Készült: 2019.12.12.17:28:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap (2017.05.02.), 33. felszólalás
Felszólaló Lázár János (Fidesz)
Beosztás Miniszterelnökséget vezető miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Videó/Felszólalás ideje 4:07


Felszólalások:  Előző  33  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm szépen képvi­selő­társamnak a kérdését. Tekintettel arra, hogy több tárcát is érint az ön által föltett kérdés, hiszen a Föld­művelésügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Gazdasági Minisztérium, de tulajdonképpen az egész kormány érintett a kérdésben, ezért jelölt engem mi­niszterelnök úr, hogy az ön kérdésére válaszoljak.

Másrészről ajánlom is képviselőtársamnak azt a se­gítséget, és minden parlamenti képvi­selő­tár­sam­nak, hogy a munkatársaink, minisztertársaim állnak a szakbizottságok rendelkezésére, ami a különböző földalapú támogatások, mezőgazdasági támogatások megítélését és kifizetését illeti.

Hogy ez a rendszer jól működött vagy sem, amit átalakítottunk, arra most nem a már sokszor el­mon­dott és ismételt versenyképességi, antibürokratikus és az ország működésének javítását szolgáló in­téz­ke­dé­seket hoznám ide, hanem egyetlenegy példát mon­danék. Az elmúlt hét év kormányzása alatt egy olyan intézménynél történt igen súlyos visszaélés, amely­nek meggyőződésem szerint joggal rendőrségi, most már pedig vádemelési következménye lett, ez a Me­ző­gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, ahol a mások által le nem igényelt és föl nem vett földalapú támo­ga­tásokat, jelentősen visszaélve a helyzetükkel, több bűncselekményt elkövetve a Mezőgazdasági és Vi­dék­fejlesztési Hivatal munkatársainak szervezésében vették föl mások és nem a jogosult gazdák. Erre a szervezetre nem mondanám, hogy jó állapotban volt, és azt sem mondanám, hogy ez a szervezet bármiféle politikai védelmet érdemelt volna, ahol ilyen súlyos bűncselekmények kerülnek elkövetésre, és ma már vádemelési szakba is jutnak.

Ami konkrét kérdéseit illeti, minden kérdésére konkrétan szeretnék válaszolni. 1784 volt az MVH engedélyezett létszáma, amikor átvételre került 108 betöltetlen státusszal. Az üres álláshelyek meg­szün­te­­tésre kerültek. A Magyar Államkincstárba került 671 ember, a megyei vidékfejlesztési hivatal ki­ren­delt­ségei pedig a megyei kormányhivatalokba integrálódtak 1113 főt, illetve 61 fő jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel az 1113 főből a megyei MVH-ban, Baranya megyében például 6, Pest me­gyé­ben 2. Ez a 61 fő nem hiszem, hogy egy 1700 fős szer­vezet munkáját érdemben tudta volna be­fo­lyásolni. Az lehet, hogy bizonyos barátok kikerültek a rendszerből, a rendszer és a döntések javítása ér­dekében.

Az MVH átalakításának folyamata nemhogy rosszat hozott volna a kifizetések szempontjából, ha­nem fölgyorsította azt. Ön pontosan tudja, hogy 2016. november 1-jével a Miniszterelnökséghez ke­rült az MVH, november 1. és december 31. között 223 milliárd forint kifizetésére került sor ‑ november 1. és december 31. között. 2017-ben 338 milliárd forint került kifizetésre április 26-áig, és még 18 milliárd fog kifizetésre kerülni a következő hetekben. Ez összesen az első félévben 356 milliárd, 2016-ban 377 milliárd forint volt. Én ezt különbséget nem gondolom olyannak, amely megrendítené a mező­gaz­daság tevékenységét.

(14.10)

Másrészről pedig azt tudom mondani, hogy 129 ezer területalapú támogatásból 128 ezer területalapú támogatás kifizetésre került, ami azt jelenti, hogy 90 százalékos a kifizetési arány. Én ezzel természetesen nem vagyok elégedett. Értem képviselőtársamnak a mezőgazdaság finanszírozása és likviditása szempontjából fontos kérdéseit, ezért ajánlom, hogy a bizottsági munka során a bizottság folyamatosan és erősen kövesse nyomon a megyékbe és az Államkincstárba integrált MVH tevékenységét. Jelzem, hogy a pályázatok elbírálása folyamatos, s azon dolgozik a teljes állami apparátus, hogy a magyar mezőgazdaság számára a szükséges forrásokat biztosítsuk, természetesen az Európai Unió jogszabályi keretei között, amelyek az előleg fölvételét megnehezítik.

Ahhoz kérem a képviselőtársaim támogatását, hogy minden magyar mezőgazda a versenyképes mezőgazdasági termelés érdekében (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) a szükséges támogatást minél hamarabb megkaphassa. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  33  Következő    Ülésnap adatai