Készült: 2020.08.08.08:40:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

94. ülésnap (2019.11.19.), 29. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Videó/Felszólalás ideje 21:15


Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! 10 óra 16 perc van, a napirend előtti felszólalások végére értünk. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni.Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Mielőtt a határozathozatalokat megkezdjük, kérem, ismételten kérem, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, és ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyeztéke a szavazókészülékekben.

Tisztelt Országgyűlés! Megkezdjük munkánkat.

Soron következik a magyar-szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló T/7841. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7841. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 169 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Soron következik a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2018. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról” szóló H/6715. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/6715. számú határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 117 igen szavazattal, 54 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Költségvetési bizottság összegző módosító javaslatát T/7556/33. számon, összegző jelentését pedig T/7556/34. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7556/33. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 54 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(10.20)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7556/35. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 55 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló T/7700. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7700/7. számon, összegző jelentését pedig T/7700/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Csárdi Antal indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7700/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 168 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás[footnoteRef:1] mellett elfogadta. [1: Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter (LMP) tévesen szavazott.]

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7700/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 170 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Soron következik a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/7844. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7844/5. számon, összegző jelentését pedig T/7844/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7844/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 142 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7844/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 144 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7693. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7693/5. számon, összegző jelentését pedig T/7693/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7693/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 144 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7693/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 143 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 17 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7694. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7694/5. számon, összegző jelentését pedig T/7694/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7694/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7694/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 120 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/7843/24. számon, összegző jelentését pedig T/7843/25. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a DK képviselőcsoportja a 13., 14. és 15., az LMP képviselőcsoportja a 4., 7. és 8. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 13. számú módosító javaslat Arató Gergely és képviselőtársai indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 4. és 7. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Hohn Krisztina indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Hohn Krisztina indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 14. számú módosító javaslat Arató Gergely és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 33 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(10.30)

A 15. számú módosító javaslat Arató Gergely és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Hohn Krisztina indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/7843/24. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/7843/28. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 119 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 15 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Rig Lajos, Jobbik, képviselő által „A ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről” címmel H/7892. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 61 igen szavazattal, 106 nem[footnoteRef:2] ellenében, 4 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. [2: Hajdu László (DK) tévesen szavazott.]

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által „A helyi önkormányzatok pénzügyi függetlenségének helyreállítása érdekében egyes központi költségvetésről szóló törvények módosításáról” címmel T/7575. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 52 igen szavazattal, 118 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által „A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról” címmel T/7215. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 56 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszike a Keresztes László Lóránt, LMP, és képviselőtársai által „Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” címmel T/7193. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 57 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Most kettőperces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm együttműködésüket. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! (Zaj.) Mielőtt folytatjuk munkánkat, megkérem azon képviselőtársaimat, akik halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt el kívánják hagyni az üléstermet, azt tegyék csendben és minél rövidebb idő alatt. Folytatjuk munkánkat. Ismételten kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, folytatjuk munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Kocsis Máté és Bánki Erik, Fidesz, képviselőtársaink által benyújtott előterjesztés T/8040. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. (Zaj.  Mozgás.)

Elsőként megadom a szót Bánki Erik képviselő úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének, és egyben megkérem ismételten képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni. Köszönöm megértésüket. Képviselő úr, öné a szó.
Felszólalások:  Előző  29  Következő    Ülésnap adatai