Irományok egyszerűsített lekérdezése

Készült: 2022.08.20.00:59:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

113. ülésnap, 219. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:55

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még bárki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. Megkérdezem Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter asszonyt, hogy kíván-e válaszolni. (Dr. Lamperth Mónik: Nem.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a módosító javaslatokról döntünk. Először az előterjesztő által benyújtott indítványokról határozunk az ajánlás 3., 4., 6. és 8. pontjai szerint. Ezeket a javaslatokat az alkotmányügyi bizottság támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 187 igen szavazattal, 163 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottsági állásfoglalásokra figyelemmel további módosító javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Mátrai Márta és mások az egységes javaslat 3. §-ában a nyugdíjtörvény 18/A. és 18/B. §-ainak az elhagyását kezdeményezik, amelyek az öregségi nyugdíjra vonatkozó korhatárokat és egyéb feltételeket tartalmazzák. A javaslat összefügg a 7. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A határozathozatal előtt felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadása kizárja az ajánlás 2. pontját. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. És tisztelt képviselőtársaim? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 164 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 2. pontjáról szavazunk Soltész Miklós és mások indítványa szerint. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 162 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Mátrai Márta és mások a 19. §-ban a nyugdíjfedezeti törvény 19. § (7) bekezdésének elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályt tartalmazza. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja. És tisztelt képviselőtársaim? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 159 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

(18.10)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4094. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 202 igen szavazattal, 152 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4009. számon, az egységes javaslatot pedig T/4009/67. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványokról az alkotmányügyi bizottság T/4009/69. számon készítette el ajánlását.

Kezdeményezem, hogy összevontan tárgyaljuk az ajánlás pontjait. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Jól látható többség támogatja, hogy együtt tárgyaljuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A záróvitát megnyitom az ajánlás 1-33. pontjaira. Kérdezem, kíván-e bárki felszólalni 5 perces időkeretben. (Nincs jelzés.) Nem kíván.

Tisztelt Képviselőtársaim! Feltételezem, hogy Veres János pénzügyminiszter úr sem kíván reagálni. (Jelzésre:) Köszönöm, a záróvitát lezárom.

Először a módosító javaslatokról döntünk. (Csenget.) Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő javaslatait az ajánlás 1-33. pontjai alapján, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 201 igen szavazattal, 163 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A zárószavazásunk következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/4009. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a javaslatot 203 igen szavazattal, 160 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az előterjesztő indítványozta a törvényjavaslat sürgős kihirdetését. Kérdezem, hogy egyetértenek-e ezzel a képviselőtársaim. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 160 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül... (A karzaton papírlapokat próbálnak kiragasztani.) Kérem, hölgyem, azt vegye el onnan! (Egy korábban kirakott lap ott marad.) Köszönöm szépen. Sőt, a másikat is kérem, hogy vegye el! Köszönöm.

Tehát 203 igen szavazattal, 160 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy kérjem a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől. (Továbbra is a karzat korlátján marad egy papír.) Közben a teremfelügyelőket kérem, ügyeljenek arra, hogy ne helyezzenek el papírokat a karzaton. (Leveszik a papírt a karzat korlátjáról.) Köszönöm szépen. Ez a feladatuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! (Csenget.) Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát T/4216. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4216/8. és 10. számokon kapták kézhez.

Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az ajánlás 2. pontjáról, mert azt előterjesztője visszavonta. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő bizottság a benyújtott módosító javaslatok egyikét sem támogatja, de arra figyelemmel, hogy ezek a szükséges bizottsági támogatást megkapták, az Országgyűlésnek szavaznia kell róluk.

Az ajánlás 1. pontjában Cser-Palkovics András az 1. § (1) bekezdésének módosításával az ORTT költségvetésén kívüli, ORTT kezelésű kiadási és bevételi előirányzatát módosítja. Tájékoztatom önöket, hogy a javaslat összefügg az ajánlás 3. és 6. pontjaival, így ezekről együtt döntünk. A kulturális bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító javaslatot 163 igen szavazattal, 201 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjában Jánosi György alternatív tartalmú rendelkezéssel kívánja kiegészíteni a törvényjavaslatot.

Először a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk, amelyet a kulturális bizottság támogat. És önök, tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 165 igen szavazattal, 195 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

Most az ajánlás 4. pontjáról szavazunk, amelyet a bizottság szintén támogat. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 154 igen szavazattal, 201 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 5. pontjában Cser-Palkovics András az 5. §-ban az ORTT előirányzat-átcsoportosítási jogát tartalmazó rendelkezést módosítja. A kulturális bizottság nem támogatja. És önök, tisztelt képviselőtársaim? (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 161 igen szavazattal, 202 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett utasította el.

Határozathozatalunk végére értünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést H/4184. számon, a honvédelmi bizottság ajánlását pedig H/4184/4. számon kapták kézhez. Emlékeztetem Önöket, hogy az államtitkár asszony a zárszót már elmondta ebben a tárgyban, most a határozathozatal következik.

Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1. pontjában szereplő indítványt támogatja, először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 351 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásra figyelemmel a másik benyújtott indítványról is döntenünk kell. Az ajánlás 2. pontjában Simicskó István és Nyitrai András a határozati javaslat 1. pontjában az állománykategóriák összlétszámának módosítását javasolják. A honvédelmi bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 161 igen szavazattal, 200 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4117. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4117/41. és 51. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem Önöket, hogy a miniszteri zárszó már elhangzott, most határozathozatalunk következik.

Felkérem Béki Gabriella jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Jegyző asszony!

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai