Készült: 2020.10.28.15:32:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

52. ülésnap, 226. felszólalás
Felszólaló Deutsch Tamás (Fidesz)
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Beosztás ifjúsági és sport miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:15

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEUTSCH TAMÁS ifjúsági és sportminiszter: Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselő Urak! Megnyugtató választ tudok önnek, önöknek adni a balatonfűzfői Balaton Uszoda sorsát érintő kérdéssel kapcsolatban.

Engedjék meg, hogy egy mondat erejéig megismételjem azt, amit Bóka képviselő úr az előbb kérdése ismertetése során már jelzett. Valóban, az elmúlt négy-öt esztendőben folyamatosan elhúzódó probléma volt ennek a rendkívül impozáns sportlétesítménynek a sorsa. Rendezetlen volt, évről évre attól kellett tartaniuk Veszprém megye, Észak-Balaton térsége polgárainak, önkormányzatainak, hogy lévén az állam nem tud megnyugtató megoldást találni ennek a sportlétesítménynek a működtetésére, előbb-utóbb arra a kérdésre - amelyet most képviselő úrék fogalmaztak meg -, hogy be kell-e zárni az uszodát, arra sajnos igenlő válasz születik.

Most azonban arról tudom önöket tájékoztatni, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezető munkatársaival együtt olyan megoldást sikerül találnunk, amelynek köszönhetően hosszú időre biztosított és garantált ennek az uszodának a működése.

Az előzményekhez még annyi tartozik, hogy az elmúlt időszakban a Nitrokémia Részvénytársaság mintegy 200 millió forintos tulajdonosi kölcsönt kapott az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságtól. Ennek a kölcsönnek a jelzálogaként, fedezeteként ez az ingatlan, az uszoda ingatlana szolgált. A Nitrokémia Részvénytársaság jelezte a tulajdonosi hitelt nyújtó ÁPV Rt.-nek, hogy a hitel lejártáig, 1998. december 30-áig nem tudja törleszteni a hiteltartozását. A jelzálogjog érvényesítésével kapcsolatban azonban az ÁPV Rt. igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a jelzálogjog érvényesítésének határidejét ez év, tehát 1999. március 30-áig kitolja, éppen annak érdekében, hogy a január 1-jén megalakuló Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen tudjanak megnyugtató megoldást találni.

A megoldás pedig a következő lesz: az ÁPV Rt. érvényesíti a jelzálogjogot, a fűzfői Balaton Uszoda az ÁPV Rt. tulajdonába kerül, és annak a kormányhatározatnak a keretében, amely kormányhatározat az állam tulajdonában lévő sportcélú ingatlanok vagyonkezelői jogosítványait rendezi, a balatonfűzfői Balaton Uszoda vagyonkezelői joga a Nemzeti Sportuszodák Intézményéhez kerül.

(16.30)

Tehát a Hajós Alfréd uszodával, a Komjádi uszodával és a Császár uszodának a sorsával megegyező módon ennek az uszodának a fenntartója, a hosszú távú működtetésének a garanciája a Nemzeti Sportuszodák intézménye lesz.

Tisztelt Képviselő Urak! Engedjék meg, hogy annyit még elmondjak, hogy az elmúlt hónapokban az önök közbenjárása, az a folyamatos és megalapozott szakmai előkészítő munka, amivel segítségére voltak mind az ÁPV Rt.-nek, mind pedig az elmúlt hetekben, két hónapban az Ifjúsági és Sportminisztériumnak, komoly lökést adott annak, hogy az évek óta egy helyben topogó problémát meg tudjuk oldani; egy olyan megoldás születik, amely megoldás kapcsán a balatonfűzfői Balaton uszoda nemzeti sportlétesítményként tudja tovább folytatni a tevékenységét, garantált, hogy mind a turizmus céljait, mind az úszásoktatás céljait, mind a gyermek- és ifjúsági sport, a szabadidősport, és nem kis részben a látványsport, az élsport céljait is szolgálni tudja ez a létesítmény. Ráadásul a létesítményt terhelő jelzálogjog a létesítmény környékén lévő beépítetlen ingatlanokra is kiterjed, így ezeken az ingatlanokon jelentős fejlesztési lehetőségek mutatkoznak, olyan szabadidősport-centrumot lehet kiépíteni, amely még inkább tudja a térség polgárainak az érdekeit szolgálni. Így tehát meg szeretném köszönni önöknek a segítőkész közreműködésüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Felszólalások:  <<  226  >>    Ülésnap adatai