Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2020.02.25.16:26:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (1998.06.18.), 4. felszólalás
Felszólaló Kuncze Gábor (SZDSZ)
Beosztás belügyminiszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KUNCZE GÁBOR belügyminiszter: Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A választási eljárásról szóló törvény szerint a belügyminiszternek be kell számolnia az Országgyűlés számára az országgyűlési képviselő-választás állami feladatainak megszervezéséről és lebonyolításáról. Ennek a kötelességemnek írásban eleget tettem. Most a miniszteri expozé keretében módomban áll bizonyítani, hogy ez a beszámolási kötelezettség a belügyminiszter leghálásabb feladatai közé tartozik.

Az immár harmadik alkalommal megtartott szabad választások előkészítése és lebonyolítása demokratikus módon, törvényes rendben, magas színvonalon történt. Azt hiszem, hogy ezzel nem mondtam semmi újat, hiszen ez így volt az előző két alkalommal is. Az 1990 óta megtartott választások és népszavazások alapján most már kétségbevonhatatlanul kijelenthetjük, hogy a Ma

gyar Köztársaságban a közvetett és a közvetlen demokrácia gyakorlásának alapintézményei, a választás igazgatási rendszere olajozottan, a nemzetközi és a hazai követelményeknek maradéktalanul megfelelően működik. E siker három alappillérét a jogszabályi háttér, a választás lebonyolításában közreműködő szakemberek, valamint az ismét jól vizsgázott informatikai rendszer alkotja.

Az ez évi országgyűlési választások lebonyolítására új jogszabályi környezetben került sor. A tavaly elfogadott, valamennyi közjogi választásra irányadó választási eljárási törvény a korábbinál rendezettebb jogi hátteret biztosít a választásban részt vevő politikai szereplők, a választópolgárok és a választási szervek számára egyaránt. A törvény felhatalmazása alapján kiadott belügymini

szteri rendeletek egészítették ki a választási igazgatás végrehajtási szabályaival az irányadó jogi kereteket, amelyeket az Országos Választási Iroda vezetőjének intézkedései és az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai tettek teljessé.

Sikerült a m

ár korábban kiépített közigazgatási informatikai hálózat biztonságos és folyamatos működésének megteremtése. Ezen a közigazgatási hálózaton működött a helyi, a területi és a központi választási szervek közötti információáramlást elősegítő választási ügyviteli rendszer, amely a jövőben egy modern közigazgatási informatikai rendszer alapjait képezheti. Új középkategóriás számítógépeket kaptak az egyéni választókörzetek székhelyén működő polgármesteri hivatalok; azok az önkormányzatok pedig, amelyeknél pénzügyi keret erre nem állt rendelkezésre, ingyen juthattak a szükséges hardvereszközökhöz. A számítógép-beszerzés és a szoftverellátás célja a választási feladatok megoldásán túl az is volt, hogy elősegítse és támogassa az államigazgatási és önkormányzati feladatok megoldását.

A megfelelő jogi környezet és informatikai rendszer azonban mit sem ért volna a mintegy 15 ezer köztisztviselő és 60 ezer szavazatszámláló és választási bizottsági tag lelkiismeretes, sőt áldozatkész és egyben rendkívül szakszerű munkája

nélkül.

 

 

(10.50)

 

 

Elsősorban ezeken az embereken múlott, hogy a választások lebonyolítása sikeres volt, ezért ezt az alkalmat is szeretném kihasználni, hogy valamennyiüknek megköszönjem kiváló munkájukat.

(Taps.)

A választási eredmények összesítése g

yors és pontos volt. A választás első fordulójának éjszakáján a szavazóhelyiségek bezárását követő hét órán belül, a második forduló éjszakáján pedig alig három órával a szavazás befejezése után szinte 100 százalékos volt a feldolgozottsági szint. Az előzetes adatok megegyeztek a hivatalos, végleges eredménnyel, s mindez az informatikai rendszer és az igazgatási apparátus gyors és pontos munkájának volt köszönhető.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az 1998. évi országgyűlési képviselő-választáson első ízben vettek részt intézményesen nemzetközi megfigyelők. A mintegy 200 nemzetközi megfigyelő között legnagyobb számban az EBESZ és a Nemzetközi Republikánus Intézet képviseltette magát. A nemzetközi megfigyelők jelentései megállapították, hogy Magyarországon a választ

ás törvényes rendben folyt le, és külön kiemelték a választás technikai lebonyolításának magas szintjét.

Engedjék meg, hogy egyetlen mondatot idézzek az EBESZ küldöttségének jelentéséből: "A magyarországi parlamenti választások első és második fordulójának megfigyelése alapján az EBESZ választást megfigyelő küldöttsége maradéktalanul meggyőződött arról, hogy Magyarország teljesíti az EBESZ felé vállalt, demokratikus választásokra vonatkozó kötelezettségeket."

Tisztelt Képviselőtársaim! Elkészítettük és önök a futárpostában megkapták a képviselők fényképeit és rövid életrajzát tartalmazó kiadványunkat. Remélem, ezzel sikerült elősegítenünk, hogy minél rövidebb idő alatt megismerkedjenek egymással.

Engedjék meg, hogy az alkalmat megragadva minden, a parlame

ntbe jutott és tevékenységét most megkezdő képviselőtársamnak megbízatásához gratuláljak.

Tisztelt Országgyűlés! Megköszönve figyelmüket, kérem, hogy az 1998. évi országgyűlési képviselő-választások előkészítéséről és lebonyolításáról szóló miniszteri besz

ámolót fogadják el.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai