Irományok egyszerűsített lekérdezése

Készült: 2021.11.30.18:34:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

172. ülésnap, 47. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka Törvényalkotási bizottság jelentése és az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat vitája megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:21

Felszólalások:  <<  47  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Ház! Felkérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, és a megválasztott dr. Gottfried Péter urat pedig, hogy kézjegyével lássa el azokat. (Megtörténik.  Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál dr. Gottfried Péternek, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát.  Dr. Gottfried Péternek elsőként Orbán Viktor, majd dr. Semjén Zsolt, Kocsis Máté, dr. Hiller István, dr. Brenner Koloman, dr. Keresztes László Lóránt és dr. Simicskó István gratulál.)Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjának megválasztásához az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak, munkájához sok sikert és mindenekelőtt jó egészséget kívánjak.

Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy egyetlen frakció sem kért elhangzásra interpellációt, ezen napirendi pont tárgyalására nem kerül sor.

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2020. november 17-ei ülésnapján elfogadott, a családi gazdaságokról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági jelentés és módosító javaslat vitája. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege 13261/19. számon, a köztársasági elnök levele 13261/20. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.

(15.10)

A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/13261/22. számon, jelentését pedig T/13261/23. számon terjesztette elő.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Néhány másodperces technikai szünet után, amelynek során a képviselőtársaink, akiknek kívül van dolguk, elhagyják az üléstermet expeditíve és csendben, megadom a szót Héjj Dávid Ádám úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  47  >>    Ülésnap adatai