Készült: 2021.05.08.11:48:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

29. ülésnap (2002.10.30.), 60. felszólalás
Felszólaló Dr. Kiss Elemér
Beosztás a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 10:03


Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KISS ELEMÉR, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Köszönöm. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! Köszönöm szépen a nyilatkozatokat, megjegyzéseket; természetesen azokat, amelyek egyetértőek voltak, azokat, amelyek úgy fejezték ki a törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontot, hogy ez a kormány feladata és felelőssége, hogy milyen eljárási, hatásköri rendben végzi a kormányzati feladatokat, és azoknak az elvégzett feladatoknak a minősége minősíti majd a kormány tevékenységét. Ez valóban így van, valamennyi kormányváltás során egy ilyen típusú munka elvégzésére sor került, tehát ebben ilyen tekintetben semmiféle újdonság nincs.

A megjegyzések és a kritikai elemek tekintetében Wiener György képviselő úr sok felmerült kérdésre már válaszolt. Köszönöm, ezzel megkönnyítette az én válaszomat is. Tehát azokkal az elemekkel, amelyekre ő utalt, egyetértek, és azokra nem kívánok újból reagálni, tulajdonképpen azt kérem, hogy a képviselő hölgyek és urak azt is egyfajta válaszként fogadják el tőlem is.

Ebben a törvényjavaslatban, ha nem jogász lennék, akkor azt mondanám, hogy olyan szabályok vannak, amelyek a 2002. évi XI. számú törvényt végrehajtó törvényjavaslatbeli szabályok. Jogászként persze nem mondom azt, hogy egy törvényt egy törvény hajt végre, bár erre is lenne lehetőség. Azt mondhatom tehát, hogy a 2002. évi XI. számú törvényben meghatározott rendelkezések hatásköri végigvezetését a hatályos jogszabályokon, ezt célozza ez a törvényjavaslat.

 

 

(A jegyzői széket dr. Lázár János foglalja el.)

 

 

Itt két kérdéskörben volt jelentősebb vita. A két kérdéskör a 2002. évi XI. számú törvényben úgy jelentkezik, az egyik a 2. § c) pontjában, hogy ahol törvények oktatási minisztert említenek, ott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, illetőleg a minisztert kell érteni. Ugyanezen paragrafus k) pontja pedig azt mondja, hírközlési és informatikai feladatokkal kapcsolatban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és az informatikai kormánybiztosságot említi, ott a kormányzati informatikai feladatokat kivéve az Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, illetőleg minisztert kell érteni. Tehát ebben a törvényjavaslatban a részletszabályok ezekhez a rendelkezésekhez igazodnak, ezektől nem térnek el.

Ami a foglalkoztatáspolitikai kérdéskörben itt felmerült, hogy az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter egymás zsebében turkál vagy valamiféle feneketlen hordóba, feneketlen zsákba szórja a kormány számolatlanul a pénzt - Tóth Ferenc képviselő úrnak voltak ilyen megjegyzései -, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a Munkaerő-piaci Alap képzési alap része eddig is adott lehetőséget felnőttképzésre, ezen alaprészből források biztosítására. Miután a felnőttképzés feladatköre e törvény alapján a munkaügyi miniszterhez került, ezért magától értetődő, hogy ebből a forrásból a munkaügyi miniszter is meríthet a felnőttképzési célok megoldása érdekében. Tehát ennek a realizálásáról van szó és semmi másról. A tekintetben szeretném megnyugtatni a képviselő urat és a tisztelt Országgyűlést is, hogy az elosztás, a pénzek elosztása és felhasználása a szakmai követelményekhez igazodik, és a kormány számolatlanul egyetlenegy feneketlen zsákba se szórja a pénzt, minden forintot megszámol, a költségvetési törvényjavaslatban ezt majd figyelemmel lehet kísérni.

Egyébként a kormány működésében, szeretném azt is hangsúlyozni, nincs szabad demokrata miniszter, és nincs szocialista miniszter, a munka, a tevékenység tekintetében miniszterek vannak, mindenféle más jelző nélkül. Az egy más kérdés, hogy a kormány összetétele a megalakulásakor a pártok által meghatározott megállapodásoknak megfelelően alakul ki személyileg, de a kormány mindennapi működésében nincs külön szocialista és külön szabad demokrata miniszter. Miniszterek vannak azonos jogokkal, azonos felelősséggel, és egy egységes kormány működésében vesznek részt.

 

 

(12.30)

 

Lezsák Sándor képviselő úr említette, hogy további feladatokat kap a Miniszterelnöki Hivatal, és megszámolta, hogy hány helyen van utalás olyanként a Miniszterelnöki Hivatalra, hogy további feladatok jutnak ide. Mindössze négy olyan említés történik, amikor a Miniszterelnöki Hivataltól kerülnek el feladatok. Mikes Éva is részletesen foglalkozott a Miniszterelnöki Hivatallal.

A Wiener György által elmondottakat azzal szeretném kiegészíteni, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban egy olyanfajta változást hozott létre a kormány, amit röviden, egy mondatban úgy lehetne kifejezni, hogy a referatúrákat szakfeladatokra cserélte. Vagyis miniszteriális szakfeladatokat irányított a Miniszterelnöki Hivatalhoz, és a referatúrákat, a referatúrák mögötti kemény ellenőrzési rendszer megszüntetésével és a miniszteri felelősség megerősítésével, ami ezzel együtt jár, megszüntette. Nem csak négy ügyben kerül el feladat a Miniszterelnöki Hivataltól, vagy került el feladat, hiszen - a törvényjavaslat és az én expozém utalt erre is - már voltak változások, például az állami vagyonnal kapcsolatos valamennyi feladat elkerült a Miniszterelnöki Hivataltól. Tehát ezt a listát, ami itt olvasható és található, jelentősen bővíteni lehet, ha azokat a már módosított törvényeket is figyelembe veszem, amelyekkel időközben az Országgyűlés foglalkozott.

Még néhány apróbbnak tűnő kérdéssel szeretnék foglalkozni. Mikes Éva képviselő asszonynak mondanám, hogy a referatúrák összlétszáma több mint 40 fő volt. Tehát azt hiszem, a számokban komoly tévedés van. A másik, hogy a politikai államtitkár és a címzetes államtitkár között alapvető különbség van. A címzetes államtitkár tudniillik egy köztisztviselői poszt, ezért van az, hogy az egyházügyi titkárságot vezeti egy címzetes államtitkár, mint a Miniszterelnöki Hivatal egyik szervezeti egységét, míg a politikai államtitkárok bizonyos hivatalokat felügyelnek, illetve irányítanak, de nem vezetik, azokat a hivatalokat a hivatalvezető mint köztisztviselő vezeti, hiszen egy politikai államtitkár nem lehet egy közigazgatási egységnek a vezetője, fogalmilag kizárt ez a megoldás.

A területfejlesztési tanácsokat érintően - ugyancsak Wiener képviselő úr szólt erről is - foglalkozunk a területfejlesztési törvény módosításának előkészítésével. Most ami történt bizottságokban, tanácsösszetételekben, az nem más, mint leképezése annak a helyzetnek, hogy az új kormányzati struktúrában mely minisztériumoknak van területfejlesztéssel szorosan összefüggő feladatuk, és ennek kapcsán természetesen a képviseletet ez a törvényjavaslat ilyen módon biztosítja.

Összességében tehát, tisztelettel kérem, hogy az Országgyűlés fogadja el a válaszomat és ezt követően majd a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai