Készült: 2019.12.16.06:05:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

61. ülésnap (2019.03.19.),  13-16. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:52


Felszólalások:   9-12   13-16   17-20      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Schmuck Erzsébet képviselő asszony, az LMP részéről: „A kormány környezetpolitikája mindent feláldoz a multik és a Fidesz-közeli oligarchák oltárán?” címmel. Öné a szó, képviselő asszony.

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Itt az Országgyűlésben sok szó esik a kormány zsákutcás gazdaságpolitikájáról, a társadalmat szétszakító társadalompolitikájáról, de nagyon kevés, szinte semmi a kormány környezetpolitikájáról. Pedig egyre inkább van miről beszélni. A fenntartható fejlődés lehetőségét ma már a környezet elszennyezése, a természeti erőforrások kizsákmányolása, a biológiai sokféleség gyors pusztulása, a klímaváltozás és a fenntarthatatlan termelési és fogyasztási minták…  korlátot állítanak.Egyre többen ismerik fel, hogy nincs korlátlan gazdasági növekedés. Tudósok hívják fel a figyelmet, hogy a gazdasági növekedésnek nagy ára van, hiszen nem sikerült szétválasztani a GDP-növekedéstől a növekvő környezetterhelést. Jól láthatjuk ezt egy egyszerű példán is. 2014-től Magyarországon a GDP-növekedést meghaladóan nőtt a szén-dioxid-kibocsátás, nem beszélve az egyéb környezeti károkról.

Tisztelt Képviselőtársaim! Rá kell döbbennünk, hogy a környezetünk korlátossá vált, és ez egy minden eddiginél szigorúbb környezetpolitikát követel meg a kormánytól, mind a környezetpolitika céljaiban, mind intézmény- és eszközrendszerében. Sajnos, ennek a kihívásnak a felismerésétől a kormány csillagászati távolságban van. A Fidesz 2010 óta tartó kormányzása olyan mélypontra juttatta környezeti jogaink érvényesítését, a környezeti jog és intézményrendszer legyengítését, amelyre még a rendszerváltás előtti időszakban is alig volt példa; különösen, ha azt is számításba vesszük, hogy ezt a mostanit nem az ismerethiány, hanem kevesek haszonszerzése motiválja.

E tekintetben hiába csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mert a szerzett és harmonizált környezeti jogainkat a kormány vagy lepuhítja, vagy az érvényesítéshez szükséges intézményrendszer szétrombolásával egyszerűen semmibe veszi. Ezért folyik több szakterületen ellenünk kötelezettségszegési eljárás, pedig a vonatkozó törvények végrehajtása saját érdekünk lenne; például, hogy a légszennyezés miatt Magyarországon ne haljon meg idő előtt több tízezer honfitársunk évente.

Figyelemfelhívó e tekintetben az Alkotmánybíróság legutóbbi határozata, amely szerint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági hatáskör gyakorlója döntéshozatala során a környezetvédelmi, illetve a természetvédelmi szempontokat nem rendelheti már szempontok alá.

(9.40)

Sajnos a valóságban nem ez a helyzet. Ugyanis az elmúlt években a korábbi független szakhatósági állásfoglalást, ami a hatósági döntés rendelkező részének kötelező és fontos eleme, felváltotta a Fidesz-vezetők által irányított beosztott munkatársak szakvéleménye, amit a kormányhivatal Fidesz által kirendelt vezetője minden további nélkül még felül is bírálhat.

A kormány nem védi a környezetet, a természeti értékeinket, a zöldfelületet, hanem csak erodál és pusztít. Korlátlanul szolgálja ki a multik érdekeit, a Fidesz-oligarchák mindent felfaló étvágyát. A Balatont például már szinte teljesen elvették az emberektől, megteremtették a lehetőséget a Balaton-part teljes kiárusítására. Irtják a nádast Balatonakalinál, de nincs felelőse, vagy Balatonfűzfőn Natura 2000 területen kivágják az összes fát. Mi a büntetés? Semmi. Ez a kormány nemcsak mulasztott, de tudatosan vétett, amikor nagyravágyósága és haszonéhsége miatt feláldozza a Városligetet, a Római-partot, ezerszámra vágatja ki a fákat Budapesten és országszerte, visszafordíthatatlan környezeti és természeti károkat okoz a Balaton privatizációjával, és ehhez minden törvényen felül állónak nevezi ki magát a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokról szóló és egyéb törvényekkel. Ideje változtatni.

Az LMP felkéri Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy állítsa vissza a környezet- és természetvédelem intézményrendszerét, kiemelt figyelemmel a környezet- és természetvédelem hatósági feladataira; hozza létre az önálló környezetvédelmi minisztériumot! Köszönöm a figyelmet. (Taps az LMP padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A kormány nevében Farkas Sándor államtitkár úr fog válaszolni az elhangzottakra.

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy az Alaptörvényünkből idézzek egy gondolatot, amely arról szól, hogy a Kárpát-medence természet adta értékeit meg kell óvnunk, és azt is, hogy felelősséget viselünk utódainkért, ezért természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.A kormány döntései során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jövő generációinak mainál is tisztább, szebb, élhetőbb környezetet kell biztosítanunk. Ebben, azt hiszem, egyetértünk.

2010-2017 között már több mint 110 milliárd forintot költött a kormány környezeti kármentesítésre. Itt csak megjegyzem halkan, hogy Magyarország gazdasága, Magyarország területe nem tudja elviselni azt a rendkívül komoly kártételt, amelyet a második világháború utáni gazdaság tett velünk, ami egy olyan mértékű környezetszennyezés, ami miatt nagyon komoly energiát és erőt fordít erre a kormányzat. Nem lehet egyik napról a másikra megtisztítani, mondhatnám így, az ország területét.

A kormány célja, hogy az erdőterületek nagyságát 21 százalékról 27 százalékra emelje Magyarországon. Reméljük, hogy ez a tervünk sikerülni fog. Az élőhelyek rekonstrukcióját segítő programoknak köszönhetően a következő években 100 ezer hektáron fog javulni a természeti értékek állapota.

Az OECD legfrissebb, Magyarországról készült környezetpolitikai értékelésében megállapította, hogy 2008-2015 között a bővülő gazdasági teljesítmény mellett is csökkent a hulladékkibocsátás.

És ön is említett néhány számot, amire feltétlen szeretnék reagálni, ez pedig a következő. A szén-dioxid-kibocsátás mértékéről ön néhány gondolatot elmondott. Szeretném itt ezt megjegyezni, hogy a magyar érték 6 tonna körül van, az uniós átlag pedig 8 tonna, tehát ebben azért hírből sem állunk olyan rosszul, mint ahogyan ön ezt előterjesztette. Mindezt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy míg a GDP 2014-2015-ben meghaladta a válság előtti szintet, addig az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2016-ban is még messze alatta maradt a válság előtti értékünknek. Ez is egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a kormány komolyan veszi a kibocsátáscsökkentést hazai és uniós szinten egyaránt, és kész támogatni azokat az erőfeszítéseket, amelyek nem járnak a szükségesnél nagyobb gazdasági tehertétellel, mégis biztosítani tudják a fenntartható fejlődést, a klímavédelmi célok elérését.

És egy másik konkrétumra is szeretnék reagálni, képviselő asszony: a Balaton védelme érdekében mondott el néhány gondolatot. Valóban, a Balaton mindannyiunknak egy olyan értéke, ami számunkra, és azt hiszem, minden magyar állampolgár és a turizmusban idelátogató turisták számára is egy felejthetetlen élményt ad, éppen ezért valóban meg kell védenünk a Balatont, de itt azért szeretnék egynéhány dolgot önnel megbeszélni, illetve átadni egynéhány gondolatot.

A Balatonakalin történt nádirtás ügyében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság bejelentés alapján hivatalból ellenőrzést indított, amely jelenleg is folyamatban van. Amennyiben az ellenőrzés során a természetkárosítás ténye beigazolódik, az eljáró kormányhivatal szabálysértési bírságot alkalmaz, illetve a természetkárosítás mértékétől függően a bírság alkalmazásán túl a kormányhivatal büntetőfeljelentést is tehet. A büntetőfeljelentés alapján indult büntetőeljárásban az ügyész indítványára az eljáró bíróság az ítéletben kártérítés megfizetésére is kötelezheti a jogsértőt.

Egy másik ügy, amelyre szintén utalt képviselő asszony, ez pedig a balatonfűzfői fakivágások esetleges természetkárosító eredményének megítélése. Ezzel kapcsolatban ezúton jelzem, hogy szintén a Veszprémi Járási Hivatal jogosult eljárni és információkat adni. Az Agrárminisztérium a kormányhivatal felé ellenőrzés vagy hatósági eljárás lefolytatására nem adhat utasítást, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján az eljáró hatóság hatáskörét nem vonhatja el. Továbbá az Agrárminisztériumnak nincs törvényes lehetősége arra sem, hogy a hatáskörrel rendelkező bíróság által lefolytatott egyedi közigazgatási ügyekről érdemben nyilatkozzon.

Meg szeretném jegyezni, tisztelt képviselő asszony, hogy ön önálló környezetvédelmi minisztérium felállítását kezdeményezi. Én nagyon szívesen meghívom önt az Agrárminisztériumba, a megfelelő államtitkárság önt fogadni fogadja, és elmondja (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) azokat a lehetőségeket, azokat a terveket, azokat a gondolatokat, hogy a magyar természetvédelem területén ők mindent megtesznek, úgyhogy szeretettel várjuk önt. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:   9-12   13-16   17-20      Ülésnap adatai