Készült: 2020.02.29.11:50:25 Dinamikus lap

Iromány lekérdezés 2018-

T/9409 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról

T/9408 A koronavírus megjelenésének és elterjedésének megakadályozásával összefüggő feladatokról

T/9364 Az egészségügyi dolgozók védelme érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Rig Lajos (Jobbik), Dr. Lukács László György (Jobbik)

T/9356 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról

T/9304 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról

T/9284 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) Gulyás Gergely (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Dr. Bajkai István (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)

T/9283 Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) Kocsis Máté (Fidesz), Böröcz László (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)

T/9280 Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/9276 A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezete között létrejövő, az Egyesült Nemzetek Terrorizmus Ellenes Hivatala regionális programtámogató irodájának Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/9274 Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/9273 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/9272 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/9268 Az országgyűlési képviselői tekintély visszaállításáról

T/9254 A napelemet terhelő termékdíj eltörléséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Nunkovics Tibor (Jobbik)

T/9226 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
2020.02.19.: Demeter Márta (LMP)

T/9218 Az Alkotmánybíróság 27/2019. (X.22.) AB határozatában és 30/2019. (XI. 4.) AB határozatában foglaltak végrehajtása érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

T/9150 Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Csányi Tamás (Jobbik)
2020.02.12.: Szilágyi György (Jobbik)

T/9148 A nők elleni és a családon belüli erőszak elleni intézkedésekről

T/9015 A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról

T/9013 A közvélemény-kutatás adatainak közérdekből nyilvános adattá nyilvánításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Arató Gergely (DK)

T/8943 A napelem kedvezményes adómérték alá való átsorolása céljából az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Tordai Bence (Párbeszéd)

T/8930 Az önálló zöld csúcsminisztérium felállításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Timea (Párbeszéd), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)

T/8920 A Közszolgálati Kódexnek közmédiában való érvényesítéséről, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Timea (Párbeszéd)

T/8913 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a gyermekek biztonsága érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (független)

T/8830 A napelem adó eltörléséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Tordai Bence (Párbeszéd)

T/8605 A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvénynek a szilveszteri petárdázás betiltásához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP)
2020.01.03.: Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)

T/8587 A felügyeleti jog megszüntetésének átalakitásáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Timea (Párbeszéd)

T/8547 Az egyes törvényeknek a nukleáris létesítmények engedélyezésében való társadalmi részvétel megteremtéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina (LMP)

T/8311 A közgyógyellátás megítélésének szabályozásáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Stummer János (Jobbik)

T/8194 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság döntésére vár
Benyújtó(k) Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Gréczy Zsolt (DK), Hajdu László (DK), Varju László (DK)

T/8192 A közigazgatási bíróságok felállításáról szóló szabályozás jogrendszerből történő kivezetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)

T/7999 Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetéséről

T/4073 A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/4066 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról

T/2923 Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2638 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Dúró Dóra (független)

T/384 Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Elfogadott cím A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/383 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakaszban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)


Találatok száma : 39