Készült: 2021.03.06.15:20:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

177. ülésnap (2020.12.16.),  26-28. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 9:54


Felszólalások:   22-25   26-28   29-31      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JAKAB ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Így advent idején az ember azt érzi, hogy az évközi rohanás, a küzdelem bármilyen téren, akár a politikai küzdőtéren is, egy kicsit alábbhagy, hisz végül is közeledik a karácsony, közeledik az év vége. Az év utolsó ülésnapján engedjék meg, hogy egy olyan témáról szóljak, amely valamennyiünk szívének talán fontos lehet. Trianon 100. évfordulója felett érzett bánatunk talán valamennyiünk lelkét megérintette: bánat az ország kétharmadának elvesztése fölött és miatt; öröm, hogy az egyharmadnyi anyaország képes volt hitet, erőt adni, képes volt gazdaságát megszervezni, intézményeit újból kialakítani, képes volt ma már az egész Kárpát-medence magyarságát összefogni, hitet, erőt adni, és segíteni a gazdasági fejlődést.

A nemzeti összetartozás évében a magyar gazdák úgy gondolták, hogy szintén egy évfordulót ünnepelhetnek meg, méghozzá azt az évfordulót, hogy tíz esztendővel ezelőtt önszántukból, szabad akaratukból hozták létre a „Magyarok kenyere  15 millió búzaszem” programját. Ez a program, azt gondolom, valamennyiünk számára egy önkéntes programként indult, ma is az maradt, csak a gazdák közreműködésével működik. Talán az évforduló kapcsán egy számot hadd mondjak önöknek: 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze az első esztendőben a gazdák azért, hogy elkészítsék, megsüssék a nemzet kenyerét, és a megmaradt mennyiséget adományként átadják a rászorulóknak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tíz év telt el. Tíz évet követően, azt gondolom, a program létét és szándékát igazolja, hogy több mint ezer tonna gabonát gyűjtöttünk össze 2020-ban.

(10.10)

Tehát tíz év alatt megszázszoroztuk azt a mennyiséget. Száz év Trianon, százszoros mennyiség; hit, erő, kitartás és felelősségvállalás egymás iránt.

A program először csak az anyaországban kezdődött, majd kiterjesztettük az egész Kárpát-medencére (Zaj.  Az elnök csenget.), azt követően pedig az egész diaszpórára is. Ma már elmondhatjuk, hogy valamennyi magyar ember szívéhez közel álló program, ahol tudunk együtt egymásért felelősen, a nemzet tagjaként gondolkodni. Több mint 300, összeöntött gabonából készült lisztcsomagot küldtünk el a diaszpórába az Egyesült Államoktól Perun át Bécsen keresztül minden olyan országba, ahol magyar emberek élnek, azért, hogy összekeverve a helyi liszttel elkészítsék ők is a magyarok kenyerét. A magyar gazdák üzenete világos: egy kenyéren vagyunk, és a nemzet sorsáért közösen vagyunk felelősek.

Tisztelt Országgyűlés! Néhány adatot hadd mondjak önöknek! Az 1100 tonna gabonát megőrölve eljuttattuk a rászoruló emberekhez. Elmondhatom, hogy ebben az esztendőben már minden egyes adományunk célba jutott. Ez azt jelenti, hogy több mint 80 ezer gyermekhez juttattuk el az adományainkat (Az elnök csenget.) főleg Kárpátaljára, ahol valóban a szükség mindennap jelen van.

El kell mondjam önöknek, hogy Csaba testvér árváitól a nagydobronyi gyermekotthonon keresztül mindenhol igyekszünk gondoskodni a rászorulókról. Több mint 5 ezer adományozó gazdatársunk van. Zsákonként hordták össze ezt a gabonát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magosz önkéntesei, a falugazdászaink közreműködésével gyűjtöttük össze. A malmok ingyen őrölték meg (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és így juttattuk célba.

Még egyszer köszönöm minden adományozónak ezt a csodálatos munkát, és most engedjék meg, hogy valamennyi gazdatársam nevében önöknek is áldott ünnepeket kívánjak, és békés, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt! (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm Jakab alelnök úr adventi nyugalmát és türelmét. A kormány nevében Farkas Sándor államtitkár úr fog válaszolni az elhangzottakra.

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Különösen nehéz éven van túl a magyar mezőgazdaság. Szinte minden áldozat valamilyen nem várt eseménnyel kellett hogy szembenézzen. A koronavírus, a kora tavaszi fagyok, a tavaszi aszály, a kora nyári özönvízszerű esőzés, valamint az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza mind-mind nehéz helyzetbe hozták a gazdákat. Hálával tartozunk nekik, mert embert próbáló időben, minden nehézség ellenére is helytálltak, a rendkívüli körülmények között mutatkozott meg, mennyire erős a hazai mezőgazdaság.Függetlenül attól, hogy milyen a mezőgazdasági év, jó vagy rossz, felelősek vagyunk azokért, akik nehéz sorsban élnek. Nemes cselekedet minden adakozó gazda részéről, hogy terményt ajánl fel karitatív céllal, egy kis áldozatot hoz mások megsegítésére. A „Magyarok kenyere  15 millió búzaszem” program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása, ez az összmagyar összefogás egyik mintapéldája is. A tapasztalat azt mutatja, hogy szívesen adakoznak a gazdák, önzetlenül segítenek nemzettársaikon.

Az adományozó és adományban részesülő szervezetek száma határainkon belül és azon túl szinte évről évre emelkedik, de a társadalmi bázis erősödését nem csupán ez a tény, hanem az is bizonyítja, hogy a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége átvette a „Magyarok kenyere” program lebonyolításának jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is.

A mozgalom szellemisége teljesedett ki azzal, hogy már a határon túli magyarság is képviselteti magát a közös munkában. A program örvendetes módon évről évre kinövi saját kereteit, annak ellenére, hogy a termelést az időjárási viszontagságok, lebonyolítását pedig a koronavírussal kapcsolatos korlátozások nehezítették.

Az idei eredmények a kiemelkedően sikeres tavalyi év után ismét rekordot jelentettek minden téren. A nemzeti összetartozás évében a „Magyarok kenyere” kezdeményezés már egy igazi Kárpát-medencei sikertörténetnek számít, amely egyszerre szimbolizálja a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseket és az egymás iránt érzett szolidaritást. Sikere a magyar földművelésben rejlik. Aki tudja, hogy az egész éves kemény munkával megtermelt gabona nemcsak maga és családja boldogulását segíti, hanem sok ezer magyar gyermek betevő falatját is jelenti határon innen és határon túl. (Sic!)

Tisztelt Országgyűlés! A karácsony hava, az advent időszaka a gazdatársadalom számára már évszázadok óta a megpihenést és a testi-lelki felkészülést szolgálja az ünnepekre és a következő esztendőre. Az évszázadok alatt számos hagyomány, népszokás alakult ki, amely a parasztember földhöz és hitéhez való ragaszkodását sajátosan tükrözi. Jó példa erre, hogy Luca napján búzát vetünk egy kis edénybe, majd a karácsonyfa alá tesszük, vagy a karácsonyi asztalt díszítjük vele. Velünk együtt a gabona most a földben vagy a magtárakban pihen, és készülődik.

A hagyomány szerint a gabonaszemekben az élet fény formájában van jelen, mert amíg a búzakalász beérik, magába szívja az összes napfényt, amely a búzamezőt érte. Ebből a fényből egy új élet, a bennünket tápláló kenyér születik.

Így várjuk advent időszakában a születést, Jézus Krisztus fényes születését, és így kívánok önöknek nagyon békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:   22-25   26-28   29-31      Ülésnap adatai