Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2020.02.25.01:14:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (1998.06.18.), 2. felszólalás
Felszólaló dr. Kukorelli István
Beosztás az Országos Választási Bizottság elnöke
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KUKORELLI ISTVÁN, az Országos Választási Bizottság elnöke: Igen tisztelt Korelnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az Országos Választási Bizottság egyhangúlag elfogadott beszámolóját a törvények és az eddigi szokások szerint az alakuló ülésen szóban is előterjesztem.

Az írásos beszámolót önök kézhez kapták, azt megismételni és részletesen indokolni nem kívánom. Szeretném viszont külön kiemelni a beszámoló két megállapítását. A beszámoló egyik mondata a választási eljárásról szóló törvény hézagaira hívja fel a figyelmet; a törvény alkalmazásának tapasztalata

iról később részletes összefoglalóban kívánjuk tájékoztatni a jogalkotó szervet, tekintettel arra, hogy az őszi önkormányzati választásokat is az eljárási törvény alapján kell lebonyolítani.

A beszámoló másik lényeges megállapítása, hogy a választások az egész országban rendben, törvényesen, a legteljesebb nyilvánosság mellett zajlottak le. A választások másnapján tartott hazai és nemzetközi sajtótájékoztatón nyugodt lelkiismerettel idézhettem az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 21. cikkelyét, miszeri

nt - most is idézem - "A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata. Ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson".

A választópolgári akaratnyilvánítás nézőpontjából a májusi országgyűlési képviselő-választások megfeleltek a fenti követelményeknek. A közzétett végleges és hiteles végeredmény, a választási bizottságok tagjai által aláírt választási jegyzőkönyvek és az átadott képviselői megbízólevelek alapján a mandátumigazolás házszabályszerűen elvégezhető. A tisztelt Ház közjogi legitimációja kétségbevonhatatlan. Kérem, hogy beszámoló jelentésünket a mandátumigazolással együtt fogadják el.

Tisztel

t Országgyűlés! Végezetül engedjék meg, hogy az Országos Választási Bizottság valamennyi, az alakuló ülésen is jelen lévő tagja nevében cselekvőképes kormányzást és konstruktív ellenzékiséget kívánjak a tisztelt Háznak; önöknek pedig személy szerint képviselői munkájukhoz sok sikert és jó egészséget a következő, ezredváltó parlamenti ciklusban.

Elnök úr, köszönöm a szót. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  2  Következő    Ülésnap adatai