Készült: 2020.07.04.19:20:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap, 249. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:20

Felszólalások:  <<  249  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 1., 6., 7., 12., 17., 28. és a kiegészítő ajánlás 12. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását.

Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 276 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással a támogatott javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

A kiegészítő ajánlás 2. és ehhez kapcsolódva a 8., 15. és 29. pontjában Baja Ferenc és Bodzás Ferenc Árpád a törvényjavaslatot a lakkok, hígítók és festékek termékdíjával egészíti ki.

 

 

(20.20)

 

A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 99 igen szavazattal, 180 nem szavazattal, 7 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 2. pontjában Nemcsók János a törvényjavaslat 1. §-ában a törvény 2. § (1) bekezdésének módosítását kezdeményezi. Ebben azt javasolja, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség ne terjedjen ki a saját célú felhasználóra. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 86 igen szavazattal, 179 nem szavazattal, 21 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Most a gazdasági bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a kiegészítő ajánlás 3., ezzel összefüggésben 14. pontja szerint. Az indítványok szerint egyes nemzetközi szerződések alapján a termékdíj visszaigényelhető. A költségvetési bizottság támogatja, a környezetvédelmi nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 147 igen szavazattal, 135 nem szavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Kovács Tibor a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 5/A. §-át új bekezdéssel kívánja kiegészíteni. Indítványában az egy termék többszöri adóztatására irányuló lehetőséget kívánja megszüntetni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 86 igen szavazattal, 174 nem szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 9. pontjában Szili Katalin és további képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában az "import" fogalmának módosítását javasolják. Ezzel összefüggésben kezdeményezik a "belföld" fogalmának elhagyását is.

Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 10. pontjában szereplő indítványt. A bizottságok a javaslatot nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 188 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 10. pontjában Szili Katalin és további képviselők a törvényjavaslat 4. §-ának szövegében a "belföld" fogalommeghatározás módosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 189 nem szavazattal a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 11. pontjában Szili Katalin és más képviselők a törvényjavaslat 4. §-ában a "nem szabványos fűtőolaj" fogalmának kiegészítését kezdeményezik. A tartalmi összefüggésre figyelemmel együtt határozunk az ajánlás 25. pontjában szereplő módosító javaslattal. A bizottságok a javaslatot támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 162 nem szavazattal, 14 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 13. pontjában Nemcsók János a törvényjavaslat 4. §-ában az értelmező rendelkezések kiegészítését kezdeményezi. Indítványában meghatározza a "társított csomagolóeszköz" fogalmát. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 182 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Az ajánlás 16. pontjában Szili Katalin és más képviselők a törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezésének módosítását kezdeményezik. Indítványukban a hatályos törvény 17. § (4) bekezdését továbbra is hatályban kívánják tartani. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 97 igen szavazattal, 193 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.

A törvényjavaslat 2. számú mellékletében szereplő csomagolóanyag-díjtételek módosítására négy indítvány érkezett. A kiegészítő ajánlás 19. és 20. pontjai egymás mellett is elfogadható módosításokat javasolnak, és mindkettő magában foglalja az ajánlás 19. pontjában szereplő indítványt. A kiegészítő ajánlás 20. pontjának elfogadása kizárja az ajánlás 20. pontjában szereplő módosító javaslatot.

Elsőként a kiegészítő ajánlás 19. pontjában szereplő javaslatról határozunk, amelyben Kovács Tibor a 2000. adóévre megállapított díjtételek elhagyását és a megnevezés módosítását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják a javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen szavazattal, 206 nem szavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Most a kiegészítő ajánlás 20. pontját teszem fel szavazásra Kovács Tibor indítványa alapján. Ebben a 2000. évtől megállapított díjtételek elhagyásán túl javaslatot tesz az addig alkalmazott mértékek módosítására is. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 80 igen szavazattal, 206 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Most a Szili Katalin és további képviselők által benyújtott javaslatról határozunk, az ajánlás 19. pontja szerint. Az indítvány előterjesztői a két év múlva esedékes díjtételek elhagyását javasolják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 76 igen szavazattal, 206 nem szavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Most az ajánlás 20. pontját teszem fel szavazásra, amelyben Szili Katalin és más képviselők a jövő évi díjtételek módosítását kezdeményezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen szavazattal, 198 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elvetette.

A törvényjavaslat 3. számú mellékletében szereplő hűtő és hűtőközegek termékdíjtételeinek módosítására három indítvány érkezett. A kiegészítő ajánlás 22. és 23. pontjai egymás mellett is elfogadható módosításokat javasolnak, a kiegészítő ajánlás 22. pontja pedig magában foglalja az ajánlás 23. pontjában szereplő indítványt.

Elsőként a kiegészítő ajánlás 22. pontjában szereplő javaslatról határozunk, amelyben Kovács Tibor a 2000. adóévre megállapított díjtételek elhagyását és a megnevezés módosítását kezdeményezi. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 81 igen szavazattal, 204 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.

Most a kiegészítő ajánlás 23. pontját teszem fel szavazásra Kovács Tibor indítványa alapján. Ebben a 2000. évtől megállapított díjtételek elhagyásán túl javaslatot tesz az addig alkalmazott mértékek módosítására is. A bizottságok a javaslatot nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 78 igen szavazattal, 203 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elvetette.

 

 

(20.30)

 

Most a Szili Katalin és további képviselők által benyújtott javaslatról határozunk az ajánlás 23. pontja szerint. Az indítvány előterjesztői a két év múlva esedékes díjtételek elhagyását javasolják. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 82 igen, 204 nem, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette.

A kiegészítő ajánlás 24. pontjában Kovács Tibor a törvényjavaslat 4. számú mellékletében a nem szabványos fűtőolajok köréből kiemeli a speciális célra vámkezelhető fűtőolajat.

A költségvetési és a gazdasági bizottság támogatja, a környezetvédelmi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy 98 igen, 182 nem, 5 tartózkodás mellett az Országgyűlés a javaslatot elvetette.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavaztunk. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.

A zárószavazásra várhatóan jövő heti ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/202. számon, az egységes javaslatot pedig T/202/42. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be az egységes javaslathoz, amelyről az alkotmányügyi bizottság T/202/44. számon ajánlást készített.

A módosító javaslatokra figyelemmel záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy az Országgyűlés a záróvitában a módosító javaslatokat összevontan tárgyalja. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.)

Miután jelentkezőt nem látok, megkérdezem a Pénzügyminisztérium államtitkárát, kíván-e hozzászólni a vitához.

 

Felszólalások:  <<  249  >>    Ülésnap adatai