Irományok előző ciklusbeli adatai

Készült: 2020.02.25.14:49:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (1998.06.18.), 16. felszólalás
Felszólaló Zuschlag János László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Eskü
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ZUSCHLAG JÁNOS korjegyző (Felolvassa az eskü szövegét, amit valamennyi képviselő felállva ismétel meg): Én,......... a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem. (A képviselők nagy része hozzáteszi: Isten engem úgy segéljen!)

 
Felszólalások:  Előző  16  Következő    Ülésnap adatai