Készült: 2020.02.28.16:03:32 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

269. ülésnap (2018.02.20.), 118. felszólalás
Felszólaló Banai Péter Benő
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 1:56


Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BANAI PÉTER BENŐ nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Kúria idén februárban a Magyar Nemzeti Bank  közismert nevén az MNB  több határozata esetében formai okból semmisséget állapított meg. Az MNB álláspontja szerint a törvényi előírások és az egyértelmű jogalkotói szándék figyelembevételével alakította ki a döntéshozatali rendjét. Ugyanakkor a Kúria ítélete értelmében az MNB vezetői hatósági ügyekben kiadmányozási jogkörükben a jogalkotói szándék ellenére sem jogosultak döntéshozatalra. A Kúria a „kiadmányozás” szó tartalmát illető szemantikai értelmezés alapján semmisnek nyilvánította az MNB érintett határozatait, mert azokat az MNB szerveként működő Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az MNB vezetője hozta meg az említett kiadmányozási jogkörében. Mivel a döntések folyományaként bizonytalanná vált számos MNB-határozat sorsa, így szükségessé vált a felmerült probléma mielőbbi orvoslása. Nem tarthatók ugyanis a fogyasztók bizonytalanságban, és nagyon szükség van a jogbiztonság folyamatos fenntartására a pénzügyi területen.

Az MNB saját közleménye szerint az Alkotmánybírósághoz fordul a Kúria jogértelmezése és az egyértelmű jogalkotói akarat közötti ellentmondás feloldása érdekében, de az Alkotmánybíróság döntéséig is orvosolni kell a kialakult bizonytalanságot. Az előttünk lévő törvényjavaslat alapján a közigazgatási perekben 30 napos időtartamra megnyílna egyfajta önkorrekciós lehetőség, amely időtartam elteltéig a Pénzügyi Stabilitási Tanács meghozhatná a formailag kifogástalan döntését. Jelen törvényjavaslat az e cél érdekében szükséges jogszabály-módosításokat tartalmazza.

(12.50)

Tisztelt Országgyűlés! Az elmondott indokok alapján kérem önöket, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben majd támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  118  Következő    Ülésnap adatai