Készült: 2021.08.02.20:02:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

64. ülésnap (2019.04.01.),  306-311. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 7:43


Felszólalások:   306   306-311   312-319      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló T/5244. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslata 21. pontjának határozathozatala során a leadott szavazatok száma tévesen került kihirdetésre. A leadott szavazatok száma helyesen: 0 igen, 159 nem és 33 tartózkodás. Tájékoztatom önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvény módosításáról szóló T/5132. számú törvényjavaslat 3. számú módosító javaslatának határozathozatala során a leadott szavazatok száma hiányosan került kihirdetésre. A leadott szavazatok száma helyesen: 54 igen, 134 nem és 4 tartózkodás volt.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/4358. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetőek.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, maximum 15 perces időkeretben. Megadom a szót Horváth Lászlónak, a bizottság előadójának.

HORVÁTH LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. március 28-án tartott ülésén megtárgyalta a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/4358. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 31 igen, 2 nem szavazattal, nulla tartózkodás mellett elfogadta.A 2009. december 11-én elfogadott és 2010. április 1-jén hatályba lépett, a minősített adat védelméről szóló törvény megteremtette a jogi alapokat a kétoldalú titokvédelmi megállapodások megkötéséhez és alkalmazásához. Az új egyezmény az eddig hatályban lévő, a minősített katonai információk kölcsönös védelméről szóló megállapodások helyébe lépve a bekövetkezett nemzetközi és belső jogi jogszabályváltozásoknak, valamint a minősített adatokra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja. Jelen törvényjavaslat rögzíti a kapcsolattartó nemzeti biztonsági hatóságokat, amely magyar részről a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, román részről pedig a minőstett adatok nyilvántartásával foglalkozó nemzeti iroda. Rendelkezik a fogalommeghatározásokról, illetve magyar, román és angol nyelven leírja, hogy az egyes nemzeti minősítési szintek és jelölések miként feleltethetők meg egymásnak. Határoz továbbá a minősített adathoz való hozzáférésről, a biztonsági alapelvekről, a biztonsági együttműködésről, a biztonság megsértése esetén életbe lépő szankciókról, valamint a minősített szerződések kezeléséről.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbbiekben elhangzottakra figyelemmel úgy gondoljuk, hogy számos pozitív változást magában foglaló törvényjavaslatról van szó, erről beszélhetünk, és ezért kérem szíves támogatásukat a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Megkérdezem Pogácsás Tibor államtitkár urat, kíván-e most hozzászólni. (Pogácsás Tibor: Nem.) Nem, köszönöm. A kijelölt Külügyi bizottság nem állított előadót.Most képviselői felszólalások következnek. Megadom a szót Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak.

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A minősített adatok cseréjéről szóló magyar-román egyezmény már a nagyon sokadik egyezmény Magyarország jogalkotási történetében, tekintettel arra, hogy az EU- és NATO-tagországok jelentős részével már hasonló jellegű megállapodásokat kötöttünk, miután belső jogi jogharmonizációnkkal megteremtettük korábban ennek törvényi alapjait.

(19.50)

A plenáris ülésen, amikor erről a kérdésről szó volt már, ismertettük azt, hogy mely országokkal születtek már ilyen egyezmények, és való igaz, hogy Romániával is mind EU-tagként, mind közös NATO-tagországként egyre fontosabb olyan kapcsolatrendszerünk alakul ki, amiben bármikor is az ilyen fajta minősített adatok cseréje válik szükségessé, és nagyon fontos az, hogy ezeket a kérdéseket e két ország relációjában is rendezzük.

Erre tekintettel természetesen a Jobbik frakciója megszavazza ezt a törvényjavaslatot, és azt kérjük a tisztelt Belügyminisztériumtól, hogy szorgalmazza mindazokkal az országokkal, amelyekkel még elmaradt az ilyen jellegű kapcsolatunk; tekintettel arra, hogy a honvédelmi beszerzések volumene több országgal való kapcsolatunkban lesz a jövőben igen szoros, hiszen a megrendelésállomány nem egy országtól, hanem számtalan országtól történik.

Úgy gondoljuk, hogy ezekben a viszonyokban olyan sok minősített adat cseréjére lesz majd szükség, amely indokolja, hogy mindazokkal az országokkal, amelyek ezekben a beszerzésekben szállítóként részt vesznek, viszont még ilyen egyezményünk nincs, velük mindez sorra kerüljön. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönjük, képviselő asszony. Kérdezem, hogy kíván-e valaki még hozzászólni a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy igen. Öné a szó, államtitkár úr.

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Szeretném megköszönni a képviselőcsoportoknak, hogy részt vettek a törvény általános vitájában, és külön köszönöm a Külügyi bizottság és a Törvényalkotási bizottság tagjainak a részvételt. A törvénnyel kapcsolatban ismételten szükséges kiemelni, hogy az egyezmény megkötése hozzájárul a honvédelmi, a belügyi, a rendőri együttműködés, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc területén való együttműködés erősítéséhez. Az egyezmény értelmében Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy az egyezmény keretében kicserélt vagy keletkezett minősített adatok számára védelmet biztosít az egyezményekben foglalt nemzetközi minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetősége alapján.

Az általános vitát követően a törvényjavaslathoz egy, a hatálybalépésre vonatkozó, valamint egy nyelvhelyességi tartalmú módosító javaslat került benyújtásra, amelyet a Törvényalkotási bizottság megtárgyalt és támogatott is.

Figyelemmel arra, hogy a nemzetközi szerződés Magyarország nemzeti érdekeit szolgálja, kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:   306   306-311   312-319      Ülésnap adatai