Irományok egyszerűsített lekérdezése

Készült: 2022.01.20.05:30:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap (2020.11.30.), 48. felszólalás
Felszólaló Héjj Dávid Ádám (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:21


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HÉJJ DÁVID ÁDÁM, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2020. november 26-án tartott ülésén megtárgyalta a köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött, a családi gazdaságokról szóló T/13261. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási bizottság a módosító javaslatot és a jelentést a házszabály 78. §-a alapján 36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő javaslat jelentőségét már többször ecseteltük itt az Országgyűlésben. Úgy érzem, nem kell külön bemutatnom a tartalmát, illetve azt, hogy milyen előnyöket jelenthet a mezőgazdasági ágazatban dolgozó kis- és közepes gazdaságok, valamint a családi gazdaságok számára.

A köztársasági elnök úr az Országgyűlés által november 17-én elfogadott törvényjavaslat aprónak tűnő, ám annál fontosabb hiányosságaira hívta fel a figyelmet, amelyek itt, a parlamenti vitaszakaszok során a mi figyelmünket sajnos elkerülték. Egyrészt a Nemzeti Agrárkamara számára meghatározott adatkezelés feladatai esetén a törvény szintjén nincsen konkrétan meghatározva az adatkezelés célja, így a jogszabály nem felel meg maradéktalanul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Másrészt a köztársasági elnök úr azt is jelezte, hogy a törvény olyan, a Nemzeti Agrárkamara által kezelt adatok nyilvánosságra hozatalát is előírná, amelyek nem lehetségesek, nyilvánosságra hozataluk szintén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaiba ütközne. Ezeket a problémákat a Törvényalkotási bizottság orvosolta, az így kiegészített törvényjavaslat elfogadására pedig most, a vita után lehetőségünk lesz.

Szeretném külön felhívni képviselőtársaim figyelmét arra a tényre, hogy a javaslat mielőbbi elfogadása és kihirdetése rendkívül fontos, hiszen a tervezett 2021. január 1-jei hatálybalépése előtt még az adóváltozások esetén szükséges 30 napos átmeneti időszaknak is el kell telnie.

Most tehát voltaképpen ahhoz kérem tisztelt képviselőtársaim támogatását, hogy a gazdatársadalom már a jövő évben is élhessen a törvényjavaslat által biztosítani kívánt kedvezményekkel. Az elhangzottakra tekintettel a benyújtott javaslat támogatandó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai