Készült: 2020.02.24.20:30:38 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
11 242 2006.07.03. 1:42  231-257

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2., 3., 5. és 6. ponthoz kívánnék hozzászólni. Nagy örömmel olvasom ezeket a módosító javaslatokat, mondván, hogy ha maradt volna az eredeti, és itt csatlakozom képviselőtársaimhoz, akkor az az úgynevezett közbiztonságot, amit önök is nagyon keményen és nagyon hangosan mondanak a kampányuk során, példaképpen Budapesten a Józsefvárosban keményen érintené. Miről beszélek? Hogy egy kis szeletet is kapjanak ebből a történetből. Budapest-Józsefváros önkormányzata létrehozott egy közalapítványt a kerületért, a rendőrökért. Ebből a közalapítványból, mondjuk, a helyi kamerarendszert, a helyi rendőröket támogatják.

Ha kimaradtak volna a helyi önkormányzatok által alapított közalapítványok - az eredeti javaslatban ez nem szerepelt, most már akár a költségvetési bizottság, akár több képviselőtársam által beadott módosító javaslatban is szerepel és az előterjesztő is támogatja -, akkor a rendőrök elestek volna közel 100 millió forinttól. Ebben az esetben az a kamerarendszer, ami jelen pillanatban a közbiztonságot biztosítja, ami föl tudja mutatni, mondjuk, Józsefvárosban a prostitúciótól kezdve a közlekedésen át a bűnüldözésig mindenfajta, szerteágazó részét, az, hogy pozitívum maga a közbiztonság, megjelent a közbiztonságban, hogy igenis áldozunk erre, ennek a megszüntetése veszélyeztette volna a jövőt.

(20.10)

Örömmel olvasom azt, hogy mind a költségvetési bizottság, mind több képviselőtársunk erre módosító javaslatot adott be, illetve maga az előterjesztő is támogatja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 81 2006.11.06. 3:15  80-86

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! (Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Tisztelt Miniszter Úr! 2006. október 23-án a rendőrség megdöbbentő brutalitással lépett fel (Dr. Géczi József Alajos: Már megint!) nemcsak a rendbontók, hanem meglepő és megmagyarázhatatlan módon békés polgárok ellen is. Ugyan mi adhat magyarázatot arra, hogy az Alkotmány utca irányából... (Moraj és közbeszólások az MSZP soraiból: A? A?) - a rendbontókat nem a Nyugati pályaudvar (Az elnök csenget.), hanem az Astoria irányába terelték, éppen a Fidesz által törvényesen bejelentett, békés (Dr. Géczi József Alajos: Ez már lejárt lemez! Nem jött össze!), az 1956-os eseményekre emlékező nagygyűlésre?

Az emberek a békés rendezvényről éppen hazafelé tartottak, amikor áldozatul estek az agresszív rendőri fellépésnek. A tömegben kisgyerekek, családos anyák, nyugdíjasok is voltak, ám ez a tény nem zavarta a gumilövedékeket, könnygázgránátokat fejmagasságban lövöldöző, majd kardlapos lovasrohamot indító hatóságot. (Folyamatos zaj.) A megmagyarázhatatlan brutalitású intézkedéseknek több mint száz sérültje volt.

Az október 23-a óta eltelt időben sorra teszik feljelentéseiket azok az állampolgárok (Az elnök megkocogtatja a csengőt.), akik áldozatul estek a rendőrség fellépésének. Egy közülük az a hölgy, aki férjével a Fidesz rendezvényén vett részt, majd annak végeztével a Síp utca irányába indult, hiszen ott lakik a házaspár. A hölgy elmondta, hogy a Síp utcába érve rendőrkordon fogadta őket. Mivel hazafelé igyekeztek, csakis arrafelé tudtak menni.

A rendőrkordon irányából - a hölgy elmondása szerint - 7-8 méteres távolságból mindenfajta felszólítás nélkül gumilövedéket lőttek rájuk. A hölgyet a füle alatt találta el a lövedék, tehát bizonyosan fejmagasságban lőtt az intézkedő rendőr. Az eset azért is felháborító és megdöbbentő, mert ilyen nem egy fordult elő Budapest utcáin. A hölgy természetesen feljelentést tett, hiszen nem hangzott el a rendőrségi törvény rendelkezései alapján a felszólítás, és természetesen a házaspár nem mutatott semmilyen ellenállást a rendőrökkel szemben.

Több esetet is felsorolhatnék, több szemtanú is van számtalan értelmetlen és brutális rendőri akciókra. Ismétlem: a rendbontók elleni fellépés indokolt, sőt törvényes volt, a rendbontásban részt nem vevő, békés állampolgárokkal szemben a brutális fellépésre viszont nincs magyarázat. Természetesen a vizsgálatot megnehezíti, hogy törvényellenes módon a rendőrök nem viseltek azonosító jelet, így az ismeretlenségbe burkolózva követhették el törvénytelenségeiket.

Tisztelt Miniszter Úr! Mivel magyarázza ön a brutális rendőri fellépést törvénytisztelő állampolgárokkal, nőkkel, nyugdíjasokkal szemben? Ha a tömegoszlató vízágyú és vegyi anyag használata a tömegoszlatás célját eléri, akkor mi indokolja a gumilövedék használatát is? A rendőrségi törvényben hol található az a passzus, hogy a rendőrnek maradandó sérülést kell okoznia (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) egy oszlatás során? (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!)

Kérem a miniszter urat, hogy a békés, törvénytisztelő állampolgárok érdekében végezzenek el minden részletre kiterjedő vizsgálatot. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 85 2006.11.06. 0:52  80-86

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Azt gondolom, a válaszát nem tudom elfogadni. Már csak azért sem tudom elfogadni, mert hogyha visszaolvasná ön a jegyzőkönyvet, a bizottságok együttes ülésének a jegyzőkönyvét, akkor Bene tábornok úr a következőt nyilatkozta: "Kivételesen lehet alkalmazni abban az esetben, ha olyan tagja van a csoportnak, aki közvetlen veszélyt jelent a rendőrsorfalban álló munkatársai életére, testi épségére..." - gyakorlatilag csak kiragadtam egy mondatot, a gumilövedék használatáról beszéltem.

Akkor ezek után fölteszem a kérdést, hogy jogszerű vagy jogszerűtlen volt a rendőrök részéről a célzott lövés leadása az idős házaspárra, akik - még egyszer mondom - a Síp utcába mentek haza, a Síp utcának azon a részén, ahol állítólag nem volt rendőrkordon, mert önök biztosították a tömegnek a szabad elvonulását.

Így, elnök úr, a választ sajnos nem tudom elfogadni. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 52 2006.11.16. 1:05  1-273

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Csak néhány gondolat a délutáni felszólalásomat fölvezetve. Tisztelt Miniszter Úr! Nem olyan régen itt járt a NATO főtitkára, és rosszallását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Köztársaság a 2 százalékot nem teljesíti, de nemhogy a 2 százalékot, de most már az 1 százalék alsó határát is súroljuk.

Azt gondolom, azon mélyen el kellene gondolkodniuk, hogy a Magyar Köztársaság biztonsága önöknek - idézőjelben, ha lehet úgy fogalmazni - mennyire fontos. El kellene gondolkodni, hogy az elmúlt időszakban, amit Juhász Ferenc, az ön elődje elkezdett, a honvédség leszervezése, a laktanyák, az alakulatok bezárása, hova fog vezetni. Hol lesz a biztonság, s hol fogják garantálni Magyarország biztonságát? Hol fogják a magyar emberek biztonságát garantálni? Tudjuk, az önök hivatkozása az, hogy a NATO 5. cikkelye, hogy a NATO minket megvéd, csak van egy 4. cikkely is, amelyben azt mondja a NATO, hogy legyél képes önmagadat is megvédeni.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 160 2006.11.16. 9:23  1-273

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A 2007. évi költségvetés bünteti az embereket. A kormány a saját hibájáért az országot, az adófizető állampolgárokat büntette meg. A költségvetés drasztikus, valamennyi területen megszorításokat tartalmaz, totális fűnyíróelvszerű, amely megjelenik a honvédelmi tárca költségvetésében is.

(18.20)

A honvédelemért felelősséget érző közvélemény reménykedett: ha már a szocialisták nyerték a választásokat, az MSZP erős embere, Szekeres Imre lett a honvédelmi miniszter, megelőlegezve, hogy az elmúlt években oly hányattatott sorsú Magyar Honvédség jobb kezekben lesz egy olyan ember kezében, aki érvényesíteni tudja a honvédelem, a Magyar Honvédség érdekeit, már csak a saját presztízse miatt. A most benyújtott költségvetési törvényjavaslat olyannyira nem igazolja vissza a várakozásokat, hogy nyíltan kimondhatjuk: Szekeres Imre mégsem erős embere az MSZP-nek. Sőt olyannyira gyenge, hogy még nagyobb ütemben folytatódik a Magyar Honvédség leépítése, szétzilálása, Magyarország védelmi képességeinek gyengítése. A 2007. évi költségvetésben a honvédelmi fejezet valójában nem a honvédelemről szól, mert a honvédelmi képesség leépítésének finanszírozását tartalmazza. Csak néhány beszédes számot említek meg ebből.

Több mint 4100 fővel tervezik a tárca és a honvédelem létszámának csökkentését, az elbocsátásokat, a költségek erre önmagukban 9 milliárd forintot tartalmaznak. A fejlesztések összköltsége a honvédelmi költségvetésnek 2,4 százalékát teszi ki, ami a fokozatos leépülést eredményezi. Köztudott, a költségvetés belső arányai akkor megfelelőek, ha a fejlesztés legalábbis közelebb van a 30 százalékhoz, mert a 20 százalék alatti fejlesztésráfordítás a meglévő állapotok romlását idézheti elő. Ha figyelembe vesszük, hogy még ezen belül, a Gripen-programon kívül a haditechnikai fejlesztésre csak 1,1 milliárd forintot szánnak, akkor megállapíthatjuk, hogy a Magyar Honvédség az ezer fő körüli létszámmal kiállított külföldi missziós szolgálaton kívül a honvédelmi törvényben foglalt feladatai közül már szinte semmire sem képes.

Pénzt vagy életet! - mondja a bankrabló. Ez a felszólítás azonban most is igaz, a Magyar Honvédségre nézve is. A NATO a GDP 2 százalékát várja el a tagországoktól, hogy védelemre fordítsák. A Magyar Köztársaság a jövő évben a NATO-tagországok között sorrendben messze az utolsó helyet foglalja el az 1,1 százalék GDP-arányos ráfordítással. A NATO-követelmények közül semmit nem teljesít az ország, ezért próbálja a kormány az élő erő felajánlásával kompenzálni alulteljesítését.

Szocialista politikusok is gyakran mondják, hogy a honvédelem össznemzeti ügy. Számos alkalommal érzékelhetjük, hogy ez az ő részükről üres szólam, aminek egyik legékesebb bizonyítéka a jövő évi költségvetés.

A közelmúltban a honvédelmi miniszter tájékoztatást adott a parlamenti szakbizottságnak a Magyar Honvédség tervezett átszervezéséről. Nem győzte hangsúlyozni ugyanazt, amit bizonyára elődjétől, Juhász Ferenctől tanult, hogy kisebb, de korszerűbb és jól felszerelt hadsereget alakítanak ki. A költségvetésből kiderül: ettől ismét csak kisebb lesz. Alig egy hónap telt el a miniszter tájékoztatója óta, a költségvetésből megtudtuk, hogy néhány dologban nem mondott igazat. Azt állította, hogy kizárólag a vezető szerveket, a HM-hivatalokat érinti a leépítés, a csapatok létszáma pedig növekszik. Az igazság azonban az, hogy a légierő létszáma bevallottan is ezer fővel csökken, míg a szárazföldi csapatok létszáma, a jelenleg ott szolgálatot teljesítőket érintően ugyancsak jelentősen csökken. A látszólagos létszámnövekedés a logisztikai és más, jelenleg nem csapattagozatba tartozó szervezetek átsorolását idézi elő.

A költségvetés nem biztosítja a honvédelmi törvényben és más jogszabályban megfogalmazott honvédelmi feladatok teljesítését. Sőt veszélyezteti a Magyar Honvédség megmaradását, részint békeműködését is. A költségvetés számunkra elfogadhatatlan, amit csak súlyosbít, hogy a kormány kinyilvánította, 2010-ig bezárólag nem kívánja folyó értéken számolva növelni a védelemre fordítandó közpénzt. Rövid és hosszabb távon egyaránt nagy veszélyeket hordoz a kormány honvédelmi politikája, amelynek érzékelhető tükre a költségvetés.

Néhány konkrét példát említenék: 2,8 milliárd forintot tervez a kormány laktanya-rekonstrukciós programra. Költői volt a kérdés, amit föltettem államtitkár úrnak a bizottság ülésén, választ, ugye, nem kaptunk. A laktanya-rekonstrukciós program, amiről önök beszélnek, az elmúlt négy évben a következőképpen alakult: felújítottuk Egert, felújítottuk Aszódot, felújítottuk Egert, majd ezek a laktanyák bezárásra kerültek. A csapatok gyakorlatilag átdiszlokálásra kerültek, holott ezek a laktanyák XXI. századi minőségben lettek a katonák élet- és munkakörülményeinek javítására felújítva.

Ha arról beszélünk, amit bejelentett egy héttel ezelőtt a miniszter úr, hogy Eger megszűnik, és átdiszlokál maga az egység Debrecenbe, akkor szó nélkül nem hagyhatjuk szerintem a lakáshelyzet tarthatatlanságát sem, hogy a lakhatási támogatásra 685,5 millió forintot, munkába járási támogatásra, ingázásra pedig 1,4 milliárd forintot költenek, miközben szolgálati lakás építését vagy vásárlását nem tervezik. Összehasonlítható adatként szerepeljen itt, mondjuk, a Hotel Hadik fenntartása, ami 500 millió forint maga a tárca részéről. Ugyancsak kinyilvánítják szándékukat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem összevonására a Rendőrtiszti Főiskolával és az intézmények átadására a minisztérium irányítása alá, a költségvetésben ugyanakkor a HM-fejezetnél jelenik meg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetése, a Rendőrtiszti Főiskoláé pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál.

Hangsúlyozni szeretném, ez a költségvetés nem biztosítja a törvényben és más jogszabályban megfogalmazott honvédelmi feladatok teljesítését, sőt veszélyezteti a Magyar Honvédség megmaradását, részint békeműködését is. Ez a költségvetés számunkra elfogadhatatlan.

Gál Zoltán képviselőtársam felszólalására reagálva a rendőrséggel kapcsolatban, ezt már megvitattuk a bizottsági ülésen is, ott sikeresen képviselőtársam igazat adott nekem. A költségvetésben, ha megnézzük a sarokszámokat és magát a költségvetést, akkor jelentős és indokolatlan a módosítás a rendőrség költségvetési javaslatában, hogy a megyék nem jelennek meg a törvény mellékletében. Ezzel megszűnik a szervezeti egység működési feltételeinek átláthatósága, ami véleményünk szerint lehetőséget ad a zsebből zsebbe osztogatásra. Megszűnik ezzel a civil kontroll lehetősége is, hiszen nem lehet tudni, hogy aktuálisan mi az igazi tényadat. Úgy tűnik, a szocialista kormány most megpróbált valamicskét korrigálni a Lamperth-féle örökségből, tehát a rendőrség költségvetési támogatása nem csökken az elmúlt négy évben tapasztaltakhoz hasonlóan, hanem nő. Ez pozitív fejleményként mondható el az ágazat szempontjából, és ráfér a 15 milliárd forintos plusztámogatás, amit, jelzem szocialista képviselő barátaimnak, hogy mi is támogatunk.

Azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok eseményei - szeptember 18-a, október 23-a -, úgy látszik, a kormány, illetve a kormánypártok számára is megmutatta, hogy igenis támogatni kell a rendőrséget, szükség van a támogatásukra, nem úgy, mint az elmúlt négy évben, mint ahogy tették, hogy elsorvasztjuk. Beszélünk látható, beszélünk reagáló rendőrségről; azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, szeptember 18-án, ahogy reagált a rendőrség a TV-székháznál, az önmagáért beszél.

De azért egy-két adatot hadd emeljek ki magából a rendőrségi fejezetből is. A rendvédelmi szervek, védelmi szolgálatok 2007-ben kevesebb pénzből fognak majd gazdálkodni, mint 2006-ban. 22,4 millió forint a támogatás csökkenése, személyi juttatásokra 50 millió forinttal költhet kevesebbet, mint a tavalyi évben, igaz, természetesen ez a leépítésben is megmutatkozik: 280 fő helyett már csak 239 fővel számol a tárca. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ is a tavalyi költségvetési előirányzatához képest 30 millió forinttal kevesebb keretből fog gazdálkodni. A személyi juttatások 15 millióval, a dologi kiadások pedig 10 millió forinttal fognak csökkenni. A 2007. évi költségvetésben a tavalyi 485 millió forinthoz képest mindössze 100 millió forintot tartalmaz a lakáscélú beruházások elgondolása, illetve tervezete.

Azt gondolom, képviselőtársaim, hogy ha komolyan beszélünk, és komolyan szeretnénk egy komoly rendőrséget, komoly hadsereget, komoly haderőt, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy a jövőben hova és miképp szeretnénk a támogatásokat adni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 358 2006.11.17. 1:49  1-431

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ecsődi Képviselő Úr! Nagyon tisztelem és becsülöm önt, már csak azért is, mert már második ciklus óta a honvédelmi bizottságban vagyunk. Azt gondolom, jó néhány beszédes adatot kihagyott.

Azzal minden rendben van, és az ellenzék is támogatja, hogy a laktanya-rekonstrukciós programra 2,8 milliárd forintot költ a szocialista-szabad demokrata kormányzat, csak azt elfelejti hozzátenni, tisztelt képviselőtársam, hogy mi volt az elmúlt négy év tendenciája.

Az elmúlt négy évben önök felújítottak a XXI. századi élet- és munkakörülményeknek megfelelően egy szombathelyi laktanyát, egy aszódit, egy egrit. Kérdezem én, mi lett ezeknek a laktanyáknak a sorsa. (Közbeszólások a Fidesz soraiból.)

(20.30)

Felújítottuk, majd bezárjuk őket szépen, több milliárd forintért, gyakorlatilag elkótyavetyéltük utána pedig pár forintért.

Bizottsági ülésen föltettem önöknek azt a kérdést, hogy akkor legyenek kedvesek, nézzünk már mögé a számoknak, hogy az a 2,8 milliárd forint hova fog kerülni majd a jövőben, melyek lesznek azok a laktanyák, amiket felújítani kívánnak, mert nagy a valószínűsége, hogy rövid időn belül ezek a laktanyák fognak majd bezárásra kerülni.

Beszélt élet- és munkakörülményekről. Azt gondolom, beszédes a szám a költségvetésben. Ha megnézzük, 685,5 millió forintot munkába járásra, ingázásra szeretnének majd a jövőben költeni, ugyanakkor egy forint nincs arra, hogy önök valamilyen szinten lakásokat szeretnének esetleg építeni. Már csak azért is szeretném idézőjelben ezt elmondani, merthogy az egri zászlóalj át fog diszlokálni Debrecenbe, nagy a valószínűsége, hogy családok, katonák fognak áttelepülni majd ezáltal, csak kérdés az, hogy hova, és milyen körülmények közé.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 372 2006.11.17. 1:50  1-431

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, a bizottsági ülésen is már szót ejtettünk arról, hogy a Magyar Honvédség létszámát a jövőben 4100 fővel tervezik csökkenteni, amit már a költségvetésbe is beírtak, hogy 9 milliárd forintot fognak önök erre szánni. Azt gondolom, az elgondolkoztató, hogy ha a maradék 24 ezerből még elküldünk 4100-at, akkor mi lesz a Magyar Honvédség sorsa.

Azt mondta képviselőtársam, illetve úgy fogalmazott, hogy igen, a Gripen-program 27 milliárd forintot felemészt, de ezzel szemben a haditechnikai fejlesztésekre csak 1,1 milliárd forintot tervez a tárca. Itt képviselőtársam fölsorolta a gépjárműtendert, a rádiótól kezdve minden egyéb történetet.

Azt gondolom, ha rámutatna nekem, hogy a költségvetésben hol található, akkor megnyugodnék, de jelen pillanatban erről szó nincsen.

A NATO-felajánlásokkal kapcsolatban, ha visszaemlékszünk, a bizottsági ülésen megkérdeztem, hogy a Mistral ütegeket fölajánlották-e a NATO-ba, mire az államtitkár úr úgy válaszolt, hogy igen, természetes, de nem alkalmazhatók. Kérdés, hogy miért nem. Hát azért, mert éppenséggel az ellenség-barát felismerő rendszert még nem volt képes az elmúlt időszakban sem beszerezni a tárca. Illetve most elindítottak egy tendert, de még ez sem elégíti ki azt, hogy hadműveleti vagy bármilyen kötelékben ezek a NATO-ban alkalmazhatóak legyenek.

Szóval, ha azt gondoljuk, ahogy képviselőtársam itt megfogalmazta, hogy ez egy szűkös költségvetés, akkor én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a költségvetés nem biztosítja a honvédelmi törvényben és más jogszabályokban megfogalmazott honvédelmi feladatok teljesítését, sőt veszélyezteti a Magyar Honvédség megmaradását és békehadműveletekben való részvételét.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz és a KDNP padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
36 206 2006.11.21. 7:04  111-225

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Soltész Miklós képviselőtársam bevezetőjében már utalt arra, hogy egyugyanolyan törvényt tárgyalunk egyszer októberben, tárgyalunk egyszer novemberben, mi a különbség a kettő között. Több képviselőtársam, illetve az elnök úr is utal rá, hogy szűkösek a keretek a paragrafusokkal kapcsolatban, de hogy csak a tárgynál maradjak, a 2. §-sal kapcsolatban szeretném hozzászólásomat megtenni, ez pedig a hivatásos szolgálatot teljesítőkre, illetve a nem hivatásos szolgálatot teljesítőkre, katonákra, rendvédelmi dolgozókra vonatkozik.

Mondhatjuk azt, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjkedvezményeinek a megvonása a mostani célja a kormánynak. Ezzel a kormány megtette az első lépést a fegyveres testületek szolgálati viszonya korkedvezményének szűkítésére. Menjünk egy picit vissza kályhához, hogy hol is kezdődött ez. Azt gondolom, államtitkár úr nagyon jó tudja: szeptember első hetében volt az a bizonyos ominózus kormányülés, ahol a kormány elfogadta a nyugdíjkedvezmények szűkítését. Szeretnék egy kicsit idézni ebből a szeptember eleji jegyzőkönyvből: "A szolgálati jogviszonyt már megszerzett személyek továbbra is jogosultak - a jelenlegi jogosultsági feltételekkel - a szolgálati nyugellátásra, azonban ellátásukat - az általános társadalombiztosítási nyugellátás szabályait alkalmazva - az elért életkereset átlaga alapján kell számolni."

Foglalkoznak a 20-25 éves szolgálati nyugdíjjal is, ami az állományt már megrendítette, és tudjuk nagyon jól, a szakszervezetek is felhívták már a figyelmet, hogy már több ezren készülnek nyugdíjba, mert nem tudják, hogy jelen nyugdíjszámítások alapján mi fog rájuk vonatkozni.

De hogy még idézzek a kormányhatározat egy részéből, ami kiemeli a hatásait: "Évente átlagosan 2-5 ezer fő új szolgálati nyugdíjassal számolva a fenti intézkedések teljes körű bevezetését követően a megtakarítási hatása évi mintegy 2-4 milliárd forint lehet." Ez a kormányhatározatban van, azt gondolom, nem vitathatjuk ezt a kérdést. Szóval, megtakarításról beszélünk, évi 2-4 milliárdról.

De ugyanakkor a kormánynak ez a határozata aggályokat is megfogalmaz egy elég szűk mondatban, és azt gondolom, hogy itt egyetértés lehet az államtitkár úr és köztünk. Így fogalmaz: "Az intézkedés nyilvánosságra kerülése a feltételeknek megfelelő személyek körében tömeges nyugdíjbavonulási hullámot válthat ki." Nos, államtitkár úr, mit is jelenthet ez a tömeges nyugdíjbavonulási hullám?

Kicsit utalva mind Béki Gabriella képviselő asszony, mind pedig Filló Pál képviselőtársam hozzászólására, hogy a szakszervezetekkel való egyeztetés pontosan mit is takart önöknél, egypár mondatban felsorolnám a szakszervezeteknek a hozzám eljuttatott aggályait.

Tömeges elvándorlás várható a megszorítások elől a kedvezményes nyugdíjba. Ellehetetlenülés vár a munkában maradókra. A fiatalok elvándorlása a szervektől, mert egy garancia volt számukra eddig a biztos nyugdíj. Rosszak a munkakörülmények, minden kedvezményüket eltörölték, már csak a korkedvezményes nyugdíj maradt számukra, most ezt is elveszik tőlük. A szerveknél dolgozó hivatásosok elbizonytalanodtak.

A szakszervezetek szerint a nyugdíjakkal kapcsolatban bizonytalanság van. A 30 ezres állományból közel 5 ezer embert érint. A szakértők véleménye szerint ezen állomány kiesése a munkából megbéníthatja magát a rendőrséget is.

A korkedvezményes nyugdíjba vonulással a rendőrség elveszíti a rutinos dolgozókat. Jelenleg Budapesten a rendőri állomány átlagéletkora 24-25 év, míg vidéken 28 év. A 35-40 éves generáció kiesésével elvész a használható állomány, és maradnak a rutintalan fiatalok, már ha maradnak ők is.

Azt gondolom, el kellene rajta gondolkodni, hogy október és november között a kormány miért is most nyújtotta be ezt a törvényt, miért is most kerül bele az a paragrafust, hogy a fegyveres, illetve a hivatásos állományt is érinti ez a nyugdíjkorhatár. Ugye, emlékszünk rá, és utaltam is rá, hogy a kormány szeptember elején döntött. Majd utána szeptember 18. és október 23. között történt valami olyan, ami úgy néz ki, hogy elbátortalanította a kormányt, hogy benyújtsa ezt a törvényt, benyújtsa a kormányhatározatban foglaltakat. Budapest utcáin most már, tudjuk, rend van, békesség van, a rendőrök biztosítják a rendet, ezért volt annyira bátor a kormány, hogy benyújtson ismételten a Házhoz egy olyan törvényt, amit gyakorlatilag még le se zártunk.

Gúr Nándor képviselőtársam megint csak említette az Orbán-kormányt. Ugye, előszeretettel szoktak önök visszautalni, hogy nézzünk és gondolkozzunk. Egy összevetést szeretnék tenni képviselőtársamnak a jelen stádium és az Orbán-kormány időszakával: az Orbán-kormány időszakában, 2000-ben volt egy béremelés a rendvédelmi és fegyveres szerveknek, jelen stádiumban a Gyurcsány-kormány pedig nem mást csinál, mint adó- és nyugdíjkedvezményeket von meg az állománytól. Azért el kellene gondolkodni, hogy az egyik kormány jó szándékkal ad, önök pedig, nem tudom úgy fogalmazni, hogy jó szándékkal vagy hogyan, de mindenféleképpen elvesznek.

Államtitkár úr egy hozzászólásában úgy fogalmazott, hogy a kasszát valahogy be kell tömni, és egyensúlyba kell hozni. Én ugyan nem értek hozzá, de a képviselőtársaim felhívták az önök figyelmét, hogy itt ez az úgynevezett hiány, amit per pillanat a költségvetés és a konvergenciaprogram betömésével szeretnének valamilyen szinten egyensúlyozni; azt gondolom, el kellene rajta gondolkodni, hogy talán a saját fizetésükkel kellene példát mutatni. Önök voltak azok, akik az elmúlt négy évben, mint tudjuk, és államtitkár úr fogja a fejét, de azt gondolom, hogy miniszterelnök úr volt az a beismerő, aki úgy fogalmazott, hogy négy évig nem tettünk semmit. Úgy gondolom, és egyetértek ezzel, hogy négy évig nem jár a magas fizetés, nem járnak azok a jutalmak sem. Én azt kérem képviselőtársaimtól, illetve a kormány tagjaitól, hogy mutassanak példát, mutassanak példát abban, hogy leteszik a fizetésüket, hozzájárulva ezzel a költségvetéshez, és nem a rendőröktől, nem a fegyveres szervezetektől és nem a pékektől, a buszvezetőktől fogjuk megvonni a jövőben azt a támogatást és azt a kedvezményt, amit lehet.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 28 2007.05.22. 0:15  19-37

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy a bizottsági elnök úr, Lázár János úr már fogalmazott, a honvédelmi és rendészeti bizottság május 9-én megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatták képviselőtársaim.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 286 2007.05.29. 5:21  275-295

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! E késő esti órákban nem mennék már bele a részletekbe, mert képviselőtársaim már felidézték, hogy mikor kezdődött és hogyan ért véget ennek az országgyűlési határozatnak az ötpárti összegyúrása. De azért szeretnék kitérni egy-két olyan kérdésre, amivel kapcsolatban módosító javaslattal is éltünk, és bízom benne, hogy a tárca vezetése ezt megfontolja.

Az ötpárti tárgyalások során elsődlegesen a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség rögzítette azt, hogy a Magyar Honvédség képes legyen az alkotmányban rögzített feladatai, valamint nemzetközi feladatai ellátására.

(22.50)

Az országgyűlési határozat ezt tartalmazza, ebben nincs is vita közöttünk.

Ami viszont kimaradt, és amire Vadai Ágnes képviselő asszony is utalt, az egyrészről a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, összességében a katonai felsőoktatás jövőbeli garanciája, az, hogy lesz-e tisztképzés, és az a tradíció - és nem csak a tradíció miatt -, hogy lesz-e utánpótlása a Magyar Honvédségnek. Ez mindenképpen fontos lenne, ha már az az ígéret hangzott el a kormány, illetve a tárca részéről, hogy nem fogjuk kétévenként módosítani ezt az országgyűlési határozatot. Ezt tényleg egy hosszú távú országgyűlési határozatnak képzeljük el, itt van egy 10-15 éves hosszú távú ciklus is megjelölve.

Azért is tértem ki erre az úgynevezett hosszú távúra, mert ezen is sokat vitatkoztunk, ugyanis 2002-ben, a kormányváltás bekövetkeztekor az akkori honvédelmi miniszter úr - ha lehet így fogalmazni - másfél évenként hozta be ezt az úgynevezett országgyűlési határozatot, és másfél évenként valamilyen hepp vagy nem tudom mi mentén mindig módosítottuk. Maximálisan egyetértek abban Vadai Ágnes képviselő asszonnyal, hogy ez az országgyűlési határozat ne csak egy papírra vetett, valamilyen nem létező vagy létező dokumentum legyen, hanem a valós végrehajtása is történjen végre meg.

Három dolgot említettek meg képviselőtársaim a védelmi kiadásokkal kapcsolatban. Kormányok jönnek, kormányok mennek, de a védelmi kiadásokra szánni kell pénzt. Egyértelmű, hogy a Magyar Honvédséget fenn kell tartani, azokat a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, amiket akár a mostani, akár az előző, akár a jövőbeni kormány akár az ENSZ-szel, akár az EBESZ-szel, akár a NATO-val kapcsolatban megígér, illetve felajánl, a jövőben természetesen végre kell hajtani.

A minőségi életpályamodell kérdését Mécs Imre képviselőtársam és Kis Zoltán képviselőtársam is felemlítette. Így van! Amikor kitértem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, akkor kitérek többek között a tiszthelyettesképzésre is. Ott is egy egészséges létszámot kell kialakítani. Az országgyűlési határozat tartalmazza, hogy mi lehet az úgynevezett egészséges határ.

Ha a továbbiakban arról beszélünk, hogy esetleg mi hiányzik még - s ez az ötpárti tárgyalásokon is felmerült -, akkor a tartalékos rendszert kell megemlíteni. Tudjuk nagyon jól, hogy az Országgyűlés asztalán van a Simicskó képviselőtársam által benyújtott javaslat a honi gárdával kapcsolatban, és azt kéri, hogy foglalkozzon ezzel az Országgyűlés. Teljesen mindegy, hogy ezt nemzeti gárdának vagy honi gárdának hívjuk, abban egyetérthetünk a patkó innenső és a túlsó oldalán is, hogy a Magyar Honvédségnek szüksége van egyfajta tartalékos rendszer felállítására. Az nem működőképes, ami 2002-től mostanáig van, hogy a tartalékos rendszerbe összesen 37-en jelentkeztek eddig, de lehet, hogy már 38-an, és talán még név szerint is fel lehetne őket sorolni. Valamilyen szinten be kellene indítani ezt a rendszert.

Van egy másik törvény is az asztalunkon, amely a rendőrség és a határőrség integrációjára vonatkozik, ami azért is lényeges, mert egyfajta tartalékot a Magyar Honvédségnek a határőrség adott. Ezt pedig pótolni kell. S ha már hosszú távon gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy ezt az országgyűlési határozatot a jövőben nem szeretnénk évente vagy kétévente módosítani, hanem azt mondjuk, hogy felülvizsgáljuk, és a tárca ígéretet tesz arra, hogy ennek a végrehajtását felügyeli, illetve végre fogja hajtani, akkor foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, akár úgy, hogy az országgyűlési határozatba beletesszük, mondjuk, külön alpontként, hogy garanciát vállal rá, vagy pedig a képviselőtársam által benyújtott országgyűlési határozatról elkezdünk tárgyalni.

Röviden ennyit kívántam elmondani. Ha az általam említett módosításokat, illetve apró javaslatokat megfontolja a kormány, akkor kivételesen ötpárti egyetértés is lehet egy országgyűlési határozatban, ez az országgyűlési határozat a Magyar Honvédség hosszú távú jövőjét is megalapozhatja, és ezáltal az állományon belül a morális és egyéb válságok stabilizálódhatnak, kialakulhat egy hosszú távú életpályamodell, és ez stabilizálhatja a helyzetünket akár a NATO-ban, akár hazánkban.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
76 290 2007.05.29. 1:53  275-295

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg rövid leszek, és ígérem, hogy ez lesz az utolsó kétpercesem, amely egyben az első is. Tisztelt képviselő asszony, azt gondolom, hogy nem beszélünk el egymás mellett. De tudjuk nagyon jól, a tárcának vannak olyan elképzelései, hogy képzéseket vásárol más egyetemeken. Az a katonai képzés és az a tradíció, amit a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem végrehajt, mindenképpen fontos. Azért gondoljuk azt, hogy garanciákat kell adni a tiszti állomány képzésében, mert ha a jövőben valaki elvégzi a műszaki egyetemet, majd a tárca elképzelése szerint egy hét-nyolc hónapos gyorstalpalón részt vesz, az nem lesz egyenértékű azzal, mintha a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen sajátítja el a vezetési és egyéb irányítási feladatokat, illetve kapja meg a képzést. Épp a tévévitáról jöttünk, ahol pont erről szólt a történet. Van a kormánynak egy határozata, amely úgy szól, hogy egybeolvasztja a Rendőrtiszti Főiskolát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, ami pillanatnyilag még lóg a levegőben, és az intézményvezetők még nem tudják, hogy szeptember 1-jével mi fog megvalósulni.

Többek között ezeket a kérdéseket kellene tisztázni, ezekre a kérdésekre kellene garanciákat adni, a felsőoktatásra és kifejezetten a katonai tiszti képzésre. Ha ezeket a garanciákat biztosítjuk, akkor biztosítjuk a Magyar Honvédség utánpótlását és azt, hogy misszióban - mert szó volt itt a misszióról is - olyan kiképzett tisztek fogják irányítani a zászlóaljakat, akiknek a tevékenysége a Magyar Köztársaságnak is a becsületére válik.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
78 410 2007.06.04. 2:02  403-415

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést kérek, hogy e késői órákban szót kértem, de egy-két gondolatot mindenképpen szeretnék önökkel megosztani.

Vadai képviselő asszony visszanyúlt a 1998-2002-es időszakra a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatban. (Babák Mihály: Mindig ezt csinálja!) Azt gondolom, pont az 1998-2002-es időszakot lehetne a rendőrség szempontjából pozitívan értékelni, ugyanis 2000-ben volt egy olyan béremelés, amit a mai napig emlegetnek a rendőrök, de ugyanígy a katonák is.

De továbbmegyek; nem említette képviselő asszony a honvédelmi és rendészeti bizottságot. Azt gondolom, hogy tapasztalt képviselők vagyunk ebben a kérdésben. Ha a kormányzat részéről nemkívánatos egy bizonyos téma megszavazása, akkor - mivel többség van a kormányoldalon a szakbizottságokban - egy gombnyomással és ügyrendi javaslattal gyakorlatilag leszavazzák és bezárják a napirendet.

Én mindenképpen amellett érvelnék, hogy ez a vizsgálóbizottság paritásos alapon jöjjön létre. Ahogy Mécs képviselőtársam felvetette a napi, illetve az elmúlt időszakok eseményeit, ha megnézzük az 1. és 2. pontot, amit képviselőtársaim előterjesztettek, hogy mi lenne a vizsgálandó rész, ami témába vág, nagyon sajnálom, hogy nem a rendőrségi törvény előtt jön létre ez a bizottság, mondván, milyen kormányzati döntések, intézkedések, mulasztások vezettek a magyar rendőrség morális válságához. Ha belegondolunk az elmúlt időszakba, és nemcsak a sajtóhírekbe, hanem már az új főkapitány is nyilatkozta, hogy több ezren kívánják elhagyni a pályát egy kormánydöntésből kifolyólag - célozhatunk itt a nyugdíjazásra, illetve egyéb kedvezmények elvonására -, nos ez pont beleillik ebbe a képbe. Azt gondolom, kormánypárti képviselőtársaimnak fel kell vállalniuk azokat a döntéseket, amiket az elmúlt évben vagy az elmúlt négy-öt évben meghoztak.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 56 2007.06.05. 6:45  18,47-59

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Tisztelt Vendégek! A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Már az itt, az elején szeretnék annak nyomatékot adni, hogy a Fidesz-Polgári Szövetség nem támogatja a törvényt. Koncepcionálisan nem értünk egyet azzal a kormányzati törekvéssel, hogy szinte minden munkakör civilesítésre kerül a rendvédelmi szerveknél. Ez a folyamat több tízezer munkavállalót érinthet. Az ő véleményükre természetesen nem kíváncsiak a kormányzati döntéshozók.

Fontos kiemelnem, hogy a törvényjavaslattal azért sem tudunk egyetérteni, mert teljesen szakít a polgári kormány idején meghonosított és törvénybe foglalt elvekkel. Annak idején, a kormányzati pozícióban azon voltunk, hogy a hivatásos dolgozók életpályamodellt kapjanak, biztosan tudják tervezni jövőjüket, pontos képet alkothassanak előmenetelükről, irányaikról. Ezzel szemben az előttünk fekvő javaslat az áthelyezésekre, kvázi leépítésekre helyezi a hangsúlyt, nincs itt már szó pontos, tervezhető jövőről, elérhető egzisztenciáról.

Nézzük, hogy mi a kormány célja! A javaslat indoklása szerint a módosítások a Hszt. vonatkozásában: alapvetően a hivatásos szolgálati beosztások meghatározására, a pályázati kötelezettség, a kötelező próbaidő előírására, a felmentési időre, valamint a szakmai alkalmatlanság miatti felmentésre vonatkozó szabályok korrekciójára kerül sor. Úgy gondoljuk azonban, hogy ez alapvető problémákat vet fel. A módosító javaslatainkat benyújtjuk, és azokból pontosan kiderül, hogy mik az aggályaink. Kérjük a kormánypárti oldalt, hogy fontolja meg elképzeléseinket, és támogassa azokat.

Mint az előzőekben említettem, a civilesítési folyamattal alapvető elvi problémák vannak. Nem az a gond, hogy bizonyos munkaköröket köztisztviselőkkel vagy közalkalmazottakkal kíván feltölteni a kormány, hanem azzal, hogy a hivatásos állományban dolgozó munkavállalókat egy pillanat alatt meg kívánja fosztani azoktól a még létező előnyöktől, amelyeket munkába állásuk idején megígértek nekik. Úgy látjuk, hogy a kormányzat törekvése egyértelműen arra mutat, hogy a civilesítés útján milliárdokat spóroljon meg magának, szigorúan a költségvetési szemléletet követve. Ezzel az állásponttal alapvetően nem értünk egyet.

A törvényjavaslat indoklásában arról is tájékoztat az előterjesztő, hogy a tervezett hivatásos szolgálati viszony és a köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony közötti átjárhatóság szabályainak megteremtése érdekében is tartalmaz rendelkezéseket.

(12.00)

Ez természetesen összefügg a már említett civilesítési folyamattal. Meg kell hogy jegyezzem, az előterjesztés logikailag pontosan előkészített anyag, nagyon ügyes szerkesztés. Meg kell azonban jegyezni, hogy a jelenleg még hivatásos állományban dolgozók bizony nem repdesnek az örömtől, és nem díjazzák a kormány munkáját.

Mint már említettem, frakciónk több módosító javaslatot is benyújt a törvénytervezethez. Szeretnénk elérni, hogy a civilesítés folyamatát feltartóztassuk.

Nézzük a részleteket! Nem értjük pontosan, hogy a normaszövegben található új rendelkezések a próbaidőre vonatkozóan miért szabnak meg legalább 3, de legfeljebb 12 hónapig terjedő intervallumot. Tudom, hogy a most tárgyalt négy javaslat összefüggésben van egymással, ez az előttünk fekvő javaslat indoklásából is kiderül. De az egységesítés szerintem ebben az esetben indokolatlan. A jelenlegi hatályos Hszt.-ben próbaidőre 12 hónap van megadva. Szerintem ez hosszú idő, figyelembe véve az utóbbi hetek, hónapok eseményeit, a próbaidőt 6 hónapban kellene maximalizálni. Ennek érdekében módosító javaslattal is fogunk élni.

A felmentési időre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket teljes mértékben át kívánja írni az előterjesztő. A jelenlegi hatályos törvény szerint a felmentési idő egységesen 6 hónap, azonban a normaszöveg differenciálná a felmentési időintervallumot, attól függően, hogy a munkavállaló hány évet töltött a szolgálati jogviszonyban. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi 6 hónapos felmentési időt legalább 2 hónapban, de 8 hónapot nem meghaladó idősávban határozza meg úgy, hogy a 2 hónapos felmentési idő a szolgálati viszonyban töltött évek után hosszabbodna meg. Az előterjesztés szerint 4 év után 1 hónappal, 8 év után 2 hónappal, 12 év után 3 hónappal, 15 év után 4 hónappal, 18 év után 5 hónappal, 21 év után 6 hónappal. Mit is takar ez? Azt, hogy még a felmentési időn is spórolni kíván a kormány. Bizonyos differenciált felmentési idő törvénybe iktatásával a munkavállalók kárára sáfárkodik a kormányzat. Megszorítás ez? Bizony az.

A 15. §-ban az indoklás szerint a miniszteri rendeletek szabályait foglalná törvényszövegbe. A kitüntetési rend megváltoztatásáról van szó, újabb stallumok adományozásáról. Miről is van szó? Arról, hogy a vezetők által kiemelt dolgozókat tanácsosi vagy főtanácsosi címmel jutalmaznák, amely megtiszteltetés mellett kiemelt illetményemelkedés is járna. Ez azt jelenti, hogy a kitüntető cím mellé tanácsosi ranggal az illetményalap 25 százalékát kapná a delikvens, főtanácsosi ranggal pedig annak 50 százalékát, kvázi kiemelt fizetésbónuszként. Furcsa ez a módosítási javaslat, hiszen olyan, mintha ez pluszként, kedvezményként jelenne meg, azonban a kitüntető címeket csak a kedvezményezettek vehetik igénybe. Úgy gondoljuk, a hatályos törvény rendelkezései megfelelően szabályozzák a kitüntetési rendet, nincs szükség ezeknek az elképzeléseknek törvénybe foglalására.

Továbbiakban nem értünk egyet a Hszt. 6. §-ának hatályon kívül helyezésével. Az esélyegyenlőség garantálásának törvényből való kiemelése etikátlan és szakmailag is megalapozatlan, tekintettel arra, hogy az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget egyetlen tollvonással kívánják megszüntetni.

Tisztelt Képviselőtársaim! A fenti indoklások alapján a Fidesz nem támogatja a javaslatot. A rendvédelmi szervezetek állományába tartozó dolgozók életük kockáztatásával kötelesek teljesíteni feladatukat. Ennek fényében elfogadhatatlannak tartjuk, hogy számos alkotmányos joguk gyakorlásáról le kell mondaniuk a javaslat elfogadása esetén. Több ezer hivatásos e hetekben, hónapokban attól fog félni, hogy mikor éri el őt is a civilesítés.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
79 68 2007.06.05. 3:48  18,59-71

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! A Honvédelmi Minisztérium által beterjesztett, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló javaslatot a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselői nem fogják támogatni. Mint arról a másik előterjesztésben már szóltam, az előző napirendnél, a Hszt. módosításánál magam is megjegyeztem, a négy ma délelőtt tárgyalt javaslat összefüggésben van egymással. A kormányzati elképzelések egységes irányba mutatnak, mind a köztisztviselői, mind a közalkalmazotti, mind a fegyveres és rendvédelmi, mind a honvédség állományában dolgozó hivatásos és szerződéses katonák vonatkozásában.

(12.30)

Ezen egységesítés szerintünk koncepcionális hibákat tartalmaz, és ez a honvédségi állományban dolgozókra vonatkozó szabályoknál is megfigyelhető.

Elöljáróban meg kell jegyeznem, a Fidesznek aggályai vannak a civilesítési folyamattal kapcsolatosan, nemcsak a fegyveres és a rendvédelmi szerveknél dolgozók tekintetében, hanem a katonák viszonylatában is. Nézzük, mit javasol a kormány, és mi az, amivel nem értünk egyet. A javaslat indokolása szerint a foglalkoztatási jogviszonyok felülvizsgálata során a közszolgálati reformmal összefüggően az Államreform Bizottság javaslatai alapján határozza meg, illetve maga a kormány teszi ezt a javaslatot a törvény benyújtása során.

A törvényjavaslat szól a kötelező próbaidő kitöltésének szabályairól, a felmentési idő differenciáltságáról, a hivatali szervezeten belül történő átminősítésekről, a tárca civilesítéséről. A javaslat részletesen szabályozza továbbá a fegyelmi eljárások pontosítását. Nem értünk egyet a javaslat tartalmi, a civilesítést érintő elképzeléseivel. Mint azt már az előző javaslat vitájában is elmondtam, úgy látjuk, a kormány csupán költségvetési szempontokat vesz figyelembe, amikor a civilesítési folyamat felgyorsításáról beszél, nincsenek tekintettel a munkavállalók érdekeire.

A felmentési idő csökkenésével kapcsolatosan koncepcionális aggályaink vannak. A törvényjavaslat illeszkedik abba a csomagba, amelyet ma délelőtt tárgyalt a Ház, azonban meglátásom szerint a felmentési idő differenciálásáról szól, és abban sok hibát látunk. A javaslat szerint a felmentési idő legalább két hónap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. A két hónapos felmentési idő a szolgálatban töltött 4 év után egy, 8 év után kettő, 12 év után három, 15 év után négy, 18 év után öt, 21 év után hat hónappal meghosszabbodik. A javaslat tehát szakít a hatályos Hjt. rendelkezéseivel, amely szerint hat hónap, de a szerződő felek ennél rövidebb időben is megállapodhatnak.

A próbaidő kitöltésével kapcsolatban is vannak ellenvetéseink. A javaslatban legalább három, de legfeljebb hat hónap próbaidő kikötésével nem értünk egyet. Meglátásom szerint a hatályos Hjt. megfelelően szabályozza a próbaidő kikötésének feltételeit hat hónapos időintervallumban.

A 21. § az illetménypótlékok, az illetményalap százalékos megosztásáról rendelkezik a katonaorvosok, egészségügyi tisztek, tiszthelyettesek délutáni, illetve éjszakai pótléka tekintetében. A benyújtott módosító javaslataink szerint a délután pótlék 0,75 százalékkal, az éjszakai pedig 1,5 százalékkal lenne több. Remélem, a kormánypárti képviselők egyetértenek abban, hogy az e beosztásban dolgozó katonák fontos feladatot látnak el, ezért magasabb pótlék indokolt számukra.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz már említett érvei alapján nem támogatjuk a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
86 87 2007.06.25. 1:19  82-88

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Egy kérdésben egyetértünk, abban, hogy a rendőrség komoly dolog, és azt nem érdemes gyakorlatilag félvállról venni. De csak egy picit a visszatekintésről: 2005-ben szüntettek meg öt darab rendőr-szakközépiskolát, ami ellen az akkori ellenzéki pártok tiltakoztak, hisz tudtuk nagyon jól, hogy utánpótlásra van szükség.

De ha már a közrendről, közbiztonságról beszélünk, amit Kontrát Károly képviselőtársam kiemelt, azt a 639 státust föl lehetett volna tölteni annak az öt rendőr-szakközépiskolának a hallgatóiból manapság, és azok 90 százaléka a közrendből, az utcáról hiányzik. Ha elgondolkozunk azon, hogy ma a kormányzat a közrendet, a közbiztonságot kockára téve, a mostani állapotokat és az elmúlt időszak állapotait figyelembe véve - akkor látjuk azt, hogy önök félvállról kezelik a rendőrség mostani, jelenlegi állapotát.

A miniszter úr válaszolt arra, hogy a határőrségtől majd hányan fognak jönni a rendőrség kötelékébe. Csak egy pontosítást szeretnék, miniszter úr, a határőrség egyenrangú szolgálati ágként fog betagozódni, úgy tudom, majd a rendőrségbe, így gyakorlatilag nem közrendi közfeladatokat fognak ellátni, hanem a mélységi felderítésben fognak majd részt venni.

Ezért sajnos válaszát nem tudom elfogadni. (Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 92 2007.09.10. 3:06  91-97

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Asszony! A hazai helyzetet ismerve, többször ábrándozik az ember arról, hogy milyen jó lehetne, mondjuk, Izland vagy Luxemburg szintjére jutni. Gazdaságuk erős, az infláció és a munkanélküliség alacsony, az emberek átlagéletkora jóval magasabb, mint nálunk. Évtizedek óta jobban élnek, mint mi.

Amennyiben azonban a magyar sajtóban olyan cikkek jelennek meg, amelyek Izland és Luxemburg hadseregével hasonlítják össze a magyar honvédséget, pironkodnunk kell. A hetekben több cikk is napvilágot látott, és a hadseregünk siralmas állapotáról számol be. Idézet a cikkekből: "Súlyos értékelésre számíthatunk az Észak-atlanti Szövetségtől, amint a statisztikai adatok kiderülnek, hogy hazánkban 2008-ban a GDP 1 százaléka alá kerülhetnek a védelmi kiadások." - írják a jelentéstevők.

(17.20)

A PR-eseményekben, csillogó-villogó díszszemlékben gondolkodó Szekeres Imre tudatában van annak, hogy ez a védelmi kiadás már csak a nemzeti haderővel nem rendelkező Izlandhoz vagy a 900 fős katonaságot fenntartó Luxemburg szintjéhez lesz hasonlítható. Magas rangú tisztek leírják, hogy a Honvédelmi Minisztérium eddig még takarózhatott azzal, hogy Spanyolország, Litvánia, Kanada, Csehország, Belgium védelmi kiadása is velünk teljesen hasonló mértékben marad majd el az elvárt szintektől, mostantól azonban erre sem lesz lehetőség.

Súlyos megállapítások ezek, ám a legfontosabb és egyben legriasztóbb mondat a következőképpen hangzik: "A haditechnikai fejlesztések és a beruházások alacsony szintje már rövid távon is biztonsági kockázati tényezőt hordoz magában."

A hadsereg valós helyzetét pontosan ismerő tisztek a külföldi missziókkal kapcsolatban leírják azt is, hogy a NATO-műveleti részvétel tekintetében Magyarország a 14. helyet foglalja el a tagországok között, ami kedvezőbb, mint ami a gazdasági fejlettség vagy a védelmi kiadások sorrendjéből következne. Mit is jelent ez? Azt, hogy a magyar kormány eminens módon próbál megfelelni a NATO-ban azzal, hogy a honvédséget túlvállalásra kényszeríti, azonban az ország védelméhez szükséges pénzt nem biztosítja a hadseregnek.

A helyzet tehát tragikus. Káosz és káosz. Ez az eredménye a szocialisták tevékenységének a honvédelem területén is. Hozzá nem értésük következtében évről évre kevesebb jut a magyar haderőnek. Ha így haladunk tovább, a Magyar Honvédséget csak a történelemkönyvekből ismerheti meg a jövő nemzedéke.

Tisztelt Államtitkár Asszony! Igaz-e az a hír, hogy a honvédelmi tárca költségvetése 1 százalék alá csökkenhet? Hogyan számol el azzal a Gyurcsány-kormány, hogy a haditechnikai fejlesztések és a beruházások alacsony szintje már rövid távon is biztonsági kockázati tényezőket hordoz magában? Ebben a helyzetben is az Andrássy útra tervezett díszszemléről ábrándozik-e a miniszter úr?

Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
87 96 2007.09.10. 1:08  91-97

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Együtt hallgattuk végig Szekeres urat meghallgatásán, amikor miniszterjelölt volt, akkor ő határozott és kemény mondatokat mondott azzal kapcsolatban, hogy képviselni fogja a szakma érdekeit.

Ha államtitkár asszony a Népszabadságot a jobboldalhoz közeli újságnak tekinti, akkor el kellene olvasni annak hasábjait. Ott magas rangú volt dandártábornokok nyilatkoznak mint szakma, hogy jelen pillanatban a Magyar Honvédség keretén belül mekkora káosz uralkodik, magát a rendszert gyakorlatilag az összeomlás fenyegetheti. Nem én írtam le ezeket a mondatokat, a Népszabadság hasábjain megtalálható.

Azt gondolom, ha már most a szakma kiáll, elmondja, jelzi a problémákat a politika irányába, akkor mindenféleképpen fontos lenne, ha maga a kormány, maga a miniszterelnök, aki gyakorlatilag - ezt idézőjelben mondhatjuk - a kormányzásával káoszt okozott ebben az országban, picit meghallgatná a szakma hangját, és ebből fakadóan bízom benne, hogy nem fog 1 százalék alá csökkenni a költségvetés.

Válaszát sajnos nem tudom elfogadni. (Szórványos taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
93 290 2007.10.01. 5:53  241-295

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Kicsit megdöbbentem, mert Rába képviselőtársam hozzászólásánál azt gondoltam, kicsit visszamegyünk a kályhához, és a felvezetőben elmondja, hogy valójában miből alakult ki ez a mostani előterjesztés.

Menjünk vissza kicsit az időben, elég csak tavaly őszig. Volt egy kormányhatározat, amelyhez képest gyakorlatilag a parlament elfogadott egy nyugellátásról szóló törvény I.-t, majd a rendőrök rendet csináltak Budapest utcáin, Önök behozták a nyugellátásról szóló törvény II.-t, onnantól kezdve arról szól a dolog, hogy ezt mostani törvényt és határozatot be kellett nekik terjeszteni; azért, mert a kormányhatározatból fakadóan is az úgynevezett nyugellátást, nyugdíjrendszert valamilyen szinten változtatni kell.

Így eljutottunk a napjainkig, úgy, hogy beterjesztették ezt a számomra csak az mondható, hogy salátatörvényt, ezt a csomagot, amelyet azért Gál képviselőtársam is picit pedzegetett, és a bizottsági ülésen is azért ki tudta fejteni ezzel kapcsolatban, hogy egy normális nyugdíjrendszert kell majd valamilyen szinten megalkotni. Egy olyan normális nyugdíjrendszert, amelyet majd a jövőben - lehet, hogy fél év vagy egy év múlva, lehet, hogy két hónap múlva - fog tárgyalni a Ház. Azt gondolom, ez a mostani előterjesztés nem más, mint toldozgatás-foldozgatás. De ha megkérdezzük az állomány tagjait vagy az érdekvédelmi szervezeteket, egyik sem fog pozitívan nyilatkozni ebben a kérdésben.

Ha már arról beszélünk, és képviselőtársam úgy fogalmazott, hogy 15 év társadalombiztosításban benne kell lenni - valami ilyen volt a mondatban -, akkor nem értem, hogy az előterjesztés 9. §-ában 2010. december 31-et határoznak meg. Ugyan nem tudom pontosan, hogy nekem mikortól van magánnyugdíjpénztáram, de valószínűleg az állomány többi tagjának sem 2000-től vagy éppen azt megelőzően. Ha azt nézzük, mennyire alkotmányos, vagy mennyire fogja kiállni majd az alkotmányosság próbáját, amit a szakállamtitkár úr is kicsit pedzegetett, merthogy bizonyos réteget képvisel per pillanat ez az előterjesztés, 20-tól 25 évig, mi van azokkal, a rendőrökkel, katonákkal, akiknél ez 17-18 év. Mi a hosszú távú biztosíték nekik?

Több képviselőtársam itt azért megfogalmazta, és azt gondolom - és tényleg nem mindig csak vissza szeretnék térni, de Gál képviselőtársam is mint volt belügyminiszter, megfogalmazta az úgynevezett pályamodellt, a pályaképet -, ha arról beszélünk, hogy a jövőben szeretnénk mindenképpen feltölteni, ahogy a Magyar Honvédség keretén belül most elkezdődött a csapatok feltöltése, ha akár az oktatási rendszert nézzük, akkor elgondolkodom azon, hogy milyen jövőképet tudunk biztosítani. Melyek azok a biztosítékok - és nem tudom, itt van-e még Béki Gabriella képviselőtársam - (Béki Gabriella a jegyzői pulpitusról jelez.) köszönöm, gondoltam, hogy jegyző vagy -, de arról szól a dolog, hogy melyek azok az előnyök, azok a lehetőségek, amelyeket a hivatásos állomány részére tudunk biztosítani.

Tudjuk nagyon jól, és bár a bizottsági ülésen kaptunk kritikát is, hogy nem vagyunk együttműködők, ezt szeretném itt most a Ház falai között cáfolni, azt gondolom, hogy a rendőrségi törvényen belül az ellenzék támogatása, javaslatai az ötpárti egyeztetésen keresztülmentek, és elfogadtuk a rendőrségi törvényt, természetesen úgy, hogy majdan - ha minden igaz, ősszel - újra behozzuk. Tehát azt gondolom, van konszenzus, van kommunikáció az ellenzék és a kormánypártok között, és ha arról beszélünk, hogy megint csak 10-12 ezer fő, de teljesen mindegy, ha csak egy emberről is szólna ez a törvény, akkor is kicsit úgy gondolom, hogy diszkriminatív.

Jelen esetben, a mostani állapotokban - ez a bizottsági felszólalások során is megfogalmazódott - pánikszerűen nyugdíjba vonul az állomány, akár a honvédség, akár a rendőrség részéről nézzük. A napokban beszélgettem - mondván, hogy ezt az előterjesztést is hét végén kaptuk meg - rendőrökkel, kapitányokkal, akik már beadták az eljárást, mert bizonytalannak érzik. Per pillanat, miután ezt az úgynevezett előterjesztést átolvasták, még mindig bizonytalanságot éreznek, abból kifolyólag, hogy most akkor hogyan is lesz majd a jövő évi és az azt követő számítás.

És miért pont a kormányzati kommunikációban, Szekeres Imre miniszter úr által tartott sajtótájékoztatón is megfogalmazott, 2010-es dátumokat használ? Miért pont 2010? Azt gondolom, mindenféleképpen ezekre kellene megadni a választ. Az lenne a legcélszerűbb, legkorrektebb, ha már ki van dolgozva, vagy már elkezdődött a nyugdíjreform vagy nyugdíjrendszer kidolgozása, akkor próbáljuk visszaállítani a jelenlegi állapotokat, próbáljunk valamilyen szinten kompromisszumot találni, és beleilleszteni az úgynevezett nyugdíjrendszerbe a hivatásos állományok tagjai részére majd az akkori nyugállományba vonulást. Per pillanat a most beterjesztett törvény ezen nem segít, csak kicsit toldozgatunk-foldozgatunk, de nagy a valószínűsége - és akár fogadásokat is lehetne kötni -, előbb vagy utóbb, rövid időn, fél-egy éven belül vissza fog kerülni a parlament asztalára, és onnantól kezdve újra fogjuk gombolni a kabátot.

Azt gondolom, kormánypárti képviselőtársaim, gondoljuk át, gondolják még egyszer végig, és vonják vissza ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
103 104 2007.10.29. 1:39  103-110

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, vissza kellene nyúlni két-három mondat erejéig legalább a honvédelmi miniszter úrnak a bizottsági ülésen való meghallgatására, amikor azt mondta, hogy természetesen a honvédelem ügye olyan ügy, ami nem pártügy, az egy pártoktól, ellenzéktől, kormánytól távol tartandó, hosszú távú ügy. Ugyanakkor a napokban sajnos - ha lehet így fogalmaznunk - napvilágot látott, hogy egy újabb pártkatona, illetve egy párthoz kötődő ember, Nagy Imre volt vállalkozó - ismerjük a Caola részéről - a HM EI Rt. részéről kapott egyfajta megbízást a vezetőségbe.

Azt gondolom, államtitkár asszony, hogy ha az elmúlt időszakot és az elmúlt tendenciákat végignézzük az előző időszakban, a Juhász Ferenc vezette Honvédelmi Minisztériumot, akkor már láttunk egyfajta jelzést ebben: ott a HM Currus Rt. irányában egy vezetőt neveztek ki, aki kölcsönadott a miniszter úrnak. Most úgy látszik, hogy ismételten ugyanezt a tendenciát kívánják esetleg folytatni.

Ha belegondolunk és elolvassuk Nagy Imrének az elmúlt időszakban való tevékenységét mint gazdasági szereplő, akkor mindenféleképpen elgondolkoztató az, maga a Caola - privatizálták, és annak volt egyfajta vezetője -, amely kozmetikai szerekkel foglalkozott egyébként, mennyire kötődhet, mondjuk, a biztonságtechnikai, biztonságpolitikai részhez, és többek között mennyire lehet esetleg valamilyen szinten bekötni a pártpolitikába a HM EI Rt.-nél való kinevezését.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
103 108 2007.10.29. 1:05  103-110

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Asszony! Valószínűleg élni fogok ezzel a felajánlásával, és bízom benne, hogy ki is jövök a Honvédelmi Minisztériumból. (Derültség a Fidesz soraiban.) De ha egy picit megnézzük a sajtó nyilvánossá vált adatát, miszerint Szekeres Imréhez, illetve feleségéhez kötődik valamilyen szinten Nagy Imre, azt gondolom, jogos feltenni azt a kérdést, hogy milyen érdekcsoportok, milyen baráti, haveri vagy egyéb gazdasági érdekcsoportok azok, amelyek körvonalazzák majd a jövőben a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményének munkáját. Mindenféleképpen - ha lehet úgy megfogalmaznom - akár a szimpátia, akár bármi más, lehet, hogy az aggódás beszél az ellenzékből, ugyanis ismerjük '90-től egészen, mondjuk 1994-96-ig a privatizációval kapcsolatos folyamatokat, ismerjük azokat az egyéb álláspontokat, miszerint összevonások, privatizációk történhetnek meg még a honvédelmi fejezeten belül a háttérintézmények részéről.

Azt gondolom, ismételten csak az aggodalmunkat fejezzük ki, és legyen kedves, államtitkár asszony, ezt így is kezelni.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
110 269 2007.11.14. 2:00  252-276

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Államtitkár úr figyelmét szeretném felhívni a kormány képviselőjeként, hiszen kormánypárti oldalról mind az SZDSZ, mind az MSZP is hozzászólt abban a kérdésben, és egyetértett ellenzéki képviselőtársaim mondanivalójával, hogy a rendőrök azonosítása mennyire fontos, és ez gerincét képezi a mostani törvény módosításának. Szeretném felhívni a figyelmet arra, amivel magam a napokban találkoztam, hogy a Köztársasági Őrezrednél kiosztottak egy új kártyát. Ha kimegyünk, találkozhatunk egy arcképes igazolvánnyal, amivel alapjában nem lenne probléma mindaddig, amíg az a szám, ami alatta van, nem egyezik az igazolvány számával. Az, hogy a Köztársasági Őrezred felirat alatt ott van egy Security felirat, azt gondolom, egyik törvénynek sem felel meg. Azt gondolom, egy Police felirat az egyetlen, ami ma elfogadható.

Mindenféleképpen szeretném most itt államtitkár úr figyelmét is felhívni erre, mert azt gondolom, ha azonosításról beszélünk, akkor ezek az alapvető dolgok jó lenne, ha valamilyen szinten bekerülnének, akár biztosítékként is. A tavaszi események kapcsán tudjuk, hogy volt a rendőrség részéről egy nagyon komoly és átfogó csapaterőben mozgás, akár a sisakos, akár egyéb azonosításra gondolok. A jövőben, úgy gondolom, mindenféleképpen követendő példa, hogy ez a vonal induljon meg. De az, hogy per pillanat egy ilyen mozzanat, egy ilyen igazolvány, ami kint van, és az arcképen és a néven kívül minden más adat picit csúsztatás, vagy nem található meg, mindenképpen figyelemfelhívás.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 238 2007.11.19. 0:56  237-240

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy jó módosító javaslatra szeretném felhívni a figyelmet, amit, mondhatom azt, hogy konszenzussal - a bizottsági ülés végén, az egyebek napirendi pontnál - sikerült megalkotni mind a kormány, mind az ellenzék részéről. Azt gondolom, ez a módosító javaslat a jövőben ráadásul még a tárca részére egyfajta mozgásteret fog majd adni, hiszen egy szót vettünk ki, mert az előterjesztésben volt egy "legfeljebb" szó, amit a képviselőtársaink nem igazán tudtak értelmezni, és ezt a szót átcseréltük egyfajta százalékos arányra. A százalékos arányból fakadóan, azt gondolom, az a "per fő" létszám mozgásteret fog adni a Honvédelmi Minisztérium lehetőségének az állománykategóriákon belüli változtatására vagy a jövőbeni változására, ami, azt gondolom, követendő a következő előterjesztésekben.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps az ellenzék padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 6 2007.11.28. 1:10  1-21

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédelmi bizottságban 6 darab tartózkodás született e törvény tárgykörének esetében.

A hat darab tartózkodás azért történt - és ott elmondtuk a kormány képviselőjének is -, mert most már több esetben tapasztaltuk azt, hogy a kormány által benyújtott törvények hétfőn délelőtt kerülnek föl a parlamenti hálóra, és ebből fakadóan gyakorlatilag képviselőtársaim, illetve maga a frakció is hétfőn délelőtt tud dönteni abban a tárgykörben, hogy esetleg sürgősséggel tudja-e támogatni vagy nem tudja támogatni magát a törvénytervezetet.

Itt szeretném felkérni államtitkár asszonyt, hogy tolmácsolja a kormány részére, hogy amennyiben a jövőben időben szeretnének benyújtani törvényeket, és időbeni korlátokat nem szeretnének szabni a tekintetben, hogy a tárgyalás minél gyorsabban lezajlódjon, akkor jó lenne időben benyújtani, időben számot adni a törvényről, és gyakorlatilag ebből fakadóan az ellenzék is ki tudja alakítani az álláspontját a tekintetben, hogy a sürgősségi tárgyalást támogatja vagy nem.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
115 10 2007.11.28. 6:19  1-21

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Reagálva Keleti György képviselőtársam felszólalásának az első részére, azt gondolom, hogy örömmel nyugtázzuk, és fogadjuk el azt, ha a frakció, mármint a szocialista frakció megpróbál egy picit a kormány irányába nyomást gyakorolni a tekintetben, hogy a törvényjavaslatok időben kerüljenek be, időben kerüljenek a futárpostához, és időben kerüljenek a frakciókhoz, illetve a képviselőtársaimhoz. Ezáltal gyakorlatilag elhárítjuk azt az akadályt, hogy esetlegesen az ellenzék úgy mondjon nemet vagy egy tartózkodást egy sürgősségi tárgyalásba vételhez, hogy gyakorlatilag tudjunk róla, illetve tájékozódást kapjunk időben.

A másik, amire még reagálni szeretnék, a költségvetési szavazásokkal kapcsolatos. Azt gondolom, hogy Keleti képviselő úr nem most kezdte a pályafutását mint országgyűlési képviselő, nagyon jól tudja, hogy ez a költségvetési időszak mindig arról szól, főleg az első üteme a költségvetésnek, hogy képviselőtársaim megpróbálják a saját ágazataikon belüli erőpozíciókat gyakorlatilag erősíteni. Ha úgy nézzük, akkor vannak olyan képviselőtársak, akik a honvédelem területéről szeretnének elvonni, mondjuk, a mentőszolgálatnak, vagy vannak olyan képviselőtársaim, akik az önkormányzatnak. Azt gondolom, ezt nem lehet felróni a képviselőtársaimnak, már csak azért sem, mert a képviselői jogállásról szóló törvény is megadja nekik ezt a szabadságot, ezt a lehetőséget. Ha ebben a tárgykörben gondolkozunk, és megnézzük magát a szakmát, és ha szakbizottságnak nevezzük magunkat, akkor a szakbizottságban egyik olyan módosító javaslatot sem támogatta az ellenzék, amelyik kifejezetten elvett volna a honvédelmi tárcától, csak az igazsághoz hozzátartozik ez is, és gondolom, hogy a korrektség mindenféleképpen ebben a kérdésben eléggé egyértelmű.

Maga a törvénytervezet, amit államtitkár asszony a bevezetőjében elmondott, illetve amit a honvédelmi és rendészeti bizottságban is megtárgyaltunk, több technikai, illetve tartalmi elemet is tartalmaz. Ha a szerződéses katonákról beszélünk, illetve magáról a hivatásos állományról, akkor abban nincs vita sem ellenzék, sem kormánypárt között, illetve a frakció és képviselőtársaim között, hogy az élet- és munkakörülmények javítása a Magyar Honvédség kötelékén belül egy fontos dolog. Azt gondolom, ha megnézzük az ellenzéki módosító javaslatokat és az elmúlt időszakot is, akkor minden esetben és minden tárgykörben gyakorlatilag ezt a javaslatot tettük le, és azt gondolom, hogy mindenfajta olyan ötpárti egyeztetés során, amin mi részt vettünk, mindig konstruktívan álltunk hozzá, hiszen gyakorlatilag a Magyar Köztársaság biztonságáról beszélünk.

Keleti képviselőtársam, illetve az államtitkár asszony is felsorolta azokat a bekezdéseket, amelyeket nem szeretnék újra felsorolni, hogy melyek azok a pontok, amelyek markánsan gyakorlatilag változtatásra kerülnek. Mindenféleképpen szeretném én is kihangsúlyozni azt, hogy mi is egy módosító javaslattal fogunk élni a miniszteri rendelettel kapcsolatban, mert mi is azt érzékeljük, hogy van egy olyanfajta lyuk a rendszerben; pontosítunk egyfajta részt, hogy nem miniszteri rendeleteket, hanem az ágazati stratégiákat kell kidolgozni. Hiszen ágazati stratégiákról beszélt Keleti képviselőtársam is akkor, amikor akár a gazdasági, akár az egészségügyi tárcát említette. Ennek a kidolgozása várat magára, ugyanis ha megnézzük, akkor 2002 óta mi fontosnak tartjuk, hogy legyen egyfajta ilyen, akár törvényben, akár rendeletben, mert katasztrófák sajnos, vannak. Ha megnézzük a mostani környezetvédelmi jelentéseket, akkor sajnos, föl kell rá készülnünk mindenféleképpen. S hogy ez koncentrálódik, mondjuk, a honvédelmi miniszternél, az egy fontos dolog, mert innentől kezdve van egy olyan felelőse a tárcán belül is, aki gyakorlatilag, ha kell, akkor bármilyen szinten tudja irányítani a honvédség részéről, illetve befolyással tud élni a többi ágazat részére.

Azt azért még mindenféleképpen kiemelném, hogy maga a rendelet, illetve amik a törvényben pontosításra kerültek, a gyes, gyed, gondozások, s a többi, mind olyan kérdések voltak, amelyekre még államtitkár asszony is fölhívta a figyelmet az előző ciklusban is a honvédelmi bizottságon belül is, hogy valahol már ezeket a kérdéseket rendezni kell, a szerződéses állomány kérdését rendezni kell. Az, hogy a Honvéd Szakszervezet támogatja és több javaslatot megfogalmaz, kecsegtető és pozitív dolog, már csak abból a gondolatból is, illetve visszamenve a múltba, hogy sajnos, a szakszervezetek olykor-olykor nem lettek megkérdezve bizonyos törvények tárgyalásakor. Itt most nem kifejezetten a Honvéd Szakszervezetre utalok, de jelen pillanatban az, hogy a tárcának van egy ilyen jó kommunikációja, van egy jó beszélgetése vagy éppen együttműködése egy szakszervezettel, azt gondolom, ez is csak a katonák érdekeit szolgálja.

Az ellenzék nem lesz gátja olyan törvényjavaslat kidolgozásának a jövőben sem, ami esetleg bármilyen szinten a katonák élet- és munkakörülményeit javítaná, és azt gondolom, mindenféleképpen a jövőben erről kell akár ötpárti egyeztetéseket folytatni, vagy akár a honvédelmi és rendészeti bizottságban olyan kötetlen beszélgetéseket folytatni, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni ezt az élet- és munkakörülményt.

Mi a honvédelmi és rendészeti bizottságban javaslatot tettünk a tárca részére, hogy január folyamán üljünk le, nézzük át a Hjt.-nek és a Hszt.-nek egy egységes módosítását. Ugyan tudjuk azt, és Keleti képviselőtársam is többször utalt arra, hogy kisebb módosításról van most per pillanat szó, de ha visszanézzük az elmúlt fél évet, elmúlt egy évet, azért a Hszt.-t kétszer-háromszor már módosítottuk valamilyen szinten. Jó lenne picit hétköznapi nyelven azt megfogalmazni, hogy gatyába rázzuk a gyereket, tényleg azt mondani, hogy a mostani kornak megfelelően, a NATO-szabványoknak, a hazai elvárásoknak, illetve egyéb EU-elvárásoknak megfelelően rendezni ezeket a kérdéseket, nem pedig ilyen kisebb apró módosításokban. Az ellenzék részéről mi nyitottak vagyunk ebben a beszélgetésben, várjuk a tárca megkeresését.

Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
117 318 2007.12.04. 3:54  315-322

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először az általam benyújtott 6. számú módosító javaslathoz szeretnék indoklásul egypár szót szólni. A miniszter úr is elismerte, és a bizottságban is elismertük azt, hogy 2004 óta nemzetbiztonsági stratégiánk gyakorlatilag hol van, hol nincs. Ez pontosan annyit jelent, hogy 2000-ben az Orbán-kormány fogalmazott meg először egy nemzetbiztonsági stratégiát, 2002-ben kellett volna ezt továbbvinni, 2004-ben a kormány elfogadott valamilyen stratégiát nemzetbiztonsági stratégia néven. De ami a legfontosabb, a módosító javaslatom arra irányult, hogy ágazati stratégiák hiányában per pillanat, akár békeidőszakról, akár minősített időszakról beszélünk, gyakorlatilag nincsenek felelősök, nincsenek kidolgozott stratégiáink.

Azt gondolom, hogy az a módosító javaslat, amit már kapcsolódó módosító javaslatként is úgy fogalmaztunk meg közösen, és frakcióm támogatását is bírja, a honvédelmi miniszterhez rendeli, és a honvédelmi miniszternek ad egyfajta olyan jogkört és lehetőséget, hogy az ágazati miniszterekkel egyeztetve fogadják el ezeket a stratégiákat, és ő legyen a központi irányítója. Remélem, hogy ezt majd a tárgyalás során, akár a holnapi napon a kormány részéről támogatásban fogják részesíteni.

Keleti képviselőtársam felvetéséről, mind a két kapcsolódó javaslatról azt gondolom, hogy ha visszanézzük a szerződéses állomány rotációs rendszerét, nagyon jól tudjuk, hogy azok a kimutatások azt bizonyítják, hogy az állomány megtartására, miután 1-1,5 év a kiképzési idő, utána pedig kivonultak, ez jó indok, illetve jó irány az, ha egy picit csökkentünk a 10 éven.

(18.30)

Abban a gondolatomat továbbfejtve, amit Rába képviselő úr benyújtott, akár az, hogy ne a miniszter legyen az, aki megállapítja, hanem tényleg legyenek garanciális elemek, azt gondolom, akár a törvényben, ez részünkről is elfogadhatóvá válik.

Az az anomália, amit két mondatban Keleti képviselő úr itt említett, a minisztérium, illetve a szakszervezetek közötti kapcsolattartás, illetve ki mit fogad el, természetesen mi nem látunk oda, illetve nem voltunk jelen. Azt gondolom, per pillanat az már előremozdítja a mostani lehetőséget és a mostani helyzetet, hogy beszélhetünk egyáltalán egyfajta szolgálati pótlékról, ami megnövelheti a katonák fizetését. Ezáltal gyakorlatilag hosszú távon tudjuk biztosítani nekik egy előmeneteli rendszerben is azokat a garanciákat, hogy életképes élet- és munkakörülmények megtartásaképpen a családot is otthon tudják támogatni.

Bár nincs itt Karsai képviselőtársam, de azt gondolom, hogy jó lenne, ha elgondolkodna a kormányzati oldal azon, hogy a Hszt.-nek azon módosítása, amely egy életpályamodell, és amit képviselőtársam is beterjesztett - és most Karsai képviselőtársamról beszélek -, elég fontos számunkra. Pont picit kapcsolódhat ahhoz, hogy tíz évről öt évre, de mégiscsak legyen egy perspektívája annak a katonának, aki belép a rendszerbe, hogy hova tud eljutni, hogyan tud eljutni egyfajta életpályamodellhez.

Ez mindenféleképpen fontos, és itt is szeretném megerősíteni azt, amit már az általános vitában is elmondtunk, hogy mi várjuk azt a megkeresést akár egy ötpárti egyeztetés során, hogy mind a Hszt.-t, mind a Hjt.-t rázzuk gatyába. Tényleg, valójában a katonák érdekéről és a rendvédelmi szervek érdekéről beszélünk abban az esetben, ha tényleg nem egy évben ötször módosítunk egy törvényt, bár tudjuk azt, hogy törvényeket alkot a Ház, és annak megfelelően kell a Hszt.-t, Hjt.-t is valamilyen szinten igazítani, de nem ártana tényleg egy ilyen XXI. századi életpályamodellnek megfelelően, a járandóságoktól kezdve az előmeneteli rendszerig gyakorlatilag biztosítani a jövőre szóló pályát.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
123 179 2008.02.18. 1:08  178-181

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony!

Január 31-én, csütörtökön, 18 óra 19 perckor a Magyar Honvédség szolnoki helikopterbázisa állományába tartozó Mi-8 típusú helikopter kiképzési feladat végrehajtása közben Törökszentmiklóstól 8 kilométerre északra, lakott területen kívül, kijelölt gyakorlóterületen földnek ütközött, kigyulladt, majd kiégett.

A helikopter személyzete 4 fős volt. Sajnos, egy szolgálatot teljesítő katona a helyszínen életét vesztette. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nevében ez úton is őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

Három sérültet a szolnoki Hetényi Géza Kórházba szállítottak: egyik égési sérülést szenvedett, a másik súlyos mellkasi, illetve koponyasérüléseket.

Tisztelt Államtitkár Asszony! Kérem, tájékoztasson arról, hogy lezajlott-e már a szakértői vizsgálat a balesettel kapcsolatban. Amennyiben igen, kérem, ismertesse annak részleteit, és cáfolja azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a mentőegységek nem időben értek a helyszínre.

Várom megtisztelő válaszát.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
152 242 2008.06.02. 2:47  233-253

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Asszony! Rába képviselőtársam úgy fogalmazott, hogy minőségi változás a honvédelemben. Én ezt a mondatot úgy szeretném továbbfolytatni, hogy minőségi változás a honvédelmi vezetésben is. Azért mondom mindezt, mert ez a vezetés, úgy látszik, ahogy Nyitray képviselőtársam is megfogalmazta, már egy kompromisszumkész vezetés. Azért kell, hogy ezt hangsúlyozzam, mert az elmúlt négy évben sajnos az előző honvédelmi vezetés nem volt nyitott erre a kérdésre. Azt gondolom, és ezek a tények, hogy amikor az ellenzéki képviselőtársaim bármilyen szinten próbálkoztak jobbnál jobb javaslatokkal, sajnos ezek mindig elvéreztek azért, mert ellenzéki javaslatok voltak, és zsigerből nem támogatta az akkori honvédelmi vezetés.

Ezzel szemben a mostani tekintetében azért fejeztem ki úgy, hogy ez már egy minőségi honvédelmi vezetés az előzőhöz képest, hisz a kompromisszumkészségek abszolút megmutatkoznak. Megmutatkoznak akár a misszióval kapcsolatban, akár a napközben elfogadott C-17-es programmal kapcsolatban, és mindazon ötpárti egyeztetésekben, amelyeket a honvédelmi tárca folyamatosan lefolytat az ellenzékkel. Úgy gondolom mindenféleképpen, ami a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén is megfogalmazódott, hogy most eljutottunk egy olyan pontra, hogy az úgynevezett önkéntes tartalékos rendszer tekintetében mindenféleképpen felülvizsgálat szükségeltetik.

(21.40)

Az önkéntes, tartalékos rendszerről Simicskó képviselőtársam mint előterjesztő bőven beszélt, mindazokról a kedvezményekről, juttatásokról pró és kontra, akár a programban részt vevőkkel, akár pedig a gazdasági szereplőkkel kapcsolatban.

Ahogy az államtitkár asszony is megfogalmazta, maga a tárca is már készül, hisz ez a javaslat, mondhatjuk úgy, több mint két és fél hónapja már benn van a parlament asztalán, háttéregyeztetések, ötpárti egyeztetések azért folytak ebben. Mindenféleképpen üdvözlendőnek tartom azt, hogy a tárca ennek megfelelően csak azért, hogy még idén ebből valamilyen jelentés elkészüljön, idén még legyen valamilyen olyan rendszer, akár országgyűlési határozat, akár a honvédelmi törvénynek megfelelően beleillesszük, hogy már akár a következő évi költségvetésben is akár nevesítve már tudjon szerepelni ez az önkéntes, tartalékos rendszer, illetve a mostani erőnek a kiegészítése.

Úgyhogy mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség támogatja az országgyűlési határozatot, továbbra is készek vagyunk mindenfajta egyeztetésekre, finomításokra, akár hangszerelésre, amennyiben a kormány, illetve az előterjesztő képviselő úr is igényli. Mi bármikor állunk rendelkezésükre.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
161 188 2008.10.06. 2:19  187-191

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt az utóbbi két évben két ízben is módosította a kormány, illetve a parlament. A módosítások leglényegesebb elemeit kizárólag a parlament kormányzati többsége fogadta el.

A 2006 novemberében elfogadott módosítás lényeges eleme a korhatár alatti nyugdíjasok jövedelemkorlátozása, amely a következőképpen alakult: 2008. január 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett előrehozott nyugdíjban és bizonyos értelemben rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek nyugellátását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas személy az adott évben a legkisebb munkabér tizenkétszerese fölötti jövedelmet ér el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aki 2008 augusztusában elérte a bruttó 828 ezer forint jövedelmet, annak a következő hónaptól a nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell az év hátralévő hónapjaiban. A következő esztendő január 1-jétől a nyugdíj folyósítása folytatódik, mert a keresetkorlát is újraindul. A törvénymódosítás 2010. január 1-jétől ezt a keresetkorlátozást kiterjeszti minden 62 év alatti saját jogú nyugellátásban részesülő személyre. Tehát aki 1948. január 1-je után született és előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett előrehozott nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban részesült, annak belép a mindenkori legkisebb munkabér tizenkétszeresének jövedelemkorlátja.

Meglátásunk szerint a törvényi szigorítások alkotmányossági kontrollt kívánnak, illetve a 62 év alatti nyugellátásban részesülőket és munkáltatóikat a fekete-, illetve a szürkegazdaság irányába terelik. A Fidesz-KDNP frakciószövetség úgy gondolja, hogy az új szabályok rendkívül hátrányosan érintik a hivatásos állományból nyugdíjba vonulókat.

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, részletezze, hogy 2010-től az új szabályok miként érintik a hivatásos állományból nyugdíjba vonulókat, ha a nyugdíjuk mellett munkát vállalnak. Ugye, nem ez a kormány célja, hogy a feketefoglalkoztatás felé akarja terelni a szolgálati nyugdíjban részesülőket?

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
180 181 2008.11.24. 2:52  178-196

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédelmi és rendészeti bizottság megtárgyalta a javaslatot. Mielőtt rátérnék egy-egy pontosításra, azt tudom mondani, hogy mind az öt párt a támogatásáról biztosította a miniszter urat.

A bizottsági ülésen igazából két kérdésben merült fel - nem is vita, hanem, mondhatnám - egyfajta gondolkodás. Az egyik kérdés az, hogy az ellenzék részéről már többször megfogalmazódott, hogy ezeket a Hjt.-, Hszt.-módosításokat, amelyeket körülbelül negyedévente, félévente a Ház elé terjeszt a tárca, jó lenne most már egységesíteni. Jó lenne egy egységes törvényi szabályozást létrehozni, ugyanis vannak olyan elemek, amelyek még mindig benne vannak kezdettől fogva, vannak elemek, amelyek jogharmonizációs kérdésekként bekerültek.

A Fidesz és a KDNP, de mondhatom, a kormányoldal is a támogatásáról biztosította a tárcát a tűzszerészekkel kapcsolatban a pótlékok növelése tekintetében, ugyanakkor megfogalmazódott az a gondolat és az is, hogy jó lenne most már nemcsak pótlékokban gondolkodni, hanem egy tisztességes illetményt, tisztességes bért valahol betervezni.

Miért mondom ezt? Mert ha most elkezdünk egy tűzszerészpótlékkal foglalkozni, akkor nagy a valószínűsége, hogy előbb vagy utóbb akár a légierőnél, akár bárhol máshol fel fognak bukkanni azok a kérdések, hogy miért kivételezünk bizonyos kategóriákkal, miért kivételezünk bizonyos szegmenttel. Azt gondolom, amit a miniszter úr is elmondott a bizottsági ülésen, hogy a tárca törekszik az illetményrendszerbe beépíteni ezeket a pótlékokat, ez a jövő kérdése. Gondolom, hogy a jövő évi költségvetés ezt valahol majd tükrözni fogja, bízunk abban, hogy ez gyakorlatilag meg fog jelenni.

A második, ami stratégiailag második pontként kezelendő, és ismételten ötpárti egyeztetés van benne, ez a C-17-es program. Azt gondolom, ahogy a miniszter úr itt felsorolta, hogy milyen egyeztetéseken futott végig a program, és meddig jutottunk most már el, és mind a pénzügyi, mind pedig az egyéb technikai felszerelés biztosítva van a tárca részéről, illetve több tárca részéről, azt gondolom, ez egy elengedhetetlen folyamata annak, hogy akár ötpártilag a jövőben megszavazzuk ezt a törvényt.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
190 245 2009.02.23. 0:15  242-248

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A honvédelmi és rendészeti bizottság február 11-ei ülésén megtárgyalta a jelentést, egyhangúlag elfogadta, és az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP és a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
222 56 2009.09.21. 2:56  55-61

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Országszerte egyre többen vélik úgy, hogy a BKV végkielégítési ügyei csak a jéghegy csúcsát jelentik. Maga Bajnai Gordon mondta egy televíziós műsorban, hogy a kormányzati szférában is történtek, történnek hasonló szabálytalanságok, megkérdőjelezhető pénzmozgások.

Természetesen az már önmagában is felháborító és abszurd, hogy a miniszterelnök - mint aki a Holdról érkezett volna -, beszél így a saját maga által irányított kormányról, de az még elkeserítőbb, hogy ezzel talán még egyet is érthetünk.

Ajánlom Bajnai Gordon figyelmébe is az Állami Számvevőszék által írt beszámolót, amely a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtása kapcsán íródott. Erről az időszakról is lesújtó véleményt ír az ÁSZ. Az általában rendkívül diplomatikus jelentés szerint a HM 2008. évi beszámolója a számviteli törvény, továbbá annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásainak korlátozottan felel meg. Az ÁSZ megállapította, idézem: "A külső személyi juttatások előirányzat terhére szabálytalanul fizettek ki 45,5 millió forint jutalmat külső foglalkoztatottak részére; a dologi kiadások esetében az ellenőrzött tételeknél előfordultak fedezet nélküli kötelezettségvállalások, ellenjegyzések és nem cél szerinti felhasználás is 69,2 millió forint értékben. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai között 74,4 millió forintot karbantartási díj címén számoltak el úgy, hogy az nem a HM igazgatási jogkörébe tartozó eszközökre vonatkozott. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások sorban szereplő összegből 9,4 millió forint cél szerinti felhasználását nem támasztották alá. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összegéből 7,9 millió forintra nem volt fedezet."

Ha ezeket a kifizetésekben szereplő forintokat összeadjuk, 206,4 millió forint szabálytalan felhasználásáról beszélhetünk. Úgy tűnik tehát, hogy a szabálytalan milliós jutalomkifizetések, törvényellenes, fedezet nélküli kötelezettségvállalások immár összeforrnak a Gyurcsány-Bajnai kormányok és a Magyar Szocialista Párt nevével is.

Tisztelt Miniszter Úr! Kérem, részletezze a külső munkatársaknak szabálytalanul kifizetett 45,5 millió forint jutalomösszeggel kapcsolatos véleményét. Hány külsős munkatársnak fizettek ki jutalmat, milyen jogcímen, s fejenként mekkora összegről van szó? Kérem, számoljon be a fedezet nélküli 69,2 millió forintnyi kifizetésről. Hová tűnt a pénz? Mi lett a sorsa annak a 74,4 millió forintnak, amit javításokra, karbantartási munkákra fizettek ki úgy, hogy nem a HM igazgatási jogkörébe tartozó eszközökről van szó?

Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
222 60 2009.09.21. 1:14  55-61

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Úgy gondolom, a bevezetőjében azt fogalmazta meg, hogy ha egy nemzetközi cég vagy bármilyen cég gyakorlatilag egy ilyen, mondjuk úgy, az ÁSZ által kiállított bármilyen szintű (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mit tetszik mondani?) jelentést elfogadna... Azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba elvisszük, akkor maradjunk annyiban, és értsen velem egyet, hogy egy nemzetközi cégnél vagy egy magáncégnél, ha egy forint is hiányzik a kasszából, vagy vitatottan hiányzik a kasszából, akkor ott bizonyos vezetőváltásokra kerülhet sor. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Izzadságszaga van ennek, pajtás! - Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem hiányzott!)

Úgy gondolom, hogy nem arról kell beszélnünk (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.), hogy éppenséggel mit ír meg melyik újság, nem arról kellene beszélni, hogy mit mond a Magyar Televízió vagy bármelyik televízió, arról kellene beszélnünk, hogy a diplomatikus ÁSZ-jelentés, ami az elmúlt időszakban elég diplomatikusan fogalmazott a honvédelmi tárca irányába, megfogalmaz olyan kritikákat, ami 45,5 millió forint személyi juttatások vagy jutalom címszó alatt volt kifizetve, megfogalmaz olyan problémákat, illetve azokat veti fel, ami mondjuk, 206,4 millió forint értékben gyakorlatilag a HM tárcával... (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) - ugye, a kifizetések problémásak. (Podolák György: Miről beszélsz?)

Elnök Úr! A válaszát nem tudom elfogadni. (Szórványos taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 326 2009.10.07. 8:07  1-335

CSAMPA ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az időben kicsit régebbről induljak, méghozzá 1848-49-től, mert úgy gondolom, hogy a magyar történelem és a magyar honvédség akkor egymással összeforrt, és ha úgy nézzük, akkor - kicsit válaszolva Szabó képviselőtársam felvetésére is - igen, akkor volt nemzeti egység a honvédelem ügyében. De mondhatjuk azt is, hogy 1848-ban volt nemzeti összefogás, volt katonabecsület, erkölcsi fölény, szakmai fölény, és ez lett gyakorlatilag az a jelkép.

Ha belegondolunk abba, hogy épp a tegnapi nap folyamán, mondjuk, a honvédelmi miniszter úr a vértanúkra emlékezve kopjafákat avatott, március 15-én a 161 éves magyar haderőt és a Magyar Honvédséget éltettük, akkor elgondolkodtató mindaz, és mindaz a költségvetés, amit per pillanat önök benyújtottak ide a Ház elé, illetve gyakorlatilag a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése.

Ha a pontos számokat nézzük, akkor azt gondolom, hogy elgondolkodtató az, hogy a haza védelme és a Magyar Köztársaság alkotmánya az önök részére kicsit olyan semmitmondó. Ugyanis a Magyar Honvédségnek van egy alkotmányos kötelezettsége, az pedig az, hogy a Magyar Köztársaság szuverenitását, a haza védelmét biztosítsa. Ha ezt pontokba szednénk, és ha ezt megnézzük a költségvetésre lebontva, akkor láthatjuk, hogy lényegében gyakorlatilag ezt nem tükrözi a mostani haderő költségvetése.

2004 óta mondhatjuk azt, hogy folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium költségvetése. Tavaly még büszkélkedtek azzal, hogy 1,17-nél tartunk, a jövő évre benyújtott költségvetés már az 1,11-et épphogy eléri. Persze természetesen zárójelben hozzá kell tennem, hogy van egy zárolt összeg, ami 29,111 milliárd forint, amit abban az esetben fog megkapni majd a Magyar Honvédség haditechnikai és egyéb fejlesztésekre, ha az adó- és járulékbevételek 103 százalékosan teljesülnek. De azt gondolom, ez is egy olyan "pénzösszeg", amit csak úgy fel tudunk mutatni, merthogy az 1,11 a valós összeg, de ha odatesszük mellé a 29,111 milliárdot, akkor látható és felmutatható, hogy igen, kérem tisztelettel, elértük, és a NATO irányába ezt fel tudjuk mutatni.

(De miről van szó? Önök is ...)

SF/Lezsák-V. Németh/ (Csampa Zsolt)/bl

(19.00)

De miről van szó? Önök is nagy dérrel-dúrral és elismeréssel szóltak nem olyan régen egy éppenséggel erőszakos vízi átkelésről, a Magyar Honvédség éves gyakorlatáról. Azokkal a képviselőtársaimmal, akikkel kint találkoztam, és körbenéztünk, azt láttuk, hogy a haditechnikai eszközök között még található olyan, amit 1974-ben gyártottak - 1974 pedig harmincöt évvel ezelőtt volt -, és az az eszköz még működőképes. Ez az önök úgynevezett fejlesztése, hogy lezsírozzuk, olajozzuk, és akkor onnantól kezdve ez a fejlesztés. Ha ezeket a fejlesztéseket vesszük alapul; természetesen mondhatják, hogy Gripen-szerződés, amit önök 2004-ben újratárgyaltak, és megduplázták a Gripen-szerződésben a bérleti díjat. Beszélhetünk persze Rába-szerződésről, de azt gondolom, egy kezemen meg tudom számolni, hogy éves szinten hány gépjárművet rendelünk a Rábától.

S innentől kezdve költői a kérdés, de valós és tényszerű dolog az, hogy hol van a katona, hol az egyén. Hol a katonai felszerelés, hol van a katonák egyéni felszerelése? Hol mutatkozik ez meg a mostani költségvetésben? Hát, tisztelt képviselőtársaim, sehol. Beszélünk missziókról, de úgy küldjük ki a katonát, hogy éjjellátó készüléket nem rendelünk a misszió mellé. A mai napig közbeszerzés alatt áll az az eszköz, amire ha felelős politikai erő azt mondja, hogy márpedig Afganisztánba kiküldök misszióba katonát, akkor annak biztosítsam is mind az éjjellátó készülékét, mind az egyéb felszereléseit.

Ha költségvetésről beszélünk, akkor elgondolkodtató államtitkár úrnak az a mondata, illetve kijelentése egy kérdésre reagálva, hogy igen, kérem tisztelettel, már most, szeptember közepétől szerződéseket módosítunk azért, hogy a beszállítók tudjanak a Magyar Honvédségnek beszállítani, és ez a szerződésmódosítás nem takar mást, csak azt, hogy majd a jövő évi büdzsé terhére kifizetésre fog kerülni az adott tétel.

Mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy kicsit arcátlan és kicsit elgondolkoztató, ha a mostani beszállítókat... - illetve az idei költségvetésben talán mondhatjuk, kifejezhetjük vagy megfogalmazhatjuk, bárhogyan lehet mondani, gyakorlatilag elfogyott a pénz, s lényegében már a jövő büdzsé terhére - ha lehet így fogalmazni - garázdálkodnak. Azt gondolom, mindenképpen jó lenne, ha ezeket a sarokszámokat picit átgondolnánk, jó lenne egy picit felelősebb politizálás a kormány részéről, felelősebb gondolkodás a haderő tekintetében, és jó lenne az - bár lehet, hogy egy picit mosolyogtató Göndör képviselőtársam részére -, ha a haza védelme mindenkinek az elsődleges lenne.

Reagálnék Göndör képviselő úr előző mondatára, aki azt mondta nekünk, hogy "hülyének nézték önök 2006-ban a társadalmat". Így fogalmazta meg. (Göndör István: Nem pont így!) Ne haragudjon képviselőtársam, majd visszanézheti a jegyzőkönyvből. Ha nekünk azt mondja, hogy hülyének néztük 2006-ban a társadalmat... (Göndör István: Most nézik annak, drága képviselő úr!) Bocsánat, de így fogalmazta meg, hogy hülyének nézték önök 2006-ban a társadalmat. Szóról szóra lejegyzeteltem, majd a jegyzőkönyv el fogja dönteni. Ha erről beszélünk, és ezeket a dolgokat is tisztázzuk, akkor azt gondolom, hogy lehet megmosolyogtatni, de önök voltak azok, akik Őszödön a hülyének nézett társadalom mellett Gyurcsány Ferencnek tapsoltak.

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ez megint csak egy olyan gondolat, hogy lehet minket bármilyen szinten lehordani, lehet azt mondani, hogy a Fidesznek nincs programja, lehet megfogalmazni azt, hogy nekünk nincsenek javaslataink. De tisztelt Göndör képviselőtársam, ki lehet mutatni, hogy házbizottsági ülésen, de itt a Házban is hányszor volt az, hogy a napirend módosítására tett módosító javaslatainkat a kormányoldal - azaz önök - elutasította. (Göndör István: Mert azok üres indítványok.) Nem üres indítványok. Erről lehet majd szakmai vitát folytatni, de ezt a szakmai vitát akkor folytassuk le, ha elfogadják az indítványainkat, és napirendre kerülnek azok. Úgy gondolom, hogy csak akkor lehet szakmai vitát lefolytatni, ha önök az ellenzék javaslatait elfogadják, napirendre veszik, és onnantól kezdve akár éjszakába nyúlóan, akár hajnalig tudunk vitatkozni, értelmes vitákat tudunk folytatni. (Göndör István: Ezt a több száz milliárdot mind fogadjuk el?) Nem a több száz milliárdról beszélek, hanem azokról a javaslatokról, de ha megnyomja a gombot, akkor szót fog kapni.

Csak jelzésértékű az, hogy az önök kistestvére - úgy látom előre prejudikálva - biztosan az igen gombot fogja megnyomni a költségvetés szavazásakor. Lehet látni, hogy a pannon pumának, az SZDSZ-nek ebben a vitában lényegében nincs mondanivalója, ötven perce lényegében nem szólnak hozzá. Délelőtt valamit hozzászóltak, és attól kezdve nem. Azt gondolom, az is elgondolkodtató, hogy ki hogyan képzeli el a 2010-es büdzsét és a költségvetés alakulását.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 18 2009.10.27. 2:49  15-23

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédelmi és rendészeti bizottság 2009. október 19-én megtárgyalta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, és egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

Azt gondolom, elöljáróban azt kell megfogalmazni, ahogyan a miniszter úr is megfogalmazta, hogy azért is, mondjuk úgy, kevés vita alakult ki a bizottsági ülésen, mert a négypárti egyeztetések során azokat a javaslatokat, amelyeket mind az ellenzéki, mind pedig a kormányoldal megfogalmazott, a minisztérium átdolgozta, bedolgozta magába a törvényjavaslatba. Mindenféleképpen megint csak egy fontos eleme, ami az önkéntes tartalékos rendszer kialakítására utal, és azt mondhatom, magában a törvényben most már elkezdődött ez a folyamata, amit Simicskó képviselőtársam már 2002 óta - mondhatjuk úgy - folyamatosan a Ház napirendjén tartott és tart. Egy országgyűlési határozattal 2009-ben már megerősítettük, és ezt lényegében tudomásul véve vagy pedig befogadva a tárca elkezdte magának az önkéntes tartalékos rendszernek a kiépítését, akár a jogszabályi hátterekre is gondolván.

A miniszter úr elég alaposan felsorolta mindazokat a pontokat, amelyek a módosításban, a törvényjavaslatban szerepelnek. Én azért egy-két olyan pontot mindenféleképpen szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amelyek a Magyar Honvédség megtartóképességének az előmozdításáról szólnak. Tudjuk nagyon jól, hogy ma azért a gazdasági válság hatása is rányomja a bélyegét arra, hogy akár a honvédelmi tárcát is érintő megszorítások... - ebből fakadóan esetleg a bér- és járuléknövelésre a jövőben csekély esély van. Ebből fakadóan mondhatjuk úgy, hogy a leszerelési segély átdolgozása, egyfajta szorzók előmozdítása - az állomány illetékes parancsnokaival és a szakma egyetértésével betéve a törvénybe - mindenféleképpen megerősítést ad az állománynak. Ugyanúgy a társadalombiztosítási nyugellátásról szólót is ezzel összhangban korrigálja a Hszt.-vel, ami már régebben volt, hogy a Hszt.-ben picit kedvezőtlenebb a rendőrökre a nyugellátásról szóló törvény vonatkozó része, passzusa. Ezt ugyan itt most már korrigálják a Hjt.-ben is, és a jelenlegi 47 évről 50 évre emeli magát a nyugállományba vonulást.

Azt gondolom, ezen módosításokkal és mindazzal, amit a miniszter úr felsorolt, általános vitára alkalmasnak tartom a törvényjavaslatot, és javasolom a Háznak az elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
236 28 2009.10.27. 5:15  23-33

CSAMPA ZSOLT, a honvédelmi és rendészeti bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A honvédelmi és rendészeti bizottság megtárgyalta a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól és szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ahogy előttem már Rába képviselő úr elmondta, 11 igennel és 6 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta a bizottság.

(10.40)

A véleményükkel kisebbségben maradt ellenzéki képviselők a törvénymódosítás kapcsán a bizottsági vitában elmondták, hogy a toldozgatás-foltozgatás helyett végre meg lehetett volna fontolni egy teljesen új Hszt. megalkotását is. Az elmúlt évek során nemegyszer hozzányúlt a parlament a törvényhez, sokszor módosította a pótlékok kapcsán, és a jogalkotó próbált reagálni kompetitív módon azokra a társadalmi igényekre, amelyek megjelentek és megfogalmazódtak. Úgy látjuk, ez nem minden esetben sikerült. Tehát az ellenzék szerint is új Hszt.-re lenne szükség, amely áttekinti és újraszabályozza a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a személyi állomány vonatkozásában meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek a mai kor kihívásainak megfelelnek, a mai feltételrendszernek pedig megfelelően szabályozottak.

A törvényjavaslat 16. §-a foglalkozik a szolgálati nyugdíj, a szolgálati nyugállományba helyezés kérdésével. A Fidesz képviselői a bizottsági vitában szóvá tették ezt a kérdést, de a rendészeti szakállamtitkár véleményét meghallgatva arra jutottunk, hogy erre a problematikára ez a módosítás nem ad kielégítő választ. A korábbiakhoz képest próbál újabb szabályokat megalkotni, de nem ad választ arra vonatkozóan, hogy az állomány eltávozását, az öregségi nyugdíj előtt való eltávozását ne tegye lehetővé. Hiszen ez alapvető kérdés. Ha belegondolunk, a szerződéses rendőr sokkal kevesebb juttatásért vállal szolgálatot majd, mint a hivatásos. De hát azt tegyük hozzá: neki van egy nyugellátása is, van egy nyugdíja. Ezért így kerek a történet. És mennyivel jobb lenne, ha az a hivatásos állományú vagy egykori hivatásos állományú hivatásos állományú maradna, és nem menne - mondjuk - 42 éves korában nyugdíjba. Tudjuk, ez 44 milliárd forint többletkiadást jelent az IRM fejezeti költségvetésén belül, csak az IRM-hez tartozóknak. A Honvédelmi Minisztériumnál ez 27 milliárd, ezenkívül van még a Pénzügyminisztériumnál, ami a VPOP-t érinti, és vannak bizonyos pénzösszegek, amik a nyugellátásról szólnak.

A fideszes képviselők szerint alapvető kérdés, amire választ kell adni, amire tudnunk kell választ adni, hogy ezeket a szabályokat oly módon tudjuk megalkotni, ami egyrészt megfelel az ország érdekeinek, az állomány érdekeinek, meg a feladatot is meg tudják oldani. Tehát új szabályozás lenne indokolt.

A vitában az is elhangzott, hogy az ellenzéki képviselők nagyon sok megkeresést, véleményt kapnak a szolgálati nyugdíj kérdésével kapcsolatban. A legtöbb észrevétel arra vonatkozik, hogy az lenne a helyes, ha a törvényalkotók megbecsülnék a kisrendőrt, az utcán, a terepen dolgozó rendőrt megfelelő illetményalappal, s nem kellene a kisrendőrnek még kidobólegényként elmenni különböző szórakozóhelyekre, hanem a szolgálatban meg tudná szerezni azt a jövedelmet, amely a családja meg az ő megélhetését, méltó ellátását biztosítaná. Úgy gondolom, úgy gondoljuk, ez nagyon fontos szempont, azonban a törvénymódosítás erre az égető problémára sem ad sajnos választ.

Az ellenzéki képviselők a törvénymódosítás kapcsán elmondták, hogy fontos szempontnak tartják továbbá az állomány mobilitásának a kérdését is. Elhangzott, hogy nemcsak a jogi hátteret kell megfogalmazni vagy pontossá tenni, ami egyébként fontos önmagában, hanem ennek a feltételeit is, a tárgyi feltételeit is meg kell teremteni, biztosítani szükséges.

A Fidesz álláspontja szerint a szakszervezetek tevékenysége kiemelten fontos feladat, főleg a rendőrség munkájában. Azt azonban a jelenlegi gazdasági körülmények között nem értjük, hogy miért van most itt az ideje a szakszervezeti kedvezmények növelésének. A világ nem erről szól jelen pillanatban! Annyi mindenről szól a világ, de hogy a szakszervezeti kedvezmények növeléséről nem szól, aminek ráadásul súlyos költségvetési vonzatai vannak, ebben egészen biztosak vagyunk. Azt gondoljuk, sokan úgy vélik, hogy a szakszervezeti vezetőknek ne legyen több munkaidő-kedvezmény, mert a rendőrségnél van olyan cél, amire sokkal több pénzt és sokkal jobb helyre lehetne fordítani. Nem véljük helyesnek a folyamatokat, azt sem, ha a szakszervezetek egyetértését annak fejében kéri a kormány, hogy a kedvezményeik hogyan alakulnak. Az nem lesz tempó - függetlenül attól, hogy milyen kormánya van az országnak -, hogy a szakszervezetek akkor támogatnak egy törvényjavaslatot, ha a szakszervezeti vezetőknek minden törvénymódosításnál pénzt vagy kedvezményt kell adnunk. Ez nem fog menni! Ha a kormány megnyitja ezt az ajtót, és ez átmegy a parlamenten, akkor ennek beláthatatlan következményei lesznek, minden ágazatban egyébként.

A bizottságban elhangzott s általam idézett ellenzéki álláspont szerint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nem támogatja a törvényjavaslat általános vitáját.

Köszönöm szépen a szót. (Taps a Fidesz soraiban.)