Készült: 2019.11.21.06:39:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

96. ülésnap (2015.09.04.), 80. felszólalás
Felszólaló Hende Csaba (Fidesz)
Beosztás honvédelmi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 18:53


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Hazánkat is elérte és egyre nagyobb nyomás alatt tartja a migrációs válság.

A tegnapi napig a rendőrség az idei évben összesen 162 980 főt fogott el tiltott határátlépés miatt, amelyből 162 075 főt csak a magyar-szerb határszakaszon.

Európának és Magyarországnak arra kell készülnie, hogy további milliók indulhatnak még útnak, ezért hosszú távú, tartós intézkedésekre van szükség, olyan intézkedésekre, amelyekhez törvényeket kell módosítani. A kormány a Magyarország határain is egyre intenzívebbé váló és Macedóniában például már erőszak alkalmazását, rendkívüli jogrend bevezetését és a hadsereg bevonását is szükségessé tevő migrációs kihívásra reagál.

Tisztelt Országgyűlés! Minden veszélyhelyzet idején az első és legfontosabb feladat a rend helyreállítása, az, hogy kezelhető állapotba hozzuk a helyzetet. Meg lehet oldani minden válságot, ha megtaláljuk a törvényes kereteket, a megfelelő módszert, és hozzárendeljük a szükséges eszközöket. Ezért egyfelől szükséges néhány dolgot leszögeznünk, másfelől itt, az Országgyűlésben megszabnunk a megfelelő kereteket.

Ki a menekült? A genfi egyezmény értelmében az, aki belépve a befogadó ország területére az első adandó alkalommal menedékjogot kér, és utána mindvégig együttműködik a hatóságokkal. Ehhez képest mindaz, ami történik körülöttünk, messzemenően törvénytelen. A nemzetközi embercsempészbandák által felbiztatott és hatalmas pénzekért hazájukból és a válságövezetekből kimozdított, egy jobb jövőben reménykedő illegális bevándorlók addig nem menekültek és addig nem illeti meg védelem őket, amíg nem kérik az államtól e státusuk elismerését.

Mindenkinek meg kell értenie, hogy nincs biztonságban, ha az életét, családja és gyerekei életét embercsempészekre bízza. Mindenkinek látnia kell, hogy nem éri el a célját, ha a maga sorsát embercsempészekre bízza. Mindenkinek látnia kell azt is, hogy az embercsempészet nagyon rossz üzlet, és aki erre vállalkozik, csak tönkremehet benne. Szét fogjuk zúzni az embercsempész-hálózatokat, szét fogjuk verni azt az üzleti modellt, amit működtetnek, és nagyon drága árat fogunk szabni a magyar törvények kijátszásáért, mindenképpen meg fogjuk akadályozni, hogy hazánkat valamiféle átjáróháznak tekintsék.

Tisztelt Országgyűlés! Súlyos válsághelyzetek idején a világon mindenhol magától értetődik a hadsereg erőinek, képességeinek igénybevétele. Elég, ha csak a legutóbbi idők európai történéseit említjük. Az Európai Unió például közös katonai műveletet folytat a Földközi-tengeren az embercsempész-hálózatok szétverésére, felszámolására. Az EU a 2015/778. számú tanácsi határozattal, amelyet 2015. május 18-án hoztak, határozta el és a 2015/972. számú tanácsi határozat június 22-ei elfogadásával indította el az EUNAVFOR MED katonai műveletet. Célja beazonosítani és elfogni azon hajókat, amelyeket embercsempészetre használnak, éppen a szemünk előtt zajló modernkori népvándorlás anyagi lehetőségeit kihasználva. Katonák és hadihajók vesznek részt ebben a műveletben.

Szeretném azt is megemlíteni, hogy az Európai Unió védelmi minisztereinek tegnapi luxemburgi ülésén Ausztria, az osztrák védelmi miniszter közös fellépést szorgalmazott, és javaslatot tett erre a CSDP, az úgynevezett közös biztonság- és védelempolitika keretein belül, tehát az Európai Unió együttműködésének katonai ágazatán belül. Tehát egyáltalán nem ördögtől való a katonai erők és eszközök alkalmazása a migrációs válságban - az nemcsak EU-konform, hanem mintegy magától értetődő is.

Tisztelt Országgyűlés! Idehaza a Magyar Honvédség a menekültválság kezdeteitől részt vesz a rend kialakításában, a válsághelyzet megoldásához szükséges védelmi intézkedések meghozatalában. 2015. augusztus 31-e előtt elkészült az ideiglenes határzár, és az ősz folyamán teljesen kiépítjük az ideiglenes biztonsági határzárat. Bár rendkívüli nehézségeket kellett leküzdenie katonáinknak, eddig rekordidő alatt oldották meg ezt a feladatot; elég, ha az idei öt hőségriadóra gondolunk - ilyen körülmények között határidő előtt elvégezték az arányos feladataikat. Ezt a műszaki rendszert most a rendőrség keményen fogja őrizni a határvadász századaival, feltéve, hogy önök elfogadják az erre vonatkozó jogszabályokat; egy részüket épp az imént szavaztuk meg. Ehhez járulnak majd szükség esetén a honvédség drónjai. El fogjuk érni, hogy a határ átlépése csak törvényes keretek között legyen lehetséges.

Szeretnék itt kitérni egyfajta rosszhiszemű félreértelmezésre, hiszen magától értetődik és természetes, és soha senki nem gondolt mást arról a dologról, hogy a határzár mint fizikai védelem az élőerős őrzés-védelemmel, a rendőrség és szükség esetén a Magyar Honvédség tagjaiból álló őrzés-védelemmel és a jogi védelemmel együtt, amikor is kinyilvánítjuk, hogy határaink illegális átlépése törvénytelen, és bizony büntetés jár érte, egyszerre és csakis együttesen fogják a célt szolgálni és elérni.

(13.30)

A határvédelem megerősítésével kapcsolatban jelentem, hogy 2015. szeptember 1-jével a Készenléti Rendőrség szervezetén belül határvadász egységekkel létrejött a Határrendészeti Igazgatóság. A szakmai munkát 2106 fővel szeptember 15-én kezdi meg. A határvadász egységek feladata az államhatár védelmének, az államhatár rendjének további megerősítése. A Határrendészeti Igazgatóság tevékenységét helikopteres, kutyás és lovas járőrök támogatják. Ugyanakkor a jogellenes bevándorlók száma megköveteli, hogy az adófizetők pénzén a nemzet védelmére fenntartott minden alkalmas és jogszerű eszközt felhasználjunk polgáraink megvédelmezésére. Ezt várják tőlünk az állampolgárok, és ezt követeli a józan ész.

A jelenlegi helyzet mielőbbi megoldása ma égetőbb, mint valaha, ezért szükséges lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyar Honvédség - hangsúlyozom, hogy kizárólag közreműködőként, nem a feladat fő felelőseként, mintegy kisegítő, kiegészítő jelleggel - segíthesse a rendőrség munkáját. A honvédség nem fogja átvenni a rendőrség Alaptörvényben meghatározott feladatait, ezért a javaslat a rendőrség alkotmányos pozícióját nem érinti, hanem csak közreműködik ezekben. A jogállami garanciák a honvédelmi törvény módosításával együtt is teljes mértékben biztosítottak maradnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Vizsgáljuk meg tehát az előttünk fekvő törvényjavaslatokat! A szóban forgó T/5985. számú sarkalatos törvényjavaslat a T/5983. számú törvényjavaslathoz kapcsolódik. Ez utóbbi alapján a külföldiek tömeges bevándorlására adott kormányzati válasz a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet jogintézményének a bevezetése, amely bizonyos jogszabályi rendelkezések módosítását teszi szükségessé. A javaslat lehetővé teszi, hogy a menedékjogról szóló törvény szerinti új fogalom, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet szabályaival összhangban megvalósuljon a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. számú törvény mellett a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szükséges módosítása és a migrációs válsággal kapcsolatos szabályozás összehangolása. A rendőrségi törvény és a honvédelmi törvény módosítása igazodik a menedékjogról szóló törvény módosított szövegéhez, amely szerint a kormány tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hirdethet ki.

A kormány elkötelezett az illegális migrációt haszonszerzés céljából kihasználó személyek megállítása érdekében, így a törvénymódosítás lehetőséget teremt az emberkereskedők, embercsempészek tevékenységének titkos információgyűjtéssel történő felderítésére. Zárójelben jegyzem meg, hogy a rendőrség csak ebben az esztendőben 885 fő ellen indított eljárást embercsempészés és jogellenes tartózkodás elősegítése miatt.

Az egészségügyi, járványügyi intézkedésekben az egészségügyi igazgatási szervvel történő rendőrségi közreműködés szintén támogatandó. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása esetén a rendőrség a járványügyi intézkedések biztosítása céljából bizonyos intézkedésekre jogosult lehet, mint például útvonal, közterület forgalom előli elzárása, nyilvános és közforgalmú intézmények működésének korlátozása, helyszín megfigyelése céljából történő belépés, terület, épület lezárása.

Tekintettel arra, hogy a jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldiek vagy még nincsenek eljárás alatt, vagy az eljárás során ismeretlen helyre távoztak, szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a jogellenesen tartózkodó személy felkutatása érdekében a rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül is beléphessen, illetve behatolhasson.

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a T/5985. számú törvényjavaslat jogi hátterét illetően is eloszlassak egy, a mai napon itt és a sajtóban már többször egyes képviselőtársaim részéről is elhangzott tévhitet. Meggyőződésem és a kormány meggyőződése, hogy a honvédelmi törvény mint sarkalatos törvény előttünk fekvő módosítása mindenben megfelel a hatályos Alaptörvény rendelkezéseinek. Az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. Az Alaptörvény logikája, hogy ezen 45. cikk (1) bekezdés a honvédség alapvető feladatait sorolja fel csupán, azzal, hogy ugyanezen 45. cikk (5) bekezdése pedig kimondja, hogy a Magyar Honvédség feladataira - nemcsak az alapvető, hanem egyéb feladataira - és működésére vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

A jelen honvédelmitörvény-módosítás azért nem feszeget alkotmányossági határokat, mert az országhatár katonai védelme az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdése szerint alapvető feladat, míg ugyanezen 45. cikk (5) bekezdése az egyéb feladatok tekintetében a jogalkotóra bízza, hogy mit jelenít meg a honvédelmi törvényben kétharmados többséggel. Példa erre, hogy sem a Szent Korona fegyveres őrzése, sem a tűzszerészeti mentesítés vagy akár a létesítményőrzés - ugye, a honvédelmi törvényben mind a három feladat a honvédség fegyveres feladataként jelenik meg - nem szerepelnek az Alaptörvényben, mivel ezek a 45. cikk (5) bekezdése alapján kerültek kodifikálásra. Így jelentek meg a honvédelmi törvényben. De ezzel együtt ki vitatná ezen feladatok honvédség általi elvégzésének helyességét vagy éppen törvényességét vagy alkotmányosságát? Tehát egy álvita arról beszélgetni, hogy ugyanezen felhatalmazás alapján vajon további feladatok adhatók-e a honvédségnek. Természetesen adhatók, ezt az országgyűlés kétharmados többsége a honvédelmi törvény módosításával, az Alaptörvény módosítása nélkül megteheti.

Az Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a rendőrség alapvető feladata egyebek mellett az államhatár rendjének védelme. Ennek megfelelően az előttünk fekvő javaslatba kellő garanciális elem került, amely kimondja, hogy a Magyar Honvédség a rendőrség feladat- és hatáskörét nem vonhatja el, azaz a javaslat a rendőrség alkotmányos pozícióját nem érinti. Nem is fogja érinteni, tekintettel arra, hogy a szövegtervezet kimondja, hogy a katonai közreműködés kizárólag a kihirdetett migrációs válsághelyzet idején és az azt kihirdető kormányrendeletben meghatározott területen látható el. Tehát légből kapottak azok az ellenzéki pártok által hangoztatott félelmek, miszerint majd itt most akkor a katonaságot az ország egész területén a civilekkel szemben bármire is fel lehet használni. Nem lehet természetesen, nagyon pontosan körül kell írni a honvédséget kirendelő döntésben az imént említett helyet és időt mint korlátokat.

A honvédelmi törvény módosítása egy önálló új alcím bevezetésével olyan jogkört határoz meg az állomány számára, ami elégségesnek és megfelelőnek mutatkozik, hogy az MH, a Magyar Honvédség kirendelt erői ténylegesen képesek legyenek segíteni a rendőrséget a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében.

A katona - hangsúlyozom, kizárólag e migrációs válságkezelés idején és a válsággal érintett területen ‑ jogosult lesz gépjárművet a közúton megállítani, helyszínt biztosítani, területzárást végrehajtani és kényszerítő eszközt alkalmazni, személyi szabadságot korlátozó és azt nem korlátozó intézkedéseket tenni.

A honvédelmi törvény általános, fegyver és más kényszerítő eszköz alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek új, kizárólag a migrációs válság esetére vonatkozó szabályait hozza be a jelen módosítás. Ennek megfelelően a katona bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata - a másképpen el nem hárítható, személy elleni, életet vagy testi épséget súlyosan veszélyeztető támadás kivételével - nem irányulhat az emberi élet kioltására.

(13.40)

Tehát nagyon szűk, speciális kivételtől eltekintve nem képzelhető el, hogy emberi élet kioltására alkalmas módon használjon kényszerítő eszközt a katona vagy fegyvert akár. A fegyver és kényszerítő eszközök alkalmazása a szükségesség és arányosság elvének tiszteletben tartásával került meghatározásra a törvényjavaslatban.

A honvédelmi törvény módosításával együtt indokolt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása is, tekintve, hogy az abban szereplő jogkorlátozást szabályozni és nevesíteni kell. E módosítás alapján a jogalkotó, mérlegelve a feladatok súlyát, úgy rendelkezne, hogy a honvédnek a kapott parancsot - hasonlóan a katasztrófavédelemben való közreműködéshez - a most tárgyalt migrációs válsághelyzettel összefüggő közreműködés körében nem kell önfeláldozásig, vagyis a katona életének feláldozásáig terjedő bátorsággal végrehajtania. Ilyen jellegű kötelezettségvállalást a haza fegyveres védelme területén várunk el kizárólag és meg is követelünk adott esetben a katonáinktól.

Felhívom egyben a figyelmet, hogy az ugyancsak ma tárgyalandó T/5983. számú törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra is, hogy a honvédség adminisztratív, azaz regisztrációs feladatokban is segítse a menekültügyi hatóságok munkáját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Válságos időket élünk, válságos időkben csak annyit érnek a szavak, amennyit a melléjük tett tettek; tettek, amelyekkel az emberi jogokat éppen úgy védjük, mint hazánk és Európa törvényeit, a magyar nemzet érdekeit. Azt kérem mindenkitől, hogy törvényalkotóként alkossunk jó törvényeket e példátlan válság kezelésére. Kérem, tegyék lehetővé, hogy megcselekedjük mindazt, amit megkövetel a haza, amit megkövetel a magyar emberek védelme! Tegyék lehetővé, hogy rendet tehessünk és megoldhassuk a válság minket érintő részét!

Tisztelt Országgyűlés! A kormány mindezért támogatja a beterjesztett javaslatokat. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai