Készült: 2019.11.12.20:04:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

96. ülésnap (2015.09.04.), 134. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:04


Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HARRACH PÉTER, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az előző napirendi pont és az e közötti kapcsolat nyilvánvaló, ezért hadd utaljak vissza az ott elhangzottakra.

Nagyon gyakran előkerült az emberiesség és az önvédelem vagy-vagy kérdése. Nemcsak hogy azt kell mondanunk, hogy emberiesség és önvédelem, hanem még azt is megtehetjük, hogy egyenlőségjelet teszünk a kettő közé, hiszen az igazi önvédelem nem a magyar határoknál, hanem a kibocsátó országokban való béketeremtésnél valósul meg. Ez érdeke az onnan elvándorlóknak, hiszen otthon a legjobb élni, de érdeke az Európai Uniónak, illetve egész Európának, hiszen ezzel az okok egy részét sikerül megszüntetni.

A másik kérdés az, amit az egyik olyan képviselőtársunk mondott, aki nemrégen magas tisztséget töltött be. Kioktatott minket kereszténységből. Hát, nem először történik meg, hogy azok, akik a gyökereiket, a keresztény gyökereiket már régen elvágták, ilyen kioktatásban részesítenek minket. Én soha nem hivatkozom vallási okokra, de gyakran a kereszténység történelmi és társadalmi szerepére, és ennek van helye a politikában.

Még egy utalást engedjenek meg: képviselőtársam, Tuzson Bence hivatkozott a nyugati civilizáció expanziójára. Ezt szeretném kiegészíteni, egyetértve persze ezzel. Ha elővesszük azt a könyvet, amely talán ezzel a kérdéssel legtöbbet foglalkozik, akkor Huntingtonnak a Civilizációk összecsapása című könyvéből azt is megtudjuk, hogy a nyugati civilizáció bizony válságban van, és a verseny, amely a többi civilizáció és közte van, bizony nem az ő javára látszik eldőlni. Ennek elsődleges oka az az identitásválság, amely a képviselői között van, illetve az a fajta együttműködési képtelenség, amely megerősítené a különböző nemzetek képviselőit ebben.

De térjünk rá a jelenlegi előterjesztésre! Lényege a következő. Az illegális bevándorlók áradata válsághelyzetet okozott Európában, és ezt a válsághelyzetet az Unió vezetése nem tudja kezelni. Két kérdésre szeretnék most válaszolni, amely értelmezésem szerint a dolog lényegét alkotja. Mi a veszély legmélye, amit a tömeges bevándorlás okoz, illetve miért nem tudja ezt az Unió vezetése kezelni? Tudjuk, hogy különböző veszélyek jelennek meg. Elhangzott ma már: egészségügyi, szociális veszély, hiszen a képzetlen emberek szociális biztonságát kell megteremteni. Biztonsági veszély, amely nem csupán a terroristák beszivárgása miatt van, hanem éppen a legfontosabb kérdés, a kulturális különbözőség okozta probléma miatt. És akkor itt van a veszélyek közül, ennek a lényege, a kulturális különbségből származó veszély.

(17.30)

Távoli kultúrák tömegei nem képesek integrálódni. Lehet, hogy egyesek igen, és tapasztaljuk ezt napjainkban is, itt Magyarországon is vannak olyanok, akik messzi országokból jöttek, és itt találtak második otthont maguknak, de ezek egyedi esetek. A tömeg nem képes és nem is akar integrálódni.

Miért mondjuk ezt? Nézzük meg a nyugati példát! Nyugaton - és ez látható, hogy milyen mértékű az előrehaladása a bevándorlásnak -, akár Párizsba, Londonba, Brüsszelbe megyünk, akkor ennek nyomait rögtön látjuk, akár az utcán is. És azt is tapasztaljuk, hogy nem egy multikulturális társadalom alakult ki, hanem monokulturális tömbökben élnek ezek az emberek, és ezekben, éppen a saját sikertelenségeik miatt frusztrált állapotba kerülve, agresszívvá válnak. Ezekből a tömeges csoportokból verbuválódnak a terrorcselekmények résztvevői. És ami a legfontosabb ennek a kultúrának a képviselői körében, hogy intoleránsak a másfajta gondolkodás, kultúra vagy akár vallások képviselői iránt.

Én nem vitatom azt sem, hogy a bevándorlók között nagyon sok rendes ember van, és ebben a szituációban a többségük rendesen viselkedik, de ha ellenállásba ütköznek, és ha egy ilyen frusztrált állapotba kerülnek, akkor bizony már agresszívek és intoleránsak is lesznek.

Én úgy gondolom - és azt hiszem, ebben egyetérthetünk -, hogy az a kultúra erős és sikeres, amelyiknek a képviselői stabil identitással és biztos gyökerekkel rendelkeznek, és képesek - ahogy az előbb elhangzott ebből az idézetből - együttműködni. Ez a gyökere értelmezésem szerint az illegális bevándorlás problémájának.

És akkor próbáljunk meg arra a kérdésre is válaszolni, hogy miért nem tudja ezt a helyzetet kezelni az Európai Unió vezetése. Azért, mert ők nem olyanok, mint amilyenre az előbb utaltam. Nem adták fel a liberális dogmákat, például a multikulturális társadalom álmát. Továbbra is bevándorláspártiak, nem törődve a földrész jövőjével. Gondoljunk csak arra, hogy a demográfiai különbségek milyen nagyok a bevándorlócsaládok és az eredeti európai családok között.

Egy-két konkrét dologra is hadd utaljak. Nagyon gyenge az embercsempészekkel szembeni fellépés. A jogszabályok megváltoztatása a szükségletek szerint nem indult meg, és megtörténik az, aminek nem lenne szabad megtörténni: csalogatják a bevándorlókat. Mindenképpen fel kell adni az európai vezetőknek azt a kudarcos magatartást és mentalitást, amit csak azzal tudnak megtenni, ha valamelyest visszatérnek a gyökerekhez, és Európát valóban európainak kezelik, hogy felelősséget éreznek az európai emberek és az európai kultúra iránt, mert akkor lesznek képesek az illegális migráció nyomásának ellenállni és megvédeni Európát. De ahogy az első mondatomban utaltam, ez az önvédelem egyúttal a migránsoknak a helyzetén is azzal javít, ha sikerül őket a saját hazájukba visszajuttatni. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  134  Következő    Ülésnap adatai