Készült: 2019.12.10.09:01:43 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

217. ülésnap (2017.05.02.), 222. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka bizottsági jelentés(ek) vitája lezárva
Videó/Felszólalás ideje 1:47


Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom önt, hogy a zárszó elmondására 7 perc 30 perc időkerete maradt fönt.

Tisztelettel tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a kijelölt Igazságügyi bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalások következnek, a na­pi­rend szerinti időkeretekben, amelyek meg­je­len­tek a hirdetőtáblákon. Kérdezem tisztelettel, kíván-e valaki a vitában felszólalni. Arról is tájékoztatom a tisz­telt Házat, hogy a vita során kétperces hoz­zá­szólásra nincs lehetőség. (Nincs ilyen jelzés.) Mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, a vitát lezárom.

Megkérdezem az államtitkár urat, ebben a hely­zetben kíván-e zárszót mondani. (Dr. Fónagy János jelzi, hogy nem.) Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a kö­vetkező ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az adó- és egyéb köz­ter­hekkel kapcsolatos nemzetközi köz­igaz­ga­tási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelen­té­sek és az összegző módosító javaslat vitája. A kor­mány-előterjesztés T/14679. számon az ahhoz ér­ke­zett bizottsági nem önálló irományokkal együtt a par­lamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Ennek ismertetésére megadom a szót Vécsey László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai