Készült: 2020.09.23.14:08:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

127. ülésnap, 265. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:50

Felszólalások:  <<  265  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalokkal kezdjük. Ezért próbáltam fölmérni a határozatképesség lehetőségét. Elkezdjük munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 58. § (1) bekezdése alapján az előterjesztő indítványozta a műsorelosztás részletes szabályairól szóló T/2030. számú törvényjavaslat tárgyalásának elnapolását. A Házszabály rendelkezései szerint erről az indítványról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Kérem, hogy foglalják el a képviselők a helyüket!

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztés indítványa alapján elnapolja-e a T/2030. számú előterjesztés tárgyalását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 113 igen, 47 nem szavazattal, 12 tartózkodással sajnos nem határozatképes. (A képviselők folyamatosan érkeznek az ülésterembe.)

Képviselők újabb hulláma érkezett, megkérem a teremőröket segítsék elő az újabb hullám érkezését. A pontosság pedig erény kellene hogy legyen, így is öt perc ráadással kezdtünk, az elnök úrtól fegyelmit kapok még utóbb, hogy 15 perc után még...

Foglalják el helyüket, képviselőtársak! (Rövid szünet.) Ne az ajtóban álljanak meg, képviselő urak, hölgyek, hanem tessék helyet foglalni! Vancsik képviselő úr integet, hogy az idő... Tájékoztatom, hogy hét perccel később kezdtem el, ezért fegyelmit fogok kapni az elnöktől. (Derültség.)

A későn jövők kedvéért, a szavazást nehogy valaki utóbb megtámadja, hogy nem tudta, miről szavazott, elmondom újra. Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 58. § (1) bekezdése alapján az előterjesztő indítványozta a műsorelosztás részletes szabályairól szóló T/2030. számú törvényjavaslat tárgyalásának elnapolását. A Házszabály rendelkezései szerint erről az indítványról az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az előterjesztés indítványa alapján elnapolja-e a T/2030. számú előterjesztés tárgyalását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 230 igen, 26 nem szavazattal, 10 tartózkodással a törvényjavaslat tárgyalását elnapolta.

Tisztelt Országgyűlés! A döntés értelmében az általános vita a pénteki ülésnapon nem zárul le, a vita folytatására a következő ülésünkön kerül sor. A Házszabály 58. § (2) bekezdése alapján azonban, ha az előterjesztő az elnapolást követő nyolc napon belül nem kéri a vita folytatását, az előterjesztést visszavontnak kell tekinteni.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előző ülésünkön számos előterjesztés általános vitájának lezárására került sor. Most ezeknek a részletes vitára bocsátásáról határozunk. Kisebb hanggal és nagyobb türelemmel, kérem a képviselőtársakat!

Indítványozom a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló T/2094. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Jelzésekre:) Kérem Kovács Kálmán képviselő úr és Dornbach Alajos képviselő úr gépét bekapcsolni. Tessék a kezet föltenni, kinek nem működik a gépe! Kávássy Sándor államtitkári helyén sem működik.

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 295 igen, 5 nem szavazattal, 4 tartózkodással a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom továbbá a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló H/2246. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kovács Kálmán gépét - továbbra is kérjük - kapcsolják be a technikusok! Hogy szavazott, Kovács képviselő úr? (Kovács Kálmán: Nemmel.) Ennél nemmel.

Tehát az Országgyűlés 304 igen, 18 nem szavazattal, 2 tartózkodással az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

(17.50)

 

Kinek nem működik még a gépe? (Többen jelentkeznek.) Továbbra is Kovács Kálmán gépét kérjük bekapcsolni, aztán Rapcsák Andrásét, Varga Lászlóét - képviselő úrnál az jelent meg, hogy kétpercesre kér szót, ki kellene ezt kapcsolni. Varga László, Fidesz, gépét kérjük bekapcsolni. Folytatjuk a munkát.

Indítványozom a növényvédelemről szóló T/1955. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 323 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a hulladékgazdálkodásról szóló T/2034. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 212 igen szavazattal, 120 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtés vizsgálatáról szóló H/2236. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 206 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló T/2064. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 333 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/2065. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 333 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló T/2061. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az emberi jogi bizottság sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítását kezdeményező T/2318. számú törvényjavaslatát.

Megkérdezem Kósáné Kovács Magda elnök asszonyt, kívánják-e a sürgősséget indokolni. (Kósáné dr. Kovács Magda: Igen.) Igen, tessék! Két percre megadom a szót.

 

Felszólalások:  <<  265  >>    Ülésnap adatai