Készült: 2020.10.23.10:44:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

52. ülésnap, 224. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:19

Felszólalások:  <<  224  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! A balatonfűzfői Balaton Uszoda a Nitrokémiai Ipartelepek beruházásában, alapvetően megyei vállalatok pénzügyi összefogásával épült. Az üzembe helyezés 1982-ben történt, és azóta az uszoda többféle funkciót elégít ki: tanuszoda, sportlétesítmény, idegenforgalmi célpont, szociális és egészségügyi célokat szolgáló intézmény egyben. Kisebb kitérőkkel 1991 óta a Balaton Uszodát ismét a Nitrokémia üzemelteti, az uszoda üzemeltetésére és az uszodai szolgáltatások kereskedelmi hasznosítására egyszemélyes kft.-t alapított Mentor Kft. néven, amely az üzemeltetést egyébiránt kiválóan végzi.

Az üzemeltetés költségei az évek folyamán egyre nőttek, az uszoda bevételei csak kis részben fedezik a működtetés költségeit. Az elmúlt években a korábbi kormányzat idején több alkalommal megkísérelték az uszoda helyzetének rendezését, azonban ezek a próbálkozások eredménytelenek maradtak. Legutóbb az ÁPV Rt. igazgatósága 741/1997. számú határozatával hozzájárult az érintett sportvagyon közhasznú társaságba történő viteléhez. A kht.-alapítás azonban elmaradt, részben az érintettek érdektelensége, részben a Pénzügyminisztérium állásfoglalása miatt, aki a kht.-formában történő hasznosítással nem értett egyet.

Az ÁPV Rt. az 1998. évi költségek finanszírozását 50 millió forintos támogatással biztosította, így a Nitrokémia Rt. a múlt évben nem kényszerült az uszoda bezárására. Ha azonban a jövőre nézve nem kap további anyagi támogatást vagy nem születik valamilyen megoldás a működtetés költségeinek áthárítására, kénytelen lesz meghozni a bezárásra vonatkozó fájdalmas döntését.

Úgy véljük, és ebben nagyon bízunk, hogy nem kerülhet sor egy ilyen országos hatókörű, magas színvonalú intézmény bezárására. Kérjük tehát a miniszter úr válaszát képviselőtársammal együtt, hogy mit kívánnak tenni a Balaton Uszoda helyzetének rendezésével kapcsolatban.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

Felszólalások:  <<  224  >>    Ülésnap adatai