Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2021.03.04.19:20:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

155. ülésnap (2016.05.23.), 332. felszólalás
Felszólaló Czerván György (Fidesz)
Beosztás Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:19


Felszólalások:  Előző  332  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CZERVÁN GYÖRGY földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Győrffy Balázs képviselő úr törvényjavaslata egy olyan probléma finomhangolását célozza, amelyet a törvényhozás körülbelül egy évvel ezelőtt a gazdák nagy örömére stabilan tudott rendezni, azonban a tapasztalatok szerint kimaradtak olyan esetkörök, amelyek a mindennapi élet sokszínűsége során felmerülhetnek.

A jogszerű földhasználat intézménye a területalapú támogatások igénybevételének ellenőrizhetőségéhez kapcsolódik. A 2009. évet megelőzően közvetlen területalapú támogatások iránti támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthatott be, aki a hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költséget, illetve kockázatot viselte. A jogszerű földhasználat fogalmának bevezetését és támogatási feltételként történő alkalmazását Magyarországon egy uniós ellenőrzés nyomán az Európai Bizottság felvetése indokolta, így a jogszerű földhasználó fogalma 2009 óta szerepel a magyar támogatási szabályozásban. Az uniós kívánalmak szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell a földtulajdonos és a közvetlen kifizetéseket kérelmező közötti jogviszony meglétét, a parcellának az igénylő rendelkezésére kell állnia. Ennek igazolhatósága vonatkozásában azonban számos olyan eset merült fel, amikor a legjobb szándékú gazdák sem tudták teljesíteni a jogszabályok által előírt követelményeket valamilyen rajtuk kívül álló körülmény miatt, ugyanakkor emiatt elestek a támogatás megszerzésének a lehetőségétől.

A vonatkozó törvénynek a jelenleg hatályos rendelkezései, habár egy évvel ezelőtt törekedtünk a teljes körű megfogalmazásra, sajnos nem tartalmazták a földet bírósági ideiglenes intézkedés vagy szövetkezeti földhasználati jog alapján használót, továbbá a honvédelmi rendeltetésű területet szerződés alapján használót. Jelen módosítás ezt a hiányosságot pótolja. A korábbi szabályozásból kimaradt ezen három esetkörről elmondhatjuk, hogy igen csekély számát érinti a gazdálkodóknak, ugyanakkor nyilván az érintettek számára nagyon fontos, hogy ők is hozzájuthassanak a területalapú támogatásokhoz.

Szintén a mindennapi joggyakorlat vetette fel annak indokát, hogy a támogatások jogosulatlan igénybevételének rigorózus szabályai az életszerűség mentén kerüljenek pontosításra. A hatályos szabályozás szerint ugyanis bármilyen hibás vagy valótlan adat közlése a támogatás jogosulatlanságát okozza, függetlenül attól, hogy az a támogatás céljával összefüggő volt-e. Ennek pontosítása feltétlenül szükséges, hogy csak a támogatási feltétel vonatkozásában történt valótlan tény közlése eredményeként kelljen a jogosulatlan támogatási szankciót alkalmazni.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány támogatja a törvényjavaslatot, tegyenek önök is így! Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  332  Következő    Ülésnap adatai