Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2020.02.20.04:30:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (1998.06.18.), 28. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka egyéb felszólalás
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ÁDER JÁNOS, az Országgyűlés elnöke (Fellép a szónoki emelvényre.): Tisztelt Országgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! "A munkálkodás szüksége komoly órája ütött." E szavakat Palóczy László korelnök mondta az 1848-as Országgyűlés alakuló ülésén, néhány nap híján épp 150 évvel ezelőtt. "A munkálkodás szüksége komoly órája ütött" - mondhatjuk mi is, kik a fiatal magyar demokrácia harmadik szabadon választott parlamentjének alakuló ülésére gyűltünk össze.

A mai ülésünk nemcsak arra alkalom, hogy a magyar polgárosodás 150 éves hagyománya előtt tisztelegjünk. A most megalakuló Országgyűlés az ezredforduló, az új évezred első Országgyűlése is egyben, amelyre legalább annyi kihívás és feladat vár, mint a magyar történelemben új fejezetet nyitó 1848-as elődjére.

A kihívások számbavétele előtt azonban legyen az első szó a köszöneté. Valamennyi képviselő, a most megválasztott országgyűlési tisztségviselők és a magam nevében köszönöm azt a bizalmat, amit az 1998-as választásokon az ország polgáraitól és az iménti szavazások alkalmával a képviselőcsoportok tagjaitól kaptunk. Kívánom, hogy az előttünk álló feladatok megoldásához legyen bennünk elég hit, bölcsesség és alázat. Közös kötelességünk megköszönni most mindazoknak a munkáját is, akik az elmúlt négy évben biztosították a törvényhozás folyamatos és demokratikus működését.

Köszönettel tartozunk az előző parlament országgyűlési képviselőinek, tisztségviselőinek, munkatársainak és a tisztelt Ház volt elnökének, Gál Zoltán úrnak. (Taps a Fidesz, az FKGP, az MDF, az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Százötven éves a magyar demokrácia - százötven éves, és mégis fiatal. 1848-ban csakúgy, mint a rendszerváltozás éveiben az ország polgárai a változás mellett tettek hitet. 1990-ben mi mindannyian jobb jövőt, szabadságot, demokráciát, biztos megélhetést, törvényes rendet akartunk. A történelemkönyvek lapjain az új magyar demokrácia elért eredményei közös eredményeink, a kudarcok közö

s kudarcaink maradnak. Mi meg akarjuk őrizni az eredményeinket, és okulni akarunk kudarcainkból. Mindehhez a 8 vagy 150 évvel ezelőttihez hasonló elszánásra és megfontolt cselekvésre van szükség. Tudnunk kell azonban: nem az a dolgunk, hogy ítéletet mondjunk a múltról. Az a feladatunk, hogy a jövő kihívásaira a jelenben találjuk meg a megfelelő válaszokat. Ehhez ad erőt, hogy miként 150 éve vagy 8 esztendővel ezelőtt, a bizakodás és a demokrácia eszméje ismét legyőzte a beletörődést. Ahogy 1990-ben, '94-ben, most ismét bebizonyosodott, hogy a polgárok bíznak a változtatás lehetőségében, élnek demokratikus jogaikkal, és bizalommal tekintenek a jövőbe.

Tisztelt Országgyűlés! A polgárok azt várják tőlünk, hogy az Országház valóban az ország Háza legyen; a közös gondolkodás a polgárokért, a családokért, az országért, a nemzetért való tenni akarás Háza - hogy az Országgyűlés ne csupán jól-rosszul működő törvénygyár legyen. A mi feladatunk, hogy szellemi otthont nyújtsunk a polgárok életét jobbító kezdeményezésekne

k. Az ország polgárai és a fejlett demokráciák közössége is azt várja tőlünk, hogy kiteljesítsük a szabadság és a polgári demokrácia intézményeit. Azt várják, hogy megteremtsük a mindenki számára elérhető tisztes polgári lét törvényi, szellemi és erkölcsi feltételeit.

Őszinteség, becsületesség, hozzáértés - e három fogalomnak kell jellemeznie az új törvényhozás munkáját. Fontos azonban, hogy ne csak az idő próbáját is kiálló törvényeket hozzunk, hanem jó példával járva elöl, magunk is betartsuk és betartassuk a közösen elfogadott törvényeket. Mandátumunk négy évre szól, de nemcsak az előttünk álló négy évnek, hanem Magyarország XXI. századi jövőjének tartozunk felelősséggel.

(Taps; hosszan tartó taps a Fidesz padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai