Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2019.11.12.11:45:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap, 17. felszólalás
Felszólaló Dr. Varga László (Fidesz)
Felszólalás oka önálló indítvány elfogadása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  17  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Ezennel bejelentem, hogy az Országgyűlés megalakult. (Taps.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatal következik a választással kapcsolatos beszámolók tárgyában. Kérem az Országgyűlést, szívesk

edjenek szavazni, elfogadják-e az Országos Választási Bizottság elnökének beszámolóját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - A képviselők gombnyomással, a miniszterek kézfelemeléssel szavaznak.)

Kihirdetem a határozatot: az Országgyűlés 355 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadta.

 

Felkérem igen tisztelt képviselőtársaimat, szavazzanak, hogy elfogadják-e a

belügyminiszter beszámolóját a választással kapcsolatban. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - A képviselők gombnyomással, a miniszterek kézfelemeléssel szavaznak.)

Kihirdetem a határozatot: az Országgyűlés 358 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a pártok megalakították képviselőcsoportjaikat

. Kérem a korjegyző urat, szíveskedjék felolvasni a képviselőcsoportok vezetőinek nevét.

 

Felszólalások:  <<  17  >>    Ülésnap adatai