Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2009. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

A hatékony gazdálkodás érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2009. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonysági lépések történtek:

Az Országgyűlés Hivatala 2009. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2009. évben önálló ajánlatkérőként lebonyolított 46 eljárás, illetve a központosított közbeszerzés keretében lebonyolított 60 eljárás egy részénél a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani.

A közbeszerzési eljárások során jelentős költségcsökkenést sikerült elérni a HelpDesk rendszer licencjogára és szoftverkövetésre, a villamos elosztók szerelésére, az Országház gőzkazánrendszerének felújítására és karbantartására, az Országgyűlési Könyvtár nagyolvasója székeinek felújítására és karbantartására, a másolópapír beszerzésére, a fűtéskorszerűsítési tervek készítésére, hangkazetták, számítástechnikai adathordozók, szalagos adattárolók szállítására, földgáz beszerzésre, személyszállítási szolgáltatásra, hírügynökségi szolgáltatásra vonatkozó szerződések tekintetében. A központosított közbeszerzés keretében verseny újraindításával beszerzett munkaállomások, szerverek, szoftverlicencek, hálózati eszközök esetében sikerült jelentős költségmegtakarítást elérni.

A Magyar Államkincstárral történt szerződéskötést követően az átutalások elektronikus úton teljesülnek, mely mind a papírfelhasználás, mind a Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díjak csökkenését eredményezi. A házipénztár záróállománya minimális szintre csökkent a készpénzes kifizetések számának csökkentésével.

A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal költséghatékonyság érdekében tett jelentősebb intézkedései:

Intézkedés

Éves megtakarítás

2009. első negyedévében megkötött új GSM szerződések költség megtakarítása mobiltelefonokról kezdeményezett hívások esetén

~11.000 ezer forint

2009. első negyedévében megkötött új GSM szerződések költség megtakarítása asztali készülékekről kezdeményezett hívások esetén

~15.800 ezer forint

OCÉ rendszerek nyomatköltségeinek csökkentése

~10 %
Értéke a nyomatok számától függ

2009. évben megkezdett telefonközpont rekonstrukciója

Nem számszerűsíthető

2007. évben elkezdett szerver konszolidáció folytatása

Nem számszerűsíthető

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Energiamegtakarítás az Országházban

Az Országházban 2219 db hagyományos fényforrás cseréje energiatakarékosra

~10.000 ezer forint

Munkácsy terem ablakainak felújítása következtében fűtési költségek csökkenése

~100 ezer forint

Gőzosztók, gőzvezeték szakaszok hőszigetelésének felújítása

~80 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

Hűtési és fűtési rendszer tervszerű karbantartása

~3.400 ezer forint

Irodaház déli részén hőfok szabályozás kiépítése

~2.800 ezer forint

Régi, már nem felújítható lámpatestek cseréje korszerűbbre

~50 ezer forint

Az Országgyűlési Könyvtárnál a takarékos gazdálkodás érdekében megtett intézkedések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Két on-line külföldi adatbázis előfizetés lemondása az érdeklődés hiánya miatt

~1.500 ezer forint

A magyar időszaki kiadványok közül 9 - mivel tartalmában és szakmai színvonalában nem állt arányban a költségekkel - lemondásra került

~100 ezer forint

Pályázati úton 7 kötet teljes restaurálása, 805 kötet helyszíni javítása

~1.414 ezer forint

Pályázaton nyert összegből középiskolások könyvtárba látogatásának finanszírozása

~125 ezer forint

Budapest, 2010. január 29.