Készült: 2020.10.27.07:39:21 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 114 2002.11.18. 1:49  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Először Gúr Nándor képviselő úr hozzászólásához szeretnék röviden véleményt mondani.

Ha visszaemlékszünk néhány hónappal ezelőttre, mondjuk, áprilisra, a választási kampányra, akkor arra kell emlékeznünk, hogy a Magyar Szocialista Párt 13, 25 és 38 százalékos adókulcsokat ígért. Ezen túlment az SZDSZ, Kuncze Gábor frakcióvezető úr letolt nadrággal óriásplakátokon hirdette: 18 százalék adókulcs mindenkinek. Hol vagyunk most ettől, tisztelt képviselőtársaim?! Ezt a nagyon-nagyon jelentős adókedvezményt, amit önök ígértek annak idején a választási kampányukban, egyáltalán nem kompenzálja az, hogy önök itt regisztrációból való kicsúszástól való félelmükkel és egyéb dolgokkal próbálják magyarázni, illetve próbálják összemosni.

Göndör képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban, a magyar kis- és középvállalkozók támogatásával kapcsolatban egyetlenegy példát hadd említsek: önök az adótörvényekkel szinte lehetetlen helyzetbe hozzák jövőre a magyar kis és közepes fuvarozóvállalatokat. Nagyon-nagyon sok olyan törvénymódosítást szavaztak meg, amely ennek a szakmának, ennek az ágazatnak szinte ellehetetleníti a jövő esztendőtől kezdve a helyzetét. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 158 2002.11.18. 1:41  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Füle István képviselőtársunk egy mondata késztetett arra, hogy szót kérjek. Mégpedig az a bizonyos egymilliárd forint, amelyet ebben az esztendőben - egyébként üdvözlendő módon - a szocialista-szabad demokrata kormány véleményem szerint az önkormányzati választás egyik kampányfogásaként vezetett be, mivel a hátrányos helyzetű települések - tudjuk mindannyian - nagyon nehéz helyzetben vannak, és nem nagyon tudják az önerőt a különböző pályázatokhoz biztosítani.

A céllal jómagam is nagyon egyet tudok érteni, hiszen én is olyan térségből jöttem, ahol hátrányos helyzetben vannak a települések. Viszont ezt az egymilliárd forintot negyven kistérségre óhajtotta a kormány elosztani, és nem nehéz kiszámolni, hogy ebből 25 millió forint jut kistérségenként. Úgyhogy ez egy nesze semmi, fogd meg jól című történet, adtam is meg nem is, és próbáljátok meg magatoknak beosztani. Ha hozzátesszük, hogy vannak olyan kistérségeink, amelyekhez negyven-ötven település tartozik, és ha még tovább számolunk, körülbelül kijön az a szomorú végeredmény.

Még egyszer hangsúlyozom, a céllal nagyon egyetértek, de ha valami nemes célt fogalmazunk meg, ahhoz olyan forrást kellene hozzárendelni, amiből már lehetne is ezeknek az önkormányzatoknak építkezniük.

Köszönöm szépen.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 182 2002.11.18. 1:56  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Gúr képviselő úr hozzászólása késztetett természetesen arra, hogy néhány gondolatára reagáljak.

A minimálbér adómentességét hangoztatják a szocialista képviselőtársaink nagyon sokszor. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Azok a családok, amelyek gyermekeket neveltek, a minimálbér után eddig sem fizettek adót. Tehát önök azoknak a családoknak semmit nem segítettek, kivéve azt a körülbelül 700 forintot, amit a 20 százalékos családipótlék-emelés jelent. Ennyit, és semmi többet, úgyhogy úgy gondolom, ezzel nem kellene kérkedni. De nyugodtan tegyék, hiszen ezek a családok nagyon jól tudják, hogy semmit sem adtak nekik.

A másik kérdés, amire állandóan vissza-visszatérnek, az az, hogy üres kasszát kaptak a Fidesz-kormánytól örökül. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy ha üres kasszát kaptak, miből fizették ki a közalkalmazotti béremelést, és ha a nyáron két hónap alatt meg tudták teremteni ennek a forrásait, akkor szeretném megkérdezni önöktől, hogy a jövő évi költségvetés miért így néz ki, ahogy kinéz, miért nem emelik a minimálbért, miért nem emelik a közalkalmazotti fizetéseket, és hadd ne soroljam tovább.

A jövő évre vonatkozóan, ha önök úgy gondolják, hogy ezt két hónap alatt elő tudták teremteni, akkor legyenek szívesek még nagyon sok módosító indítványt benyújtani a saját költségvetésükhöz, mert egy biztos, hogy így ez számunkra elfogadhatatlan lesz.

Köszönöm. (Taps az ellenzéki pártok soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 196 2002.11.18. 1:44  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Újra Gúr Nándor képviselőtársam hozzászólása késztetett arra, hogy még egyszer hozzászóljak. Látszik, hogy mennyire másként gondolkodunk. Gúr képviselő úr azt mondta, hogy a minimálbér-emeléssel egyedül a központi költségvetés járt jól. Én meg azt gondolom, illetve mi azt gondoljuk, hogy azzal a nagyon nagy arányú minimálbér-emeléssel, amelynek során 19 ezer forintról két esztendő alatt 50 ezer forintra emeltük a minimálbért, azok a nagyon nehéz helyzetben lévő családok jártak jól, akik az addigi nettó 15 ezer forint helyett most már nettó 45 ezer forintot tudnak hazavinni. Mi erről így gondolkodunk, önök pedig teljesen másként. Egyébként ebből is látszik, hogy melyik oldal is a szociálisan érzékeny oldal igazán ebben a parlamentben. Úgy gondolom, hogy nem önök azok, akik szociálisan annyira érzékenyek.

 

 

(18.00)

 

 

A másik pedig a Happy End, az Ezüsthajó és a Fidesz közeli cégek országrabló ténykedése: ez nap mint nap előjön, Kuncze Gábor frakcióvezető, humorista és mesemondó többek között minden ülésen előhozza ezt a dolgot is.

Én most azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy ha az Orbán-kormány olyan sok pénzt ellopott, és ennek ellenére fejlődött ez az ország, Mária-Valéria híd, Magyar Állami Operaház, és hadd ne soroljam azt a rengeteg beruházást, amit ez a kormány véghezvitt, és a jövő évi költségvetési tervezetük önöknek így néz ki, önök mennyit akarnak ellopni. Erre válaszoljanak! (Taps a Fidesz soraiban. - Dr. Kis Zoltán közbeszól.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 262 2002.11.18. 2:06  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy mondatot Toller képviselő úr hozzászólására: nekünk tényleg nem jutott eszünkbe olyan, hogy fedezet nélkül bárkinek 50 százalékos bérfejlesztést ígérjünk, illetve valósítsunk meg. Ugyanis arról van szó... (Dr. Toller László közbeszól.) Majdhogynem fedezet nélkül. Szabados képviselő úr itt azt mondta, hogy 75 százalék, tehát 25 százalék a hiány, összevissza vitatkozunk itt azon, hogy mennyi is igazából.

Az Állami Számvevőszék véleményéből fölolvasok két mondatot, és ebből megtudjuk, hogy pontosan mennyi a hiány. Azt írja: az állami támogatások, hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadóból átengedett bevétel 2003. évi 29,2 százalékos növekménye nem nyújt fedezetet a kormányprogramból adódó bér- és szociálpolitikai intézkedések teljes körére, makroszinten sem. Például a közoktatás területén a bérintézkedések éves szinten 182,5 milliárd forintot jelentenek, a normatív hozzájárulások és támogatások azonban csak 113,3 milliárd forint többletet tartalmaznak ezen a területen. Pénzügyminiszter úr, számoljon utána, ez pontosan 38 százalékos hiányt jelent a normatív támogatásokban!

A legnagyobb probléma ott van - én Edelény és térségéből jöttem -, ahol kistelepülések vannak, és bizony egy-egy kicsi önkormányzat már évek óta nagy harcot vív önmagával azért, hogy a kicsi iskoláját továbbra is fönntartsa. Ugyanis az a véleményük - és azt hiszem, ebben megegyezhetünk -, hogy az a település, ahol az iskola megszűnik, tulajdonképpen előbb-utóbb halálra van ítélve. A legnagyobb probléma ezeknek a kistelepüléseknek lesz, hiszen két Trabant meg három Wartburg van a településen, nem számíthatnak a súlyadóból befolyt pluszjövedelmekre sem.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 286 2002.11.18. 9:01  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tavasszal a választási kampányban az ország polgárai megismerhették a Fidesz-Magyar Polgári Párt egyik jelmondatát, amely így hangzott: a tett első, a szó második. Én most az új kormány esetében változtatok ezen, és azt mondom: más a szó és más a tett. Hogy miért mondom ezt, mindjárt megértik, tisztelt képviselő hölgyek és urak.

Az MSZP-SZDSZ-kormány által beterjesztett 2003. évi költségvetési törvényjavaslat ugyanis köszönő viszonyban sincs az MSZP és az SZDSZ kampányában elhangzott ígéreteivel. Ha a minőség ilyen törvényjavaslatot tud produkálni, Toller képviselő úr, akkor nem tudom, hogy egy gyengébb minőség mit produkálna önöknél. (Dr. Vojnik Mária: A gyenge költségvetéseknél látszott!) Természetesen mi, azok a képviselők, akik most kisebbségben ülünk itt a parlamentben, Medgyessy Péter miniszterelnöki programbeszéde óta ezen egyáltalán nem csodálkozunk. Biztosan emlékszik rá a tisztelt Ház, Medgyessy Péter a programbeszédében elmondta, hogy szegénységpárti. A költségvetési törvény benyújtása óta viszont már azt is tudjuk, hogy nemcsak a miniszterelnök, hanem az egész kormány szegénységpárti: nem emelik a minimálbért, viszont a duplájára emelik a saját miniszteri és miniszterelnöki fizetéseiket.

Számtalanszor hallottuk a kampányban, hogy kormányra kerülésük esetén mindent megtesznek majd például az elmaradott kistérségek felzárkóztatásáért is. És mi a szomorú valóság, tisztelt képviselők? A törvénytervezet 57. §-ából, amely a hét legelmaradottabb megyére vonatkozik, nem derül ki például az egyes megyékre jutó többlettámogatás konkrét összege. Ha a jelen költségvetési törvény fejezeti számaiból kalkulálunk, akkor kevesebb, vagy még a legjobb esetben is csak ugyanannyi forrásra számíthatnak a legelmaradottabb megyék, ezáltal természetesen a legelmaradottabb kistérségek, mint az előző években - a TEKI- és CÉDA-támogatásokról van szó elsősorban. Szó sincs tehát a korábbiakhoz képest jelentős forrásnövekedésről, az elmaradott térségek számára sem.

Nem vigasz ezen térségek számára az a 2 milliárd forint, amelyet a kormány a negyven legelmaradottabb kistérség pályázati önerő-kiegészítésére szán. Ez kistérségenként a jövő esztendőben 50 millió forintot jelent. Ha figyelembe vesszük, hogy például az edelényi kistérséghez - amely az ország 150 kistérsége közül a százötvenedik helyet foglalja el, tehát a legelmaradottabb - 46 település tartozik, máris láthatjuk, hogy bizony ez a támogatás körülbelül annyi, mint halottnak a csók.

Valószínűnek tartom, hogy a Medgyessy-kormány tagjainak fogalma sincs arról, mi az elmaradott térség, mit jelent ilyen településen élni. Úgy gondolom, azt sem tudják, hogy az ilyen településeken nincs saját bevétel, és azt sem tudják, hogy az ilyen települések többségében az egyedüli munkaadó az önkormányzat. És valószínűleg azt sem tudják a kormány tisztelt tagjai, hogy ezekben a térségekben a munkanélküliségi mutató sokszor 30 százalék körüli vagy fölötti. Én ezt a kormány tudatlanságának tulajdonítom, hogy jövőre ezeknek az önkormányzatoknak kevesebb forrás jut majd többek között közhasznú vagy közcélú foglalkoztatásra.

Egyszerűen érthetetlen, miért maradt ki a költségvetés tervezetéből két olyan FVM-előirányzat, amelyek az elmúlt hét esztendőben minden alkalommal szerepeltek benne, mégpedig az agrárberuházások támogatása, illetve az erdőtelepítés, az erdőszerkezet átalakítása. Valószínűleg azt sem tudja a kormány, hogy a hét legelmaradottabb megyéből öt kifejezetten agrár jellegű megye.

Beszélhetnék arról is, hogy az önkormányzatok jövő évi finanszírozásának tervezete egyszerűen arcátlanság, támadás az önkormányzatok ellen. Ajánlom a kormány és a tisztelt kormánypárti képviselőtársaim figyelmébe az Állami Számvevőszék véleményét, amelyből az előbb egy kiragadott gondolatot két percben már elmondtam, de lehetne nagyon sokat idézni a Számvevőszék véleményéből.

Beszélhetnék arról is, hogy az elmaradott térségek felzárkóztatásával nagyon szorosan összefügg például a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése - és mi ebben a valóság? A kampányban elhangzott szocialista ígéretek és a jövő évi törvénytervezetben a gyorsforgalmi úthálózatra betervezett források, hát, nem nagyon állnak közel egymáshoz. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a 2003-ban indítandó útépítési munkák között Borsod megye még terv szinten sem szerepel, pedig az ország talán legelmaradottabb megyéje.

Rövidesen megtörténik viszont az M3-as Füzesabony-Polgár közötti szakaszának műszaki átadása, amelyet az Orbán-kormány épített, és önök most befejezik. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy Medgyessy Péter a műszaki átadás után csak két-három héttel később méltóztatik elfáradni az új szakasz átadására? Mivel a miniszterelnök úr nincs a teremben, megkérem kormánypárti képviselőtársaimat, talán éppen Keller képviselő urat, ha itt van, hiszen ő köztudottan szakértője az M3-as autópályának, hogy tolmácsolja a miniszterelnök úr részére Észak-Kelet-Magyarország polgárainak kérését, miszerint ha nincs ideje átadni az M3-ast, akkor egyszerűen engedjék rá a forgalmat. (Derültség és taps a Fidesz padsoraiból.) Az elmaradott térségeknek nemhogy a hetek, a napok is számítanak, tisztelt képviselőtársaim.

Engedjék meg, hogy saját választókörzetemből egy tavaszi választási kiadványból idézzek egy-két gondolatot, és szintén szeretném megkérni, mondjuk, a pénzügyminiszter urat arra, hogy tolmácsolja a miniszterelnök úr részére, aki itt a hátsó oldalon szerepel (Felmutatja a kiadványt.), és azt írja, hogy: "a Vargáné Kerékgyártó Ildikó által vállaltak megvalósításáért garanciát vállalok", és alá is írta. Itt többek között olyanokat ígértek, hogy 1200 új munkahelyet hoznak létre a Bódva és a Szuha völgyében, olyan munkalehetőségeket, amelyek családok ezreinek biztosítanak majd jobb életet.

Kettes ígéret: hasznosíthatóvá tesszük az edelényi Coburg-L'Huillier-kastélyt, megteremtjük ennek a pénzügyi feltételeit.

A következő ígéret: megnyitjuk a tornanádaskai határátkelőhelyet a nemzetközi személy- és teherforgalom előtt, a térséget bekapcsoljuk Magyarország és Európa gazdasági vérkeringésébe. Az Edelény-Tornanádaska útvonalat panorámaúttá fejlesztjük, elősegítve ezzel a magyar és nemzetközi turizmus térségi fellendítését.

Nos, azért mondtam el ezt a néhány ígéretet, mert én a költségvetési tervezetben nem találtam semmilyen olyan pontot, amely ezeket az ígéreteket valamilyen módon megpróbálná segíteni, hogy meg is valósuljanak majd a Bódva völgyében.

Végezetül szerintem mindenki jobban járna, ha önök egyéves költségvetés helyett száznapos csomagokat alkotnának, így talán többek között nagyon sok önkormányzat is megúszná a már most előre látható működésképtelenséget.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 300 2002.11.18. 2:02  19-381

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én akkor az emlékezeteket megpróbálom egy kicsit feleleveníteni, mi is történt 1998 nyarán, amikor a polgári kormány átvette a kormányzást. Volt nekünk egy hagyatékunk, egy Postabank-ügy, volt nekünk egy másik hagyatékunk, egy CW Bank-ügy, ez összességében, ha jól emlékszem, több mint 200 milliárd forintot tett ki. A polgári kormány konszolidálta a Postabankot, mégpedig azt önök ugyanúgy tudják, mint mi, hogy miért kellett ezt megtenni. Így indultunk neki a kormányzásnak, államtitkár úr, annak idején. Önök pedig most úgy vették át tőlünk a kormányzást, hogy 320 milliárd forint volt az államkasszában, amit önök kiosztogattak most ősszel.

Az autópályára visszatérve egypár gondolattal: azt is el kell mondanunk önöknek, hogy a Füzesabonyig terjedő szakaszt annak idején a Horn-kormány megépítette. Pechjük volt akkor, hogy éppen Katona Kálmán miniszter úr vágta át a szalagot, de nem vertük emiatt a mellünket, hogy azt mi építettük. Most ugyanez a helyzet, az Orbán-kormány megépítette az M3-as autópályát Polgárig, csak most a különbség az, hogy önök most emiatt verik a mellüket, hogy mi egyetlen métert sem építettünk. Az előbb mondta ezt államtitkár úr, hogy mi egyetlenegy métert sem építettünk. (Szalay Gábor: Nem adtak át, azt mondtam! - Szabados Tamás: Nem adtak át! Az nagy különbség!) De igenis megépítettük! Egyébként pedig a Füzesabony és Polgár közötti szakaszról: a földterületek kisajátítása sem történt még meg az előző kormány idejében, '98-ban, úgyhogy itt kellett kezdeni az Orbán-kormánynak az M3-as autópálya továbbépítését akkor.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 267 2002.11.26. 2:06  204-323,327-624

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Keller képviselő úr, úgy gondolom, beismerte azt, hogy a kormány által beterjesztett költségvetési tervezet, finoman szólva, elég rosszra sikeredett. Megnyomorított önkormányzatokról beszélt, az Orbán-kormány által megnyomorított önkormányzatokról.

Nos, képviselő úr, én mint új polgármester Edelényből, nagyon örültem annak, amikor meghallottam, hogy az új kormány a jövő évi költségvetésben növelni kívánja az önkormányzatok által szabadon felhasználható pénzforrásokat, például a személyi jövedelemadó megnövelt részével. Azért örültem nagyon, mert az elmúlt négy esztendőben az edelényi választókörzetben, ahol 63 település van, és ezek többsége bányász lakta település, olyan fejlődésen mentek keresztül, amelyen az elmúlt húsz esztendőben nem. Körülbelül ennyit az Orbán-kormány önkormányzatokat megnyomorító előző négy esztendejéről. Azért örültem, hogy ezek szerint még fokozni tudjuk ezt a fejlődést, amin elindultunk az elmúlt négy esztendőben.

Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy erről szó sincs. Többen elmondták már előttem, hogy az szja helyben maradó része, plusz a súlyadó 100 százalékban helyben maradó része, plusz a normatívaemelés sem fedezi az önkormányzatoknak a szeptember 1-jei közalkalmazotti béremelést, korántsem fedezi.

Edelényből hadd mondjak el önöknek egyetlenegy példát: nekünk a városban 200 millió forintot fog jelenteni a megemelt fizetés, a béremelések, ebből körülbelül most 60 millió forint hibádzik, és Edelény összes iparűzési adóbevétele nem éri el a 40 millió forintot. Kérdezem én önöket, miből fogja kigazdálkodni a mi önkormányzatunk ezt a hiányzó részt. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 303 2002.11.26. 2:06  204-323,327-624

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon kezd érdekessé válni a vita, hiszen ha jól számolom, a kormánypárti képviselő hölgyek és urak mindössze hatan-heten vannak a teremben. De beszéljünk a problémákról, tisztelt Keller képviselő úr... (Babák Mihály Keller Lászlóval beszélget. - Derültség.) Babák képviselő urat nem számoltam oda.

Keller képviselő úr, beszéljünk a problémákról! Az ajánlás 9. pontja; Veres és Gulyás képviselő urak rájöttek arra, hogy mi a probléma. Alapvetően az a probléma, hogy a kormány benyújtotta egyáltalán ezt a lehetetlen költségvetési tervezetet. Benyújtották a módosító indítványukat, amely viszont egyáltalán nem megoldás az önkormányzatok problémáira, hiszen számoljunk egy picit: 3 milliárd forint olyan önkormányzati forrásról van szó, amelyet majd a kormány valamilyen úton-módon eloszt azoknak az önkormányzatoknak, amelyek nem tudják fizetni a bérfejlesztéseket. A 3 milliárd forint azt jelenti, hogy egy 10 ezer fős településnek ebből körülbelül 3 millió forint fog jutni.

Az előbb elmondtam, Edelénynek 60 millió forint hiányzik - 10 ezer körüli lakosú az én városom. Tehát tessenek szívesek lenni azt megmondani, hogy a fennmaradó hiányt miből fogják pótolni az ilyen és ehhez hasonló települések! Akkor még egyáltalán nem beszéltünk arról, ami majd ősztől szintén nagyon komoly mértékben megterheli az önkormányzatokat, ugyanis önök meg fogják emelni a gázárakat és a villamosenergia-árakat - hogy milyen mértékben, az majd nyilván ki fog derülni -, viszont az őszi fűtési szezonban az önkormányzatoknak ezzel már valamilyen mértékben kalkulálniuk kellene. Nem tudjuk egyelőre, hogy ez milyen terhet fog rakni pluszban az önkormányzatok jövő évi költségvetésére.

Ezek a problémák, Keller képviselő úr!

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
37 341 2002.11.26. 2:04  204-323,327-624

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Gulyás József képviselő úr hozzászólására szeretnék néhány gondolattal reagálni, de én a mondandója első részéhez, az önkormányzatok című fejezethez.

Örömmel hallom, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt képviselői között vannak olyanok, például Devánszkiné dr. Molnár Katalin, aki jó egy órával ezelőtti hozzászólásában hangot adott annak, hogy aggódik az önkormányzatok költségvetési finanszírozása miatt - a jövő éviről beszélünk természetesen -, és ő konkrétan a kistelepülésekről beszélt.

Gulyás képviselőtársunk azt mondta, hogy nemes vállalás volt a kormány részéről a közalkalmazotti béremelés. Úgy gondolom, tudja ön nagyon jól, hogy az ellenzéki képviselők is megszavazták ezt a béremelést, tehát ezzel egyetértettünk; viszont akkor mi még nem tudhattuk - nyilván önök már sejthették -, hogy a kormány úgy gondolja végrehajtani ezt a béremelést, hogy ennek a finanszírozását jórészt az önkormányzatok nyakába óhajtja varrni.

Hogy mennyire nem igaz, hogy Gulyás és Veres képviselő urak módosító javaslata megoldást nyújt a problémákra, arról az előbb már egy kétpercesben beszéltem, amikor elmondtam, hogy egy tízezer fős településnek usque 3 millió forint fog jutni az önök módosító javaslatából, ami körülbelül huszad része a forráshiány szükséges fedezetének. Ezzel egybecseng egyébként az Állami Számvevőszék véleménye, ahol leírja, hogy az összes igény csak a közoktatási béremelésre országos szinten 184 milliárd forint, és 113 milliárd forintra nyújt fedezetet az állami normatíva emelése, tehát itt is látszik az a körülbelül hússzoros igény, ami hiányzik ebből.

Köszönöm szépen.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 90 2002.12.23. 2:12  26-106

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Remélem, hogy ezt a két percet az MSZP- és az SZDSZ-frakció még türelemmel meghallgatja.

Kuncze Gábor frakcióvezető, mesemondó és mókamester úr töredékpártja újra félre akarja vezetni a magyar társadalmat (Közbeszólás az MSZP soraiból: Ehhez tényleg kell egy kis türelem!), mint tette azt ebben az esztendőben áprilisban a választási kampány idejében, amikor is azt hazudta a magyar társadalomnak, hogy 18 százalék szja-kulcsot fog bevezetni. (Közbeszólások az MSZP soraiból: Miről beszélsz? - Nem arról beszél!) Most azonban más a helyzet, tisztelt képviselőtársaim. Eddig csak teóriákat hallgattunk, most hadd mondjak el egy konkrét történetet!

Edelény egy kis város Északkelet-Magyarországon, 12 ezer lakossal, ahol 1995 és 2000 között felütötte a fejét a kábítószer-fogyasztás. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Meglátszik!) Kérem szépen, az elmúlt két-három esztendőben ez teljesen megszűnt, egészen a múlt hétig (Közbeszólások az MSZP soraiból.), egészen a múlt hétig szűnt meg, amikor is 16 darab fiatalkorút kellett a rendőrkapitányságnak kihallgatnia kábítószer-fogyasztás miatt. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiban.) Már felütötte a fejét újra a kábítószer-fogyasztás ebben a régióban is.

Eörsi Mátyás képviselő úrnak csak annyit szeretnék üzenni: mi megpróbáljuk úgy nevelni a gyermekeinket, hogy fel se merüljön bennük, hogy megkóstolják a kábítószert, szemben önökkel. És tudják, hogy mi a legszomorúbb ebben? Ebben az a legszomorúbb, hogy a Magyar Szocialista Párt ebben a kérdésben is megadja magát, lefekszik az SZDSZ-nek azért, hogy ezt a koalíciót egyben tartsa, és ezért kész feláldozni a magyar társadalmat is. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
45 96 2002.12.23. 0:16  26-106

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon rövid leszek: ha Kuncze Gábornak nem mesét kell mondania, hanem tényekre reagálni, akkor, úgy látszik, néma marad. (Taps, derültség a Fidesz soraiban. - Moraj az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 

(12.50)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
78 116 2003.06.04. 1:04  1-135

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek, nem fogom kihasználni az időt. Lehetne példákat sorolni az országban bárhonnét. Mint Edelény polgármestere, el tudom mondani önöknek, hogy az elmúlt években usque 120 millió forintos hiánnyal dolgozott a város. Ebben az esztendőben csak a működési hiányunk 252 millió forint. Semmi nem történt, ami miatt így megnövekedett volna. Ezt a hiányt önök okozták.

A lényeg ebben az egész történetben az, hogy önök itt a parlamentben el tudják mondani, tudjanak úgy kommunikálni, hogy létrehoztak egy 3 milliárdos alapot, amely felülről nyitott. Azt viszont már nem mondják el, hogy a bérhikire olyan feltételeket támasztottak, hogy tulajdonképpen senki nem tud rá pályázni.

Az én térségem a Bódva völgye, az ország legelmaradottabb kistérsége. A 63 településből egyetlenegy sem tudta benyújtani a bérhikire a pályázatot.

Hölgyeim és Uraim! Erről beszéljenek, ne pedig mellébeszéljenek itt órákon keresztül!

Köszönöm. (Taps az ellenzéki képviselők padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 68 2003.10.29. 2:13  1-277

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Önöket hallgatva elgondolkodtam azon, vajon önök, tisztelt kormánypárti képviselő hölgyek és urak, önmaguk elhiszik-e azt a sok-sok hazugságot, amit itt összehordanak. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Elgondolkodtam azon is, mi is a baj önökkel.

Nos, tisztelt kormánypárti képviselő hölgyek és urak, önökkel az a baj, hogy nem kormányoznak, hanem kommunikálnak, és a kommunikációjuk nem egyéb, mint a választópolgárok megtévesztését szolgáló hazugsághalmaz. (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Az elnök csenget.) Miféle gazdaságpolitikáról beszélt például Kóródi Mária? Csak annyit szeretnék erre mondani a tisztelt televíziónézőknek - nem önöknek -, hogy senkinek ne higgyenek, csak önmaguknak. 1994. és 1998. között, a Horn-kormány idején Bokros-csomagot kaptak. 1998. és 2002. között, az Orbán-kormány idején lassú, de folyamatos életszínvonal-emelkedést kaptak. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Kánaán!) 2002-től, a Medgyessy-kormány ideje alatt itt a Medgyessy-csomag. Nem kell hinni senkinek, tisztelt hölgyek és urak, 2004. január 1-je után mindenki a saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy ebben a költségvetési vitában kinek volt igaza.

Vagy miről beszélt például az önkormányzatokkal kapcsolatban Lamperth Mónika vagy Gy. Németh Erzsébet, mikor a különböző feladatokhoz kapcsolódó állami normatívák közül csak néhány növekszik, többsége változatlanul marad, és néhány normatíva csökken?

Tisztelt Kormánypárti Képviselő Hölgyek és Urak! Az önök elődei 1956-ban megakadályozták, hogy a magyar nép Európa szabad felében éljen, jövő májusban (Az elnök jelzi az idő leteltét.) önök koldusként vezetik be az országot az Európai Unióba. Ez a költségvetés üzenete. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
260 304 2005.11.03. 2:16  15-377

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt kormánypárti Képviselőtársaim! Most több mint egy fél órán keresztül hallhatták, hogy egyik képviselőtársuk, aki szintén kormánypárti padsorokban ül, a költségvetés egy kis szeletéről, hogy úgy mondjam, leszedte a keresztvizet. Ez is azt bizonyítja, hogy ez a költségvetés bizony, amit önök beterjesztettek a tisztelt Ház elé, nem egészen olyan fényes, mint ahogy önök mondják.

Azt mondják, sokszor hallottuk ebben a vitában, hogy nem választási költségvetést készítettek. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy példán keresztül most meg fogom cáfolni önöket. Lenártek András képviselőtársam az előbb a hozzászólásában nagyon röviden, néhány mondat erejéig érintette azt a közmunkaprogramot, amely november és május között az önök jóvoltából megvalósul majd.

(21.00)

Azt nem tudják - és engedjék meg, hogy mint Edelény polgármestere is mondjam önöknek -, hogyan is működik ez a közmunkaprogram. Ehhez az önkormányzatoknak 37 százalék saját erőt hozzá kell tenniük, nevezetesen a jövő évi közcélú keretükből. Ez rögtön egy bökkenő ebben az egészben.

Ez a közmunkaprogram egyébként, higgyék el, nem más, mint egy egyszerű kampányfogás, ugyanis mit fognak ezek az emberek dolgozni novemberben, decemberben, januárban, februárban, és még mondhatnám, márciusban is, ugyanis télen nem lehet sem árkot ásni, nem lehet sem parkot ápolni, nem lehet járdákat építeni sem.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez egy nagyon egyszerű példa arra, hogy önök igenis választási költségvetést készítettek, mert ez a közmunkaprogram nem más, mint pénzpazarlás, nem más, mint pénzpocsékolás, és ez egyáltalán nem a takarékos állam irányába ható intézkedés az önök részéről.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
260 316 2005.11.03. 2:08  15-377

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Az utóbbi három és fél esztendőben nagyon sok szó esett ebben a Házban a gázáremelésről. Ha hiszi, ha nem, nekünk, ellenzéki képviselőknek nem az a problémánk, hogy önök gázárat emelnek. Nekünk az a problémánk, hogy a választási kampányban Medgyessy Péter azt ígérte, hogy húsz évig nem fognak gázárat emelni - ez az egyik.

A másik az, hogy önök bevezették a nagyfogyasztói gázárat, amelybe belevonták például az önkormányzatokat és az önkormányzatok intézményeit is. Tisztelt Államtitkár Úr! November 1-jétől a nagyfogyasztóknak 19 százalékkal megemelkedik a gáz ára, akkor, amikor a következő esztendei költségvetésben az önkormányzatok részére semmiféle dologi normatívanövekedést nem ismer el a költségvetésük. Ugyanígy vannak egyébként az egyházak is, ők is nagyfogyasztóknak számítanak az önök szemében, például a gázfogyasztásnál.

Egy teljesen másik dolog: itt szó esett a külföldön tankolásról. Én a gazdasági bizottság egyik ülésén az ön főnökének, miniszter úrnak már jeleztem, de úgy vettem észre, hogy semmiféle hajlandóság nincs benne arra, hogy egy gazdasági diplomáciai lépést tegyen magyar vállalkozók, nevezetesen a magyar fuvarozók érdekében, akiket rengeteg fajta adóval sújtanak folyamatosan, és egyre emelkednek ezeknek a vállalkozásoknak a terhei. Gyakorlatilag példa nélküli az, hogy Németországból a nemzetközi fuvarozó vállalatok nem tudják az áfát visszaigényelni. Minden európai uniós országból vissza lehet igényelni.

Arra kérem most önt, legyenek kedvesek ezt a gazdasági diplomáciai lépést megtenni, vegyék fel a kapcsolatot német kollégáikkal, ezzel is mutassák azt, hogy igenis szeretnének a magyar vállalkozásokon segíteni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
260 342 2005.11.03. 2:03  15-377

MOLNÁR OSZKÁR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Kárpáti Zsuzsa képviselő asszonytól és ma már más szocialista képviselőtársaimtól is hallottam, hogy a Fidesz mindössze hét kilométer autópályát épített. Tisztelt Képviselő Asszony! A Fidesz autópályát épített, amit önöknek volt szerencséjük átadni, például a Füzesabony-Polgár közötti szakaszt, de nem is ez a lényeg ebben. Azt is ön mondta szó szerint, hogy fejlődik a magyar vidék, és ezt mi irigyeljük. Képviselő asszony, jöjjön már el a Bódva völgyébe meg a Szuha völgyébe! Önök el vannak ájulva a saját maguk autópálya-építési programjaiktól akkor, amikor a településeket nem lehet megközelíteni, mert gyakorlatilag a kistelepülésekre már járhatatlanok az utak. Jöjjön el, tisztelt asszonyom, és meg fogom önnek mutatni, hogy 20 km/óra sebességgel sem tud közlekedni, egyes településeket nem tud elérni. Így fejlesztik önök a magyar vidéket!

Egyébként a kétperces lehetőséget Ipkovich György képviselő úr még előző felszólalása miatt kértem, polgármestertársam, ha jól tudom, Nyugat-Magyarországon polgármester. Tudja, képviselő úr, vagy polgármester úr, az a probléma itt az önkormányzatok finanszírozásában, hogy vannak nagyon fejlett régiók az országban, nagyon fejlett települések, és vannak nagyon elmaradott régiók és nagyon elmaradott települések. Tudja, nekünk Edelényben a szociális kiadások a költségvetésünk több mint tíz százalékát teszik ki. Én egy dolgot ajánlanék önnek, nagyon örülnék, ha megtehetnénk azt, hogy egy évre cseréljünk helyet. Vezesse ön Edelényt, én vezetem Szombathelyet, és mutassa be Edelényben, hogy ön hogyan tudja azt a várost dinamikusan fejleszteni akkor, amikor az önök kormányzásának idején a fejlesztési forrásokat is teljes mértékben elzárták ez elől a Fidesz-többségű város elől. Képviselő úr, tudja, ilyen dolgokkal is problémák vannak ezzel a költségvetéssel.