogy a jelenlegi nemzetközi példa azt mutatja, hogy bizonyos városokban, bizonyos országokban bizonyos adókedvezményekben részesülnek ezek a szövetségek. Nem tervezzük, hogy feltétlenül ilyen támogatásban részesítenénk őket, de ha a piaci verseny úgy kívánja, akkor ez esetleg indokolt lehet. A törvény csak egy kaput nyitott meg, de szeretném megnyugtatni képviselőtársaimat arra vonatkozóan, hogy a parlament tudomása és támogatása nélkül egyetlenegy költségvetési forint sem lesz elköltve, amelyet nemzetközi szövetségek támogatására fordítanánk.

Ha úgy alakul, és erre szükség lesz, akkor az adótörvények vitája során egy ilyen indítvány majd a parlament elé fog kerülni, de mondom, még egyelőre erre konkrét indok és konkrét kérés nem érkezett, hiszen nem tartunk olyan tárgyalásoknál, amelyekből ez következne. Tehát itt csak egy lehetőséget akartunk, hogy a kezünk ne legyen megkötve e tekintetben, tehát ha a sportpolitika részéről vagy a magyar kormány részéről bárki tárgyalna ilyen ügyekben, akkor lehetősége legyen, és fel tudja mutatni, hogy ilyen típusú támogatással lehet élni. De ez, még egyszer mondom, a parlament támogatása nélkül nem fog megtörténni, erre garanciát vállalok ezen a helyen is.

Tehát arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy ahogy a bizottsági vita során, úgy a zárószavazás során is támogassák ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását, hiszen azt gondolom, hogy ez nemcsak a budapestiek érdeke, nemcsak a magyar sport érdeke, hanem egész Magyarország érdeke. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   306-311   312-319   320-323      Ülésnap adatai