Készült: 2020.06.05.04:38:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap, 207. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 18:41

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a támogatott módosító javaslatokról döntünk, a külön szavazásra kért indítvány kivételével. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadása kizárja az ajánlás 52. pontjában szereplő javaslat elfogadását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott indítványokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 190 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról határozunk. Az ajánlás 64. pontjában Cser-Palkovics András és Kerényi János tesz módosító javaslatot. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 326 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

A bizottsági állásfoglalásokat figyelembe véve még további módosító javaslatokról is döntenünk kell.

Az ajánlás 9. pontjában Kerényi János és Cser-Palkovics András tesz módosító javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 13. pontjában Simon Gábor és mások módosító javaslata következik. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 307 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 16. pontjában Cser-Palkovics András és Kerényi János módosító javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 210 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 23. pontjában Kerényi János módosítása következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 27. pontjában szintén Cser-Palkovics András és Kerényi János kért módosítást. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 130 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el.

Az ajánlás 37. pontjában Simon Gábor és mások, a 38. pontban pedig Kerényi János és mások tesznek módosítást.

Először a 38. pontról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Most a 37. pontot teszem fel szavazásra Simon Gábor és mások indítványa szerint. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 144 igen szavazattal, 180 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.

(17.40)

Az ajánlás 40. pontjában Simon Gábor és mások javaslata következik. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 47. pontjában Simon Gábor és mások javaslata következik. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 204 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 48. pontjában Simon Gábor és mások módosítása következik. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 176 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 55. pontjában Simon Gábor és mások javaslata következik. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 187 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Az ajánlás 56. pontjában Kékesi Tibor és Simon Gábor tesz módosító javaslatot. Ennek alternatíváját terjesztik elő az 57. pontban Kerényi János és Rubovszky György képviselők.

Először az 56. pontról döntünk. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 306 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az 57. pontról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 196 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 58. pontjában Kerényi János és Rubovszky György módosítása következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 148 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 60. pontjában Kerényi János és Rubovszky György módosító javaslatot tesz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 196 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna szavaznunk, de nem szavaztunk. (Nincs jelentkező.) A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. év október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2912. számon, az egységes javaslatot pedig T/2912/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/2912. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 324 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2757. számon, az egységes javaslatot pedig T/2757/24. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványról készített bizottsági ajánlást T/2757/26. számon szintén megkapták.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás egyetlen pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Nincs jelentkező.

Kérdezem Tátrai Miklós államtitkár urat, hogy kíván-e szólni. (Tátrai Miklós jelzi, hogy nem.) Nem.

Most a határozathozatalok következnek. Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezt az indítványt az ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 202 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 131 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/2757. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat most módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 335 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2754. számon, az egységes javaslatot pedig T/2754/35. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. A benyújtott indítványokról az alkotmányügyi bizottság ajánlást készített, amelyet 2754/38. számon kaptak kézhez.

Indítványozom, hogy a záróvitában a módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-4. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Államtitkár úr kíván-e szólni? (Tátrai Miklós jelzi, hogy nem.) Nem.

Most a határozathozatalok következnek. Először a benyújtott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezeket az ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 203 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 131 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a T/2754. számú törvényjavaslatot a most módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 206 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 130 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2756. számon, az egységes javaslatot T/2756/11. számon kapták kézhez.

(17.50)

Módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik. Kérdezem, hogy elfogadják-e a T/2756. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 204 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 131 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2755. számon, az egységes javaslatot pedig T/2755/13. számon kapták kézhez a képviselők.

Módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik. Kérdezem tehát, hogy elfogadják-e T/2755. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 335 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta az imént elfogadott öt pénzügyi tárgyú törvény sürgős kihirdetését.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról; a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról; a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról; a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról; valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló törvények sürgős kihirdetésével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 339 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvények sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Kovács Tibor és Jauernik István képviselők önálló indítványát T/2882. számon, az egységes javaslatot pedig T/2882/11. számon kapták kézhez.

Az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, határozathozatal következik. A döntéshozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. (Jelzésre:) Államtitkár úr!

Felszólalások:  <<  207  >>    Ülésnap adatai