Készült: 2020.07.05.00:41:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

20. ülésnap, 25. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 6:13

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem a frakciókat, kívánnak-e felszólalási lehetőségükkel élni. Kérem, ezt jelezzék! (Senki sem jelentkezik.) Jelzés nem érkezett.

Most a határozathozatal következik. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a házbizottság imént ismertetett javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 267 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérést elfogadta.

 

 

(16.00)

 

 

Tisztelt Országgyűlés! Múlt heti ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk, de részletes vitára bocsátásukra nem került sor.

Indítványozom tehát, hogy az Országgyűlés az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló T/163. számú törvényjavaslatot bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Torgyán József jelentkezik: A szavazás végén...!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 275 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/223. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 274 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom, hogy az Országgyűlés a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról szóló T/202. számú törvényjavaslatot bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 270 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodással a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló T/203. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 272 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

(Csabai Lászlóné jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.)

Képviselő asszony, észleltük a jelzését, külön ezt most nem említettem meg a jegyzőkönyv számára, de időközben intézkedtünk. Elnézést, ha még nem működik a szavazógépe, a kollégák próbálják elhárítani a hibát. Ha még valakinek ilyen problémája van, kérem, jelezze vagy a jegyző uraknak... (Jelzésre:) Solymosi József szintén jelzi, hogy nem működik a szavazógépe, úgyhogy kérem, kapcsolják be az ő szavazógépét is! Ha szavazás közben vagyunk és a jegyző hölgy vagy úr észleli, akkor természetesen intézkedünk.

 

Indítványozom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/207. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 279 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló T/164. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 275 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztések részletes vitájára mai ülésnapunkon kerül sor. (Dr. Torgyán József: Ügyrendi! Már jelentkeztem!)

Torgyán József miniszter úr ügyrendi kérdésben kíván szólni. Hadd kérjem azt, miniszter úr, a viták elkerülése végett, hogy a Házszabály szerint 1 percben a javaslatot, 2 percben az indoklást fogalmazza meg, úgyhogy először a javaslatot kérem!

 

Felszólalások:  <<  25  >>    Ülésnap adatai