Készült: 2020.02.19.02:13:34 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Galambos Dénes
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 106
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.12.11.(265)  314 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18567 Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:05
 340 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18305 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:39
 348 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/18537 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:59
2017.11.13.(256)  342 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17994 Az adózás rendjéről Ismerteti a bizottság véleményét 3:58
 350 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17995 Az adóigazgatási rendtartásról Ismerteti a bizottság véleményét 3:17
 358 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17998 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:41
2017.11.06.(255)  228 politikai vita lefolytatása V/17955 A devizahitel-károsultak érdekében szükséges lépésekről felszólalás 6:52
2017.10.18.(248)    4 Általános vita lefolytatása H/17753 A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról Ismerteti a bizottság véleményét 10:31
   8-12 Általános vita lefolytatása H/17753 A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
B/15351 A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
vezérszónoki felszólalás 8:08
  66 Általános vita lefolytatása B/15351 A Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Ismerteti a bizottság véleményét 3:45
  72 Általános vita lefolytatása T/17776 A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:53
  94 Általános vita lefolytatása T/17782 Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról vezérszónoki felszólalás 6:21
2017.10.16.(246)  266 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17569 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:29
 282 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/17570 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:53
2017.06.13.(233)   42 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15777 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról felszólalás 2:19
<< 1  2  3  4  5  6  7  8 >>
Összesen: 106