Készült: 2020.07.07.21:50:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap, 251. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:13

Felszólalások:  <<  251  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 196 igen, 77 nem, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen, 97 nem, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály 108. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől kérje a törvény sürgős kihirdetését. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 191 igen, 87 nem, 8 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/203. számon, az egységes javaslatot pedig T/203/37. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 176 igen, 109 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke e törvény sürgős kihirdetését is kezdeményezze. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 180 igen, 95 nem, 10 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/207. számon, az egységes javaslatot pedig T/207/13. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 187 igen, 83 nem, 14 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke e törvény sürgős kihirdetését is kezdeményezze. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 179 igen, 33 nem, 18 tartózkodás mellett a javaslatot támogatja.

 

Soron következik az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/163. számon, az egységes javaslatot pedig T/163/54. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 188 igen, 101 nem szavazattal a javaslatot elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke e törvény sürgős kihirdetését is kezdeményezze. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 184 igen, 81 nem, 6 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala.

 

 

(20.40)

 

Göndör István, az MSZP képviselője, ügyrendi javaslatot kíván tenni. Parancsoljon!

 

Felszólalások:  <<  251  >>    Ülésnap adatai